Algemeen

1477 resultaten

Wel een staatslot maar geen schadevergoeding

Op 19 maart 2019 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een geschil tussen de Staatsloterij en een deelnemer. Aanleiding was het onrechtmatige handelen van de Staatsloterij. Op 28 mei 2013 heeft het gerechtshof te Den Haag geoordeeld dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan […]

Verder lezen

Wat mag een advocaat volgens de rechter kosten?

De winnaar van een civiele procedure krijg niet alle advocaatkosten vergoed. Het zogenoemde liquidatietarief, dat op de wet is gebaseerd, leidt doorgaans tot een compensatie van kosten die aanzienlijk lager is dan de daadwerkelijke kosten. De rechter bepaalt dus eigenlijk wat een advocaat mag kosten. In het strafrecht wordt de vrijgesproken verdachte gezien als “winnaar […]

Verder lezen

Benut u weleens de kans op een overheidsopdracht?

Aanbestedingsrecht Overheden, zoals gemeenten, provincies, maar ook private partijen die geld van de overheid ontvangen voor projecten – denk aan scholen -, moeten vaak een aanbestedingsprocedure organiseren. Deze organisaties hebben jaarlijks miljoenen en soms zelfs miljarden te besteden. Heeft u als ondernemer of met uw onderneming weleens een kans benut op een dergelijke opdracht? Wellicht […]

Verder lezen

(Onbelast) afboeken die rekening-courant !

Ter gelegenheid van de nieuwe begroting heeft het kabinet om gaten te dichten, bedacht dat de rekeningen-courant die directeuren / grootaandeelhouders aanhouden bij hun eigen besloten vennootschappen ineens belast zullen worden voor zover die een bedrag van € 500.000,= overstijgen. De commotie in het midden- en kleinbedrijf, waar dergelijke rekening-courantverhoudingen veel voorkomen, is groot. Achtergrond, […]

Verder lezen

Genderneutraal

De rechtbank in Limburg staat sinds deze week toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld mag worden gewijzigd. De rechtbank vindt dat in zo’n geval ook de zinsnede “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” in de geboorteakte mag komen te staan. De rechtbank stelt eveneens dat er een […]

Verder lezen

Op ramkoers: CLOUD Act en AVG/GDPR

Op 23 maart 2018 heeft president Trump een uitvoerige, 2.201 pagina’s tellende, financieringswet ondertekend. Onderdeel van deze wet, en min of meer daarin weggemoffeld, vormde een andere wet, de zogenoemde Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ook wel genoemd: CLOUD Act. Met de ondertekening van de financieringswet, werd ook de CLOUD Act verheven tot […]

Verder lezen

De AVG & privacy op het werk: de privacyverklaring voor het personeel

Op 25 mei 2018 gelden de nieuwe privacy regels vanuit Europa, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum moeten alle organisaties ‘AVG-proof’ zijn. Organisaties moeten dan kunnen aantonen dat zij de privacyregels naleven en zij moeten daarover ook verantwoording kunnen afleggen (‘accountability’). De nieuwe privacyregels hebben ook een groot effect op de arbeidsorganisatie. Werkgevers […]

Verder lezen

Kans op schorsing vonnis bodemrechter

Een blog over de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van een vonnis van de rechtbank te onderbreken. Een gerechtelijke uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard leidt over het algemeen tot de bevoegdheid voor een partij om – binnen een daarvoor gestelde termijn – over te gaan tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis. Het is algemeen […]

Verder lezen

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van toepassing. De AVG bevat regelgeving betreffende privacy en dan met name betreffende de verwerking van (persoons)gegevens. Overtreding van de AVG kan vanaf 25 mei 2018 gesanctioneerd worden. Die sancties lopen op tot € 20.000.000,00 of tot 4% van de totale (wereldwijde) jaaromzet […]

Verder lezen

Geen sprake van marktmanipulatie bij e-mailberichten over Fortis

In 2008 verspreidde een medewerker van een handelshuis e-mailberichten dat Fortis er slecht voor stond en meer kapitaal nodig had dan zij deed voorkomen. Deze berichten zijn doorgestuurd, ook naar nieuwsmedia.  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschouwt dit als marktmanipulatie omdat van de e-mails een onjuist of misleidend signaal over Fortis uitging. De verzender van […]

Verder lezen