Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2281 resultaten

Agenten in het ‘nieuwe’ verdachtenbankje

‘Artikel over het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar & actualisering van de Ambtsinstructie’ Politieagenten hebben een bijzondere positie in onze samenleving. Waar burgers in sommige situaties een stapje terug moeten zetten, dienen agenten juist te handelen in precaire situaties. Bij het optreden in deze situaties komt er ook weleens geweld aan te pas. Agenten hebben de geweldsbevoegdheid […]

Verder lezen

Vergiftigde wittebroodsweken

Gerechtshof Den Haag heeft de rechtbank teruggefloten in een macabere zaak die veel verontwaardiging oproept. Het gaat om het volgende. Nadat een jongeman en een jonge vrouw al een (met huwelijk gelijk te stellen) geregistreerd partnerschap waren aangegaan, zijn zij getrouwd. Hun geld besteedden ze liever aan de huwelijksreis dan aan een bezoek aan de […]

Verder lezen

Raad voor de Kinderbescherming streepje voor op bijzondere curator?

Onlangs las ik een zaak van de rechtbank Den Haag gewezen op 20 december 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14546). In deze zaak gaat het kort samengevat over twee minderjarige kinderen die wonen bij hun vader die alleen belast is met het ouderlijk gezag. De kinderen vinden de thuissituatie bij vader niet langer fijn en zij willen niet meer […]

Verder lezen

Corona en de materieel nadelige wijziging (MAC) bij bedrijfsovernames

Bedrijfsovernames kosten tijd, veel tijd. Tussen de eerste rituele paringsdans en de dag dat partijen hun handtekeningen zetten onder een koopovereenkomst, zit vaak een periode van maanden. En ook tussen het tekenen van een koopovereenkomst en de daadwerkelijk overdracht van de aandelen (of activa) kan een behoorlijk lange tijd zitten. Wat als de markt, of […]

Verder lezen

Partnerschap en ouderschap in tijden van Corona

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te stoppen, golden en gelden er beperkende maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Partners en gezinnen zijn door die maatregelen veel meer dan voorheen volledig aangewezen op elkaar. Geen sociale activiteiten met anderen, thuiswerken, meer intensieve verzorging en begeleiding van de kinderen en wellicht onzekere financiële […]

Verder lezen

Wetsvoorstel: Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het coronavirus (COVID-19) kan voor een huurder met een aflopend huurcontract in deze tijd nadelige gevolgen hebben. Ministers Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Dekker (Rechtsbescherming) stuurden daarom op 6 april j.l. het wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel besproken. Gedachte […]

Verder lezen

De gevolgen van de coronacrisis voor huur van bedrijfsruimten

De coronacrisis en de overheidsmaatregelen die ten gevolge hiervan zijn genomen, hebben verstrekkende economische gevolgen. Huurders kampen met grote omzetdalingen, horecagelegenheden zijn gesloten, door liquiditeitskrapte kan de huur niet meer worden betaald en faillissementen dreigen. Wat betekent dit voor de huur van bedrijfsruimte? Wat zijn de juridische mogelijkheden. De huur opschorten dan wel geheel of […]

Verder lezen

Contractuele verplichtingen tijdens de Coronacrisis

De gevolgen van de Corona-maatregelen worden in alle bedrijfstakken voelbaar. Doordat men “op afstand” moet werken, is de kans groot dat zaken anders uitvallen. Dat geldt ook voor de uitvoering van contracten. Bij het vervullen van contractuele verplichtingen is de hoofdregel dat een partij aansprakelijk is voor de schade vanwege een toerekenbare tekortkoming door die […]

Verder lezen

De Noodregeling NOW – tips and tricks

Het was volop in het nieuws: het kabinet heeft de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020, en mogelijk zelfs eerder, kunnen werkgevers volgens deze regeling een aanvraag doen voor loonkostensubsidie, tot wel 90% van de loonsom. Is het verstandig om een beroep te doen op de NOW? Dat […]

Verder lezen

Alimentatie wanneer uw kind 18 wordt!

Help, mijn kind wordt 18! Ineens wordt uw kind 18, dus wettelijk ‘meerderjarig’. Wat betekent dat? Enerzijds krijgen ouders minder toeslagen (en minder te vertellen). Anderzijds krijgt het kind meer toeslagen en meer te vertellen. De alimentatie blijft echter hetzelfde (in ieder geval tot zijn of haar 21e verjaardag). Alimentatie na 18e Als een kind […]

Verder lezen