Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2322 resultaten

Betekent de instemming van de ondernemingsraad ook automatisch de instemming van de individuele werknemer?

Bij bedrijven met ten minste vijftig werknemers dient een ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan voor de werknemers te worden ingesteld. Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. In een ondernemingsraad zitten vertegenwoordigers van de werknemers. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat in sommige gevallen de werkgever instemming […]

Verder lezen

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Weer een vergaande arbeidsrechtelijke ontwikkeling staat op stapel: de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bedoeling is dat de wet per direct op 1 augustus 2022 ingaat. Het is zaak daar nu alvast op in te spelen. Waarom is dat voorstel nu zo interessant? Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet deze wetgeving in het […]

Verder lezen

Echtgenoot dood, woningnood !?

Niet zelden maken mensen een testament op, verdwijnt dit in een la en wordt er nooit meer naar gekeken. “De zaken zijn geregeld.”, zo is de gedachte maar over de gevolgen van de getroffen regelingen wordt niet meer nagedacht. Dat is onterecht en onverstandig. Uitsluiting erfenis Zo kan het voorkomen dat gezinssituaties wijzigen waardoor testamenten […]

Verder lezen

Valt een buitenlandse erfenis of schenking in de huwelijksgemeenschap?

Dit is een vraag die familierechtadvocaten heel interessant vinden. Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd en is de beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent voor erfenissen en schenkingen dat deze automatisch buiten de gemeenschap vallen. Deze wet is van toepassing op huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018. Wetgeving tot januari […]

Verder lezen

Voorkoming van conflicten binnen familiebedrijven

Waar de interactie tussen familieband en bedrijf in het algemeen wordt gezien als een succesfactor voor ‘het familiebedrijf’, kan deze onderlinge verbondenheid tussen familie en bedrijf ook een bron van conflicten zijn en deze conflicten een sterke(re) emotionele lading geven. De onderlinge afhankelijkheid en het besef dat de familieband in zekere zin ‘niet-opzegbaar’ is, maken […]

Verder lezen

Opheffing van het conservatoir beslag

De regeling van het conservatoir beslag is gebaseerd op de opvatting dat voor een vooralsnog niet vaststaande vordering vooruitlopend op vaststelling in een bodemprocedure beslag moet kunnen worden gelegd. Het beslag dient tot zekerheid van verhaal van die vordering indien die vordering in de bodemprocedure uiteindelijk zal worden toegewezen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag […]

Verder lezen

Landjepik

Veel burenruzies draaien in essentie om landjepik. De vraag is namelijk vaak wie de eigendom heeft over de grond, en in het verlengde daarvan, waar de erfgrenzen precies lopen. Vaak blijkt dan dat een van de buren aan landjepik heeft gedaan. Hoe komt de grond dan terug? Landjepik en het kadaster De eigendom van een […]

Verder lezen

Verbod op cold calling naar ZZP’ers aangescherpt

Acquisitiefraude Voor de zelfstandige ondernemers zal het helaas een bekend fenomeen zijn. Je wordt gebeld door een onbekend nummer en de persoon aan de andere kant probeert een abonnement aan te smeren. In de afgelopen periode is een vorm van fraude veelvuldig naar voren gekomen waarin ZZP’ers een aanbod krijgen om op een bedrijvenwebsite vermeld […]

Verder lezen

Heimelijk gemaakte geluidsopname toelaatbaar als bewijs?

Bewijs kan worden geleverd door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. Dit betekent dat ook geluids- of beeldopnamen kunnen dienen als bewijs in een civiele procedure. Maar wat nu als een geluidsopname zonder medeweten van de gesprekspartner is ge¬maakt met als doel om deze in een civiele procedure tegen hem te gebruiken? Is er […]

Verder lezen

Burenrecht: Weg die muur!

Eigendomsrecht en overbouw Bij uitbouwen is het altijd raadzaam zorgvuldig te werk te gaan. “Een goede buur is beter dan een verre vriend” en een goede buur is ver te zoeken als er ruzie ontstaat. Als advocaten horen we vaak van verstoorde burenrelaties, die soms zelfs voor de verhuizing ontstaan. Nieuwe buren Problemen met buren […]

Verder lezen