Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2285 resultaten

Verdeling nalatenschap bij een dwarsliggende erfgenaam

Wanneer de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en de vereffening is voltooid, kan worden begonnen aan de verdeling van de nalatenschap.Het is gebruikelijk dat de erfgenamen de verdeling dan vastleggen in een verdelingsovereenkomst, waarin de gewenste wijze wordt beschreven waarop de goederen tussen de erfgenamen moeten worden verdeeld. Daarna moet aan die verdelingsovereenkomst uitvoering […]

Verder lezen

Een goede buur….

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Maar wat nu als de buren helemaal niet beter zijn dan een verre vriend en er keer op keer wrijving ontstaat? Daarvoor bestaat het zogenoemde burenrecht; de wet biedt in sommige situaties een oplossing. Hinder De wet verbiedt de eigenaar van een stuk grond om onrechtmatige […]

Verder lezen

Het verval van de legitieme portie

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 invulling gegeven aan het antwoord op de vraag wat een redelijke termijn is die aan de legitimaris mag worden gesteld voor het doen van een beroep op de legitieme. Uitgangspunten De wet geeft in artikel 4:85, lid 1 BW aan een belanghebbende het recht om een (klein)kind een […]

Verder lezen

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt nu ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in het kader van het recht op vrije advocaatkeuze. De afgelopen jaren is hierover al veel te doen geweest. Reeds in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in haar arrest overwogen dat een (rechtsbijstand)verzekerde het recht heeft op vrije advocaatkeuze, op […]

Verder lezen

Agenten in het ‘nieuwe’ verdachtenbankje

‘Artikel over het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar & actualisering van de Ambtsinstructie’ Politieagenten hebben een bijzondere positie in onze samenleving. Waar burgers in sommige situaties een stapje terug moeten zetten, dienen agenten juist te handelen in precaire situaties. Bij het optreden in deze situaties komt er ook weleens geweld aan te pas. Agenten hebben de geweldsbevoegdheid […]

Verder lezen

Vergiftigde wittebroodsweken

Gerechtshof Den Haag heeft de rechtbank teruggefloten in een macabere zaak die veel verontwaardiging oproept. Het gaat om het volgende. Nadat een jongeman en een jonge vrouw al een (met huwelijk gelijk te stellen) geregistreerd partnerschap waren aangegaan, zijn zij getrouwd. Hun geld besteedden ze liever aan de huwelijksreis dan aan een bezoek aan de […]

Verder lezen

Raad voor de Kinderbescherming streepje voor op bijzondere curator?

Onlangs las ik een zaak van de rechtbank Den Haag gewezen op 20 december 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14546). In deze zaak gaat het kort samengevat over twee minderjarige kinderen die wonen bij hun vader die alleen belast is met het ouderlijk gezag. De kinderen vinden de thuissituatie bij vader niet langer fijn en zij willen niet meer […]

Verder lezen

Corona en de materieel nadelige wijziging (MAC) bij bedrijfsovernames

Bedrijfsovernames kosten tijd, veel tijd. Tussen de eerste rituele paringsdans en de dag dat partijen hun handtekeningen zetten onder een koopovereenkomst, zit vaak een periode van maanden. En ook tussen het tekenen van een koopovereenkomst en de daadwerkelijk overdracht van de aandelen (of activa) kan een behoorlijk lange tijd zitten. Wat als de markt, of […]

Verder lezen

Partnerschap en ouderschap in tijden van Corona

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te stoppen, golden en gelden er beperkende maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Partners en gezinnen zijn door die maatregelen veel meer dan voorheen volledig aangewezen op elkaar. Geen sociale activiteiten met anderen, thuiswerken, meer intensieve verzorging en begeleiding van de kinderen en wellicht onzekere financiële […]

Verder lezen

Wetsvoorstel: Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het coronavirus (COVID-19) kan voor een huurder met een aflopend huurcontract in deze tijd nadelige gevolgen hebben. Ministers Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Dekker (Rechtsbescherming) stuurden daarom op 6 april j.l. het wetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel besproken. Gedachte […]

Verder lezen