Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2344 resultaten

Dilemma’s voor de ziel

Dilemma’s voor de ziel Leven en dilemma’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als complex wezen hebben mensen problemen die doorgaans ontstaan uit hoe men met dilemma’s omgaat. Daarbij is de persoonlijkheid van die betrokken mensen vaak van doorslaggevende aard. Advocaten moeten omgaan met de gevolgen van keuzes die door cliënten zijn gemaakt bij dilemma’s. Soms

Verder lezen

Verzwegen vermogen na overlijden

Wat nu als een van uw ouders is overleden en uw andere ouder of broer/zus een gevonden “sok met geld” voor u verzwijgt? Kunt u nog iets doen aan dit verzwegen vermogen? Verzwegen vermogen en erfenis Als een van de ouders overlijdt, zijn de kinderen in principe samen met de overblijvende ouder (de langstlevende) erfgenamen.

Verder lezen

Roken op de werkvloer

De rijksoverheid werkt sinds 2018 in het Preventieakkoord samen met maatschappelijke organisaties om Nederlanders gezonder te maken. Een van de doelen is een rookvrije generatie in 2040. In het Preventieakkoord staan maatregelen die leiden tot een rookvrije samenleving. Een aantal van deze maatregelen rondom roken en tabak zal u inmiddels bekend in de oren klinken:

Verder lezen

Einde uitzendbeding bij ziekte in zicht?

Procureur-generaal zet streep door uitzendbeding bij ziekte Hoe zat het ook al weer? Een zieke werknemer kan vanwege het opzegverbod niet ontslagen worden. Dit opzegverbod wordt door veel uitzendbureaus omzeild via het uitzendbeding. Een dergelijk beding bepaalt dat wanneer een werknemer tijdens de eerste 26 weken ziek wordt, het uitzendcontract van rechtswege eindigt. Wat is

Verder lezen

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het gebruiken van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft voordelen en nadelen. Het meest voor de hand liggende voordeel is dat de arbeidsduur op voorhand beperkt is. Deze overeenkomst kan als een soort langere proefperiode uitpakken of er is simpelweg alleen in deze bepaalde periode behoefte aan extra werknemers. Nadelen arbeidsovereenkomst beperkte tijd De nadelen van

Verder lezen

Dringende reden bij ontslag

De zelfstandige toets van het UWV en de bestuursrechter of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet of niet en hoe kwalificeert het ‘stalken’ van een collega dan? Zowel binnen het arbeidsrecht als het sociaal verzekeringsrecht komt het begrip “dringende reden” terug. In arbeidsrechtelijke zin gaat het er dan om of

Verder lezen

Het ontstaan van erfdienstbaarheden naar nieuw en oud BW

De wet definieert een erfdienstbaarheid als een last, waarmee een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard (art. 5:70 BW). Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht en houdt in dat de eigenaar van het dienende erf iets moet dulden of niet

Verder lezen

Geld lenen aan bekenden? Zorg voor zekerheid!

Ondernemingen hebben financiering nodig om door te kunnen groeien. Bijvoorbeeld voor een nieuw bedrijfspand of nieuwe machines. Deze gewenste financiering kan op verschillende manieren worden aangetrokken. De meest voor de hand liggende manier is een lening van een externe financier, zoals een bank. Daar gaat deze blog echter niet over. Dit keer ligt de focus

Verder lezen

Help, mijn ex-partner gaat samenwonen! Wat gebeurt er met de alimentatie?

Handvatten met betrekking tot de kinder- en partneralimentatie In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Met huwelijk wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Uw leven gaat door maar dat van uw ex-echtgenoot of ex- samenlever ook. Nieuwe ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de alimentatie. In deze bijdrage zal ik in het bijzonder stilstaan bij de

Verder lezen

De schuldeiser en het verzorgingsvruchtgebruik

In een eerder artikel beschreef ik de mogelijkheden voor een weduwe om het voortgezet gebruik van met name de woning van haar overleden man te claimen en dat de erfgenamen hieraan niet veel kunnen doen. In veel gevallen zal de woning echter belast zijn met een grote of kleine hypotheekschuld en de overleden man kan

Verder lezen