Blog archief

Laatste nieuws
2026 resultaten

Geen sprake van marktmanipulatie bij e-mailberichten over Fortis

In 2008 verspreidde een medewerker van een handelshuis e-mailberichten dat Fortis er slecht voor stond en meer kapitaal nodig had dan zij deed voorkomen. Deze berichten zijn doorgestuurd, ook naar nieuwsmedia.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschouwt dit als marktmanipulatie omdat van de e-mails een onjuist of misleidend signaal over Fortis uitging. De verzender van […]

Verder lezen

Rapport PG: strafbeschikkingen moeten beter

De wijze waarop het openbaar ministerie strafbeschikkingen uitvaardigt, schiet op een aantal punten tekort. Dat concludeert procureur-generaal bij de Hoge Raad, J.W. Fokkens in een rapport dat gisteren aan de minister van Veiligheid en Justitie is aangeboden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat de procureur-generaal heeft laten instellen naar de vraag of de wettelijke regeling van de […]

Verder lezen

Raad: wetsvoorstel rechtsbijstand vraagt veel van burgers

Een wetsvoorstel dat de kosten van rechtsbijstand aanzienlijk moet verlagen, gaat te sterk uit van zelfredzaamheid van burgers. Mensen die nu nog recht hebben op gesubsidieerde bijstand van een advocaat, moeten volgens dit voorstel eerst proberen eruit te komen met alternatieve oplossingen, buiten de rechter om. In bepaalde familie- en strafrechtelijke kwesties vervalt het recht […]

Verder lezen

Nog steeds zorgen bij rechters om vastzetten mensen vanwege boetes

Het komt nog steeds voor dat tegen mensen die boetes niet kunnen betalen, gijzeling wordt gevorderd door het Openbaar Ministerie. Dit middel is bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen, tot  betalen te dwingen. Voor mensen die niet kunnen betalen, zoals mensen met grote schulden of psychische problemen, is gijzeling niet bedoeld. Deze […]

Verder lezen

Wijzigingen in het arbeidsrecht in 2015

Rechtspositie flexwerkers verbeterd Jaarlijks wijzigt de arbeidswetgeving in Nederland. Op 1 januari hebben er een aantal belangrijke wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van het arbeidsrecht. Deze veranderingen hebben als doel de rechtspositie van flexwerkers te verbeteren. Concurrentiebeding en relatiebeding slechts in uitzonderlijke gevallen rechtsgeldig! Een andere wijziging is dat slechts in uitzonderlijke gevallen een concurrentiebeding […]

Verder lezen

Wijzigingen en indexering alimentatie in 2015

Elk jaar op 1 januari treedt er nieuwe regelgeving in werking. Vanaf 2015 is er een belangrijke wetswijziging die gevolgen heeft voor de kinderalimentatie en de alimentatieplichtige. 1. Wijziging aftrekbaarheid kinderalimentatie Alimentatieplichtigen mogen op dit moment nog kinderalimentatie aftrekken van hun inkomen bij de belastingaangifte. Dit zorgt voor lagere lasten bij de alimentatieplichtige. Per 1 […]

Verder lezen

Belastingaftrek kinderalimentatie afgeschaft

Alimentatieplichtigen mogen op dit moment nog kinderalimentatie aftrekken van hun inkomen bij de belastingaangifte. Dit zorgt voor lagere lasten bij de alimentatieplichtige. Per 1 januari wijzigt deze regeling. Vanaf dat moment mag de kinderalimentatie niet meer worden afgetrokken. Voor de alimentatieplichtige heeft dit als direct gevolg dat hij of zij per saldo meer gaat betalen. […]

Verder lezen

Alcoholslot

Er is een hoop te doen omtrent het alcoholslot programma. Er is inmiddels naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 20 september 2014 door de Minister van infrastructuur en Milieu een brief geschreven op 10 oktober 2014. Naar aanleiding daarvan heeft het CBR bepaald dat er geen nieuwe alcoholslot programma's zullen […]

Verder lezen

Stagnatie in korter maken van duur rechtszaken

Het is gerechten niet gelukt de tijd die rechtszaken duren, in 2013 korter te maken. Met name in strafzaken en handelsconflicten loopt de duur van rechtszaken licht op. Dat blijkt uit de Kengetallen 2013 van de Rechtspraak. In dit document, dat jaarlijks verschijnt en een aanvulling is op het Jaarverslag, worden prestaties van gerechten onderling met elkaar […]

Verder lezen

Onderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie. Toegankelijkheid Dit voorjaar berichtte de Raad voor de rechtspraak op basis van eigen onderzoek dat een […]

Verder lezen