Blog archief

Laatste nieuws
2228 resultaten

Insolvent en overleden

Wat gebeurt er als de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is en de betreffende persoon overlijdt? Uitgangspunt is dan dat door het overlijden van de saniet zijn wsnp eindigt (artikel 350 Fw). Zijn nalatenschap verkeert dan in staat van faillissement. Het faillissement wordt vervolgens afgewikkeld door de curator naar de regels van de […]

Verder lezen

Koerswijziging van de Hoge Raad

Gedupeerde gemeenten krijgen een helpende hand bij landjepik ‘Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te sluiten’, zo luidt de parlementaire geschiedenis bij artikel 3:105 BW, hèt artikel aangaande de verkrijging van eigendom door bevrijdende verjaring. Eigendomsverkrijging door verjaring kan enkel door een ‘bezitter’ van een goed, niet door een ‘houder’ […]

Verder lezen

Hoe dient de rechter om te gaan met medische rapporten?

Centrale Raad van Beroep ontwikkelt uitgangspunten hoe de rechter om dient te gaan met medische rapporten en medische adviezen van verzekeringsartsen van het UWV (uitwerking arrest Korošec). Achtergrond Betrokkene is laatstelijk werkzaam geweest als allround medewerker in de bouw voor 40 uur per week. Nadat het Uwv aanvankelijk had geweigerd betrokkene voor een Ziektewetuitkering toe […]

Verder lezen

Defecte telefoon; recht op een nieuw toestel?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juli 2017 uitspraak gedaan in een zaak tussen eiseres, een koper van een Iphone en gedaagde, Apple Retail Netherlands B.V. Eiseres had in december 2014 een Iphone 6 gekocht van Apple voor een bedrag van € 799,- inclusief BTW. Het jaar daarop in augustus startte de Iphone niet meer op. […]

Verder lezen

Doorstart: overgang van de onderneming?

Op 22 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-126/16) op verzoek van de rechtbank Midden-Gelderland ( 3821875/ MC EXPL 15-951) vragen beantwoord over de regels die gelden bij een overgang van de onderneming en een faillissement. Deze uitspraak is van belang voor de Nederlandse overnamepraktijk. De wet: rechten bij overgang […]

Verder lezen

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

De ontslagvergoeding anno 2017 bestaat uit een wettelijke transitievergoeding, en indien van toepassing een billijke vergoeding. Voor de billijke vergoeding heeft de wetgever niet bepaald hoe hoog deze dient te zijn, en hoe deze berekend dient te worden. Transitievergoeding Voor 1 juli 2015 ontving een ontslagen werknemer niet standaard een ontslagvergoeding. Een werkgever had de […]

Verder lezen

Definitie uitzendkracht

De uitzendkracht is een werknemer in dienst van de uitlener (het uitzendbureau) waarbij arbeid wordt verricht onder toezicht en leiding van het inlenende bedrijf. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen een (reguliere) arbeidsovereenkomst en een uitzendovereenkomst nu op de uitzendovereenkomst bijzondere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn. De uitzendkracht geniet minder […]

Verder lezen

Gezag voor de niet-gehuwde vader

Alleen indien ouders met het ouderlijk gezag zijn belast hebben zij het recht (en de plicht!) om hun minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Uitsluitend de ouders die met het gezag over het kind zijn belast kunnen de belangrijke beslissingen over het kind nemen. Zowel de moeder als de vader krijgen van rechtswege […]

Verder lezen

Opzeggen huurovereenkomst: dringend eigen gebruik

Voor huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimte die per juli 2016 zijn gesloten geldt dat deze van rechtswege eindigen voor zover de overeenkomsten zijn gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar of korter. Voor alle andere huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimte geldt dat deze niet vanzelf eindigen, aldus ongeacht de bedongen huurtermijn. De huurovereenkomst kan in die […]

Verder lezen

Erkenning van buitenlandse familierechtelijke betrekkingen

Op 19 mei jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een bijzondere zaak. Alhoewel in dit arrest de uitzonderingsituatie ‘bigamie’ centraal staat, bieden de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad en de conclusie van advocaat-generaal bruikbare aanknopingspunten voor de toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht (IPR) bij familierechtelijke betrekkingen. De feiten zijn als […]

Verder lezen