Blog archief

Laatste nieuws
2253 resultaten

Vakantieloon

Werknemers hebben natuurlijk recht op loon wanneer zij in die periode gewerkt hebben, maar ook als de werknemers in die periode vakantiedagen hebben opgenomen. Dit is gelukkig in Nederland normaal te noemen, maar dit recht op vakantieloon heeft de afgelopen jaren nog steun gekregen vanuit de Europese wetgeving. Als u een alleen een basisloon heeft […]

Verder lezen

Relatiebeding, geheimhoudingsbeding en finale kwijting; Let op!

In de meeste arbeidsovereenkomsten komt een geheimhoudingsbeding voor. Dit beding is vooral bedoeld om te voorkomen dat een werknemer de geheimen van de onderneming aan anderen doorvertelt. Soms wordt ook een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Meestal is dit beding bedoeld om ook na het eindigen van de arbeidsovereenkomst te voorkomen dat een werknemer contacten […]

Verder lezen

Concurrentiebeding: praktijkadviezen voor werkgevers

In vrijwel iedere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen. Hiermee kan je als werkgever voorkomen dat jouw (voormalig) personeel de concurrentiegevoelige informatie die bij jouw onderneming is opgedaan bij de concurrent wordt ingezet. Het is fijn dat de wetgever inziet dat je als werkgever/ondernemer gerechtvaardigd belang hebt om bepaalde informatie te beschermen. Echter […]

Verder lezen

De wettelijke transitievergoeding en langdurige ziekte, nieuwe ontwikkelingen!?

Over de wettelijke transitievergoeding is al het nodige geschreven. Vooral de verplichting van de werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid houdt de gemoederen bezig. Werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij nog een transitievergoeding moeten betalen, nadat een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken. Ter voorkoming van het betalen van een […]

Verder lezen

Wanneer bij een huurder derdenbeslag wordt gelegd

Wanneer een schuldeiser een vonnis behaalt op een (particuliere) verhuurder, dan kan hij beslag leggen op de huur die de verhuurder moet ontvangen. Deze vorm van derdenbeslag kan ook met toestemming van de voorzieningenrechter in de vorm van conservatoir beslag. Door mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans, advocaat huurrecht, bouwrecht en koop van vastgoed en werkzaam […]

Verder lezen

Gezag: wat is het, wanneer hebt u het en wanneer kunt u het krijgen?

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Omdat zij nog niet volwassen zijn, is er iemand (meestal zijn dat de ouders) die hun belangen behartigen. Het gezag ziet op de persoon van het kind, het bewind over zijn vermogen en over de vertegenwoordiging van het kind, bijvoorbeeld in een procedure. Het gezag omvat het recht én de […]

Verder lezen

Meer balans

Of het nou op tussen beweging en rust, werk en privé of op je bord is; balans is eigenlijk altijd nastrevingswaardig. Heel goed dus zou je zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich daar deze herfst voor inspant. Wat is er aan de hand? Zoals u weet is in 2015, onder Koolmees’ […]

Verder lezen

Erfrecht

Erfrecht is het enige rechtsgebied waar bijna iedereen in zijn of haar leven ooit mee te maken krijgt. Of het nu gaat om het regelen van de eigen nalatenschap (testament) of het aanvaarden van een erfenis. Daarnaast is het een complex rechtsgebied. De complexiteit zit niet alleen in de regelgeving. U krijgt te maken met […]

Verder lezen

Wel getrouwd maar niet jouw kind?

Wanneer een kind wordt geboren, is vrijwel altijd direct duidelijk wie de moeder is. De wet schrijft daar dan ook maar één regel voor: “Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd”. Voor de vader ligt dit iets gecompliceerder aangezien gesproken kan worden over […]

Verder lezen

(Onbelast) afboeken die rekening-courant !

Ter gelegenheid van de nieuwe begroting heeft het kabinet om gaten te dichten, bedacht dat de rekeningen-courant die directeuren / grootaandeelhouders aanhouden bij hun eigen besloten vennootschappen ineens belast zullen worden voor zover die een bedrag van € 500.000,= overstijgen. De commotie in het midden- en kleinbedrijf, waar dergelijke rekening-courantverhoudingen veel voorkomen, is groot. Achtergrond, […]

Verder lezen