Blog archief

Laatste nieuws
2271 resultaten

Bij ‘battle of forms’ is het ‘first shot’ belangrijk !

Veel ondernemers hebben algemene voorwaarden. Over de juridische implicaties van algemene voorwaarden valt heel veel te zeggen, zowel over de inhoud (de berichte “kleine lettertjes”) als over de kenbaarheid en de toepasselijkheid van de set voorwaarden. In dit artikel wil ik echter alleen inzoomen op de situatie dat twee ondernemers met elkaar zaken doen en […]

Verder lezen

Transitievergoeding en compensatieregeling na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 4 februari 2019 heb ik op deze website van Huis Advocaten een artikel geplaatst over de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel is de Wet Compensatieregeling en de uitspraak d.d. 27 december 2018 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (AR 2019-0065) besproken. De werknemer was langdurig arbeidsongeschikt en ontving een IVA-uitkering op grond van de […]

Verder lezen

Schade bij werk in eigen uitvoering?: gedeelde zorg!

Uitzendkrachten en ZZP-ers doen vaker gevaarlijk werk dan werknemers in vaste dienst. Uitgangspunt is dat een zelfstandig ondernemer, dus ook een ZZP-er, zelf verantwoordelijk is voor de veilige uitoefening van zijn werkzaamheden. Toch kunnen zij hun opdrachtgever aanspreken op dezelfde zorgplicht als werknemers in vaste dienst. In december 2019 werd uit onderzoek door de Sociaal […]

Verder lezen

Oplevering van een nieuwbouwwoning

In de praktijk zijn er bij bijna iedere nieuwbouwwoning of grote verbouwing bij de oplevering van de woning wel een paar opleverpunten: zaken die nog geregeld moeten worden. Deze opleverpunten ontaarden soms in geschillen als men van mening verschilt wat nu precies de inhoud van de overeenkomst is, en wat de koper in afwijking van […]

Verder lezen

Hoe maak je je Vereniging van Eigenaren nu hufterproof?

Met het wonen in een appartement bent u meteen lid van een Vereniging van Eigenaren (ook wel: eigenaars). Het is een verplicht lidmaatschap en een deel van de regels van de VvE zijn direct op u van toepassing. Als nieuwe bewoner moet u “tekenen” voor het onderwerpen aan de regels. De regels kunnen mild zijn […]

Verder lezen

Architectenrecht: Een sterk recht voor je werk!

Het architectenrecht is een zeer sterk recht, maar toch zijn architecten vaak terughoudend om een inbreuk af te dwingen. Of er sprake is van een inbreuk op het recht en of die inbreuk moet worden geaccepteerd hangt ook af van de mate van de inbreuk en de redelijkheid om ermee in te stemmen. Een architect […]

Verder lezen

Regels omtrent een privédakterras op het gemeenschappelijk dak

Met de warme zomermaanden achter de rug zijn er ook dit jaar weer diverse geschillen ontstaan omtrent het realiseren van een dakterras binnen een appartementencomplex. Mag dit zomaar en welke regels moeten hierbij in acht worden genomen? Het dak behoort tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De appartementseigenaren zijn hiervan gezamenlijk eigenaar. Ingevolge artikel […]

Verder lezen

Mag ik mijn hond terug?!

Stel u voor, uw hond loopt weg en hij is nergens meer te bekennen. U start direct een zoekactie, plaatst oproepen op social media en hangt posters op met het verzoek of iedereen wil uitkijken naar uw hond. Na enige tijd ziet u een bericht voorbijkomen dat uw hond is gesignaleerd. U bent opgelucht dat […]

Verder lezen

(Ver)koop van een huis – verborgen gebreken

Bij de verkoop van een huis komt vaak nogal wat kijken. In veel gevallen zal een makelaar betrokken zijn bij het proces en zal hij/zij een deel van de rompslomp van u overnemen. Uiteindelijk bent u natuurlijk wel degene die het huis verkoopt en daar horen de nodige verantwoordelijkheden bij. Een probleem met een woning, […]

Verder lezen

Een gemeente beëindigt de samenwerking met een bedrijf, omdat het bedrijf afspraken niet zou nakomen: mag dat?

Voordat een bedrijf met een gemeente zaken kan doen, gaat er meestal een aanbestedingsfase vooraf. Als de aanbesteding is gewonnen en de opdracht definitief is opgedragen, kan dat bedrijf aan de slag. Zo had de gemeente Veldhoven een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het contracteren van een bedrijf dat leerlingenvervoer zal organiseren voor Veldhoven en omgeving. […]

Verder lezen