Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2290 resultaten

Dagvaarden en executeren vonnis bij spoorloze wederpartij

Wat te doen als iemand je nog veel geld verschuldigd is? Normaal gesproken spreek je de betreffende persoon hierop aan en als je er samen niet uitkomt, staat de gang naar de rechter open. Maar wat nu als je wederpartij spoorloos is? Artikel 54 Rechtsvordering Indien de woonplaats en het werkelijk verblijf van je wederpartij […]

Verder lezen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer u werkt en de zorg heeft voor een kind dat op 01 januari van het jaar jonger is dan 12 jaar, heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoofdregel is dat u deze korting alleen kunt verzilveren wanneer het kind bij u staat ingeschreven in de BRP. Bij ministeriële regeling is bepaald […]

Verder lezen

Advocaten in Coronatijd

De Coronatijd is relativerend voor de mensheid. Zo ook voor advocaten: ze komen erachter, dat de hun zelf toebedeelde rol in de maatschappij toch niet zo belangrijk is. Daarom enkele voorbeelden van de “naar zingeving zoekende advocaat”. LinkedIn Nog nooit hebben advocatenkantoren zoveel artikelen en posts geplaatst op LinkedIn. Deze zijn werkelijk vaak erg “interessant””: […]

Verder lezen

De opzegverboden van ontslag

Deel 1 – zwangerschap Er zijn een aantal situaties waarin een werknemer niet ontslagen kan worden. Denk daarbij aan de zieke, zwangere en dienstplichtige werknemer of de werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Echter, geen regel zo definitief of er geldt wel een uitzondering op. In deze reeks worden de verschillende opzegverboden (ontslagverboden) en […]

Verder lezen

Wijziging van het beslag- en executierecht

Het huidige beslag- en executierecht is ernstig verouderd. Er zijn zelfs wetteksten opgenomen die stammen uit het jaar 1833. De wet is achterhaald en er wordt niet voorzien in de hedendaagse efficiënte digitale mogelijkheden. Per 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 wordt het beslag- en executierecht (hierna: het recht) gewijzigd. Doel […]

Verder lezen

Coronavirus | de (digitale) AvA en de tijdelijke wet COVID-19

Inmiddels zijn de eerste jaarrekeningen van (besloten) vennootschappen opgemaakt en moet de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) deze vaststellen. De huidige omstandigheden bemoeilijken echter het houden van een AvA. Een van de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is natuurlijk de beperking van het aantal mensen dat bijeen […]

Verder lezen

Verdeling nalatenschap bij een dwarsliggende erfgenaam

Wanneer de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en de vereffening is voltooid, kan worden begonnen aan de verdeling van de nalatenschap.Het is gebruikelijk dat de erfgenamen de verdeling dan vastleggen in een verdelingsovereenkomst, waarin de gewenste wijze wordt beschreven waarop de goederen tussen de erfgenamen moeten worden verdeeld. Daarna moet aan die verdelingsovereenkomst uitvoering […]

Verder lezen

Een goede buur….

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar wat nu als de buren helemaal niet beter zijn dan een verre vriend en er keer op keer wrijving ontstaat? Daarvoor bestaat het zogenoemde burenrecht; de wet biedt in sommige situaties een oplossing. Hinder De wet verbiedt de eigenaar van een stuk grond om onrechtmatige […]

Verder lezen

Het verval van de legitieme portie

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 invulling gegeven aan het antwoord op de vraag wat een redelijke termijn is die aan de legitimaris mag worden gesteld voor het doen van een beroep op de legitieme. Uitgangspunten De wet geeft in artikel 4:85, lid 1 BW aan een belanghebbende het recht om een (klein)kind een […]

Verder lezen

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt nu ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in het kader van het recht op vrije advocaatkeuze. De afgelopen jaren is hierover al veel te doen geweest. Reeds in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in haar arrest overwogen dat een (rechtsbijstand)verzekerde het recht heeft op vrije advocaatkeuze, op […]

Verder lezen