Blog archief

Direct advies?Stel uw vraag
Laatste nieuws
2298 resultaten

De eerste WHOA-beschikking is een feit!

In november 2020 is bekend geworden dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking zal treden per 1 januari 2021. Enige tijd geleden plaatsten wij een artikel over de hoofdlijnen van de WHOA. Twee weken na de inwerkingtreding van de WHOA heeft de rechtbank Den Haag de eerste beschikking op grond van de WHOA […]

Verder lezen

Datum inwerkingtreding Wet bestuur en toezicht rechtspersonen bekend!

Enige tijd geleden plaatsten wij een artikel over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op deze website waarin de hoofdpunten van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen werden genoemd. Op 11 december 2020 is bekendgemaakt dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op 1 juli 2021 in werking zal treden. In hoofdlijnen introduceert de wet […]

Verder lezen

Boedelbeschrijving van de nalatenschap: verstandig en handig!

Bij overlijden van een naaste krijgen nabestaanden veel te regelen. Hoewel het soms tegen het gevoel kan indruisen, is het altijd verstandig om snel de nalatenschap zakelijk in kaart te brengen. Dit gaat door middel van een boedelbeschrijving. Een boedelbeschrijving is letterlijk een lijst van alle bezittingen en van alle schulden van de erflater. Bezittingen […]

Verder lezen

Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren bij verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappen en sluit aan bij bestaande wettelijke regels voor de naamloze en besloten vennootschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2021 in […]

Verder lezen

Uitgekleed ouderlijk gezag: is hier nog een toekomst voor?

Door mr. drs. Christian Huijsmans, advocaat familierecht bij Advocatenkantoor Zeeland in Goes. 30 november 2020 In dit webartikel bespreek ik wat uitgekleed ouderlijk gezag inhoudt. Ook bespreek ik een recente ontwikkeling. Het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam hebben namelijk in 2020 besloten dat uitgekleed gezamenlijk gezag niet kan worden toegekend. Uitgangspunt: samen beslissen […]

Verder lezen

Actualiteiten arbeidsrecht – herijking arbeidsovereenkomst

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarbij de geldende maatstaf voor de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt losgelaten. Tot dusver gold als heersende lijn in de rechtspraak dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst doorslaggevend was wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond […]

Verder lezen

Aangepast crediteurenakkoord biedt meer mogelijkheden

De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus leggen al geruime tijd druk op de omzet en schuldenlasten van ondernemingen, terwijl onzekerheid blijft bestaan over de duur van de beperkende maatregelen en steun van de overheid. De onzekerheid heeft ongetwijfeld invloed op de te bepalen strategie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om afscheid te nemen van […]

Verder lezen

De nieuwe franchisewet

Per 1 januari 2021 zal de nieuwe wet franchise in gaan. Het doel van de nieuwe wet is om de positie van de franchisenemer te versterken zodat de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht zal zijn. Wat deze wet inhoudt en wat de wet voor u kan betekenen leest u in deze blog. […]

Verder lezen

Dagvaarden en executeren vonnis bij spoorloze wederpartij

Wat te doen als iemand je nog veel geld verschuldigd is? Normaal gesproken spreek je de betreffende persoon hierop aan en als je er samen niet uitkomt, staat de gang naar de rechter open. Maar wat nu als je wederpartij spoorloos is? Artikel 54 Rechtsvordering Indien de woonplaats en het werkelijk verblijf van je wederpartij […]

Verder lezen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer u werkt en de zorg heeft voor een kind dat op 01 januari van het jaar jonger is dan 12 jaar, heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoofdregel is dat u deze korting alleen kunt verzilveren wanneer het kind bij u staat ingeschreven in de BRP. Bij ministeriële regeling is bepaald […]

Verder lezen