Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2383 resultaten

Einde van de huurperiode en schade aan de woning: wie moet de schade herstellen?

Bewijsvermoedens: wie moet wat bewijzen? De vraag wie er verantwoordelijk is voor schade aan een huurwoning levert in de praktijk nogal eens wat discussie op tussen huurder en verhuurder. Zo kan er discussie ontstaan over de schade aan een huurwoning. Er wordt bijvoorbeeld een appartement gehuurd dan wel verhuurd met een karakteristieke eikenhouten vloer. Huurder

Verder lezen

Arbeidsrechtelijke naleving bij AI-Implementatie op de werkvloer

Moderne technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), veranderen de manier waarop bedrijven werken. De integratie van AI op de werkvloer brengt voordelen met zich mee, maar ook juridische uitdagingen, met name op het gebied van arbeidsrecht. Het is van belang dat werkgevers zich bewust zijn van deze uitdagingen en dat zij weten hoe zij daarmee om

Verder lezen

Uiterste deponeringstermijn jaarrekening: twaalf maanden, niet minder

Op 14 november 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een interessant arrest gewezen. Het gaat over de verplichting om de jaarrekening te deponeren in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (artikel 2:248 BW)(1). Ten eerste behandelt het Hof de vraag of vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening heeft plaatsgevonden (art. 2:210 BW) en daardoor de termijn om

Verder lezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst door werkgever na post op LinkedIn door werknemer, kan dit?

Het onderwerp van vandaag is ontleend aan een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2024:571). In deze zaak heeft een werkgever zich tot de rechter gewend met het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkneemster had berichten op LinkedIn geplaatst over het conflict tussen Israël en Hamas, wat door de werkgever als onplezierig werd

Verder lezen

Geen rechten, maar plichten!

Voorkom burn-out (met intervisie) Een burn-out is een veelvoorkomend probleem dat vaak samengaat met persoonlijke kwesties. Hoewel werk- en privéleven gescheiden lijken, hebben ze een sterke onderlinge invloed. In onze samenleving ligt de nadruk sterk op rechten: het recht op een salaris, een betrokken werkgever en de inzet van werknemers. Echter, deze focus op rechten

Verder lezen

De vakantiedagen komen er weer aan. Hoe zat het ook alweer met de opbouw, verval, ziekte en verrekening en uitbetaling?

De vakantieperiode staat weer voor de deur en dan komen er vaak weer vragen langs van zowel werkgevers als werknemers hoe het zit met de opbouw van vakantie-uren, maar vooral met het afboeken en vervallen van vakantiedagen. Met name als er tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid vakantie wordt genoten, is het de vraag of voor

Verder lezen

Verhuiskostenvergoeding bij een zorgappartement

Wanneer een huurovereenkomst eindigt vanwege sloop of renovatie, dan heeft een huurder recht op een verhuiskostenvergoeding. Dit geldt voor het geval een huurder definitief de woning moet verlaten vanwege een renovatie, en ook in bepaalde gevallen waarin de huurder tijdelijk de woning moet verlaten *1. Bij het schrijven van de wet is het de bedoeling

Verder lezen

Wetsvoorstel: Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

In april 2023 is er door de wetgever een arbeidsmarktpakket gepresenteerd met samenhangende maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Als onderdeel van dit pakket heeft de (demissionair) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 oktober 2023 een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Inmiddels is

Verder lezen

Pandrecht op vorderingen; hoe zat het ook alweer?

Als ondernemer wil je graag zeker ervan zijn dat je klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Een pandrecht is één van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Zo’n pandrecht geeft jou als ondernemer een gunstigere positie in het geval van betalingsproblemen of faillissement van de klant. In deze

Verder lezen

Dubbele achternaam kinderen; het kan sinds 1 januari 2024!

Op 1 januari 2024 is de Wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG) in werking getreden. Op basis van de WIGG wordt onder andere de keuzemogelijkheid toegevoegd om aan een kind de geslachtsnaam te geven die een combinatie is van de geslachtsnaam van de ouders. Wat betekent dit voor de praktijk? Ouders hebben keuze Ouders kunnen sinds

Verder lezen