Blog archief

Laatste nieuws
2239 resultaten

Intellectueel eigendomsrecht: het auteursrecht in het kort

Bescherming van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst Indien u iets origineels hebt gemaakt, is het uiteraard niet gewenst dat iemand anders zich voordoet als maker van dat werk. Daarom is dan ook het auteursrecht in het leven geroepen. Het auteursrecht is verankerd in de Auteurswet. Meer specifiek zegt artikel 1 van de Auteurswet […]

Verder lezen

Op ramkoers: CLOUD Act en AVG/GDPR

Op 23 maart 2018 heeft president Trump een uitvoerige, 2.201 pagina’s tellende, financieringswet ondertekend. Onderdeel van deze wet, en min of meer daarin weggemoffeld, vormde een andere wet, de zogenoemde Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ook wel genoemd: CLOUD Act. Met de ondertekening van de financieringswet, werd ook de CLOUD Act verheven tot […]

Verder lezen

De aanzegplicht en de aanzegvergoeding in 2018

Wat is de aanzegvergoeding? De aanzegvergoeding is een vergoeding die de werkgever dient te betalen, als de aanzegverplichting niet of niet juist is gehanteerd. Sinds 2015 dient een werkgever namelijk een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minstens één maand voordat die arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. […]

Verder lezen

De AVG & privacy op het werk: de privacyverklaring voor het personeel

Op 25 mei 2018 gelden de nieuwe privacy regels vanuit Europa, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum moeten alle organisaties ‘AVG-proof’ zijn. Organisaties moeten dan kunnen aantonen dat zij de privacyregels naleven en zij moeten daarover ook verantwoording kunnen afleggen (‘accountability’). De nieuwe privacyregels hebben ook een groot effect op de arbeidsorganisatie. Werkgevers […]

Verder lezen

Schade aan het gehuurde door politieinval

In de zaak die is behandeld door de Hoge Raad, waarvan arrest op 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) is de vraag voorgelegd of de Staat aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde als gevolg van een Politie inval. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat indien strafvorderlijk optreden dat voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften niet […]

Verder lezen

Kans op schorsing vonnis bodemrechter

Een blog over de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van een vonnis van de rechtbank te onderbreken. Een gerechtelijke uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard leidt over het algemeen tot de bevoegdheid voor een partij om – binnen een daarvoor gestelde termijn – over te gaan tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis. Het is algemeen […]

Verder lezen

Definitief einde van de partneralimentatie: samenwonen ja of nee

Op basis van de wet (artikel 1:160 BW) eindigt de plicht tot het betalen van partneralimentatie als de ontvanger van de alimentatie gaat samenwonen met een ander alsof zij zijn gehuwd. Hoe ziet zo’n samenwoning er in de praktijk uit? In de rechtspraak zijn verschillende criteria ontwikkeld waar een samenwoning aan moet voldoen: er moet […]

Verder lezen

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van toepassing. De AVG bevat regelgeving betreffende privacy en dan met name betreffende de verwerking van (persoons)gegevens. Overtreding van de AVG kan vanaf 25 mei 2018 gesanctioneerd worden. Die sancties lopen op tot € 20.000.000,00 of tot 4% van de totale (wereldwijde) jaaromzet […]

Verder lezen

Bijstandsverhaal

Wel eens van gehoord? Met bijstandsverhaal wordt gedoeld op de situatie waarin een ex-echtgenoot, man of vrouw, een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente en de gemeente besluit die bijstand terug te vragen van – dus: verhalen op – de andere ex-echtgenoot. Het kan vervelende verrassingen opleveren als je dat risico niet kende. Je kunt bijvoorbeeld, […]

Verder lezen

Vernietiging ontslag op staande voet na bekentenis verduistering en malversaties

Werkneemster werkt al ruim zes jaar als waarnemend bedrijfsleidster in een klein filiaal van een grote winkelketen. Voor de vakantieperiode wordt haar gevraagd om als leidinggevende in te vallen in een ander klein filiaal van dezelfde winkelketen. Weken later wordt zij op het hoofdkantoor uitgenodigd, om over haar toekomst te praten. Zij wordt naar een […]

Verder lezen