Algemeen

Direct advies?Stel uw vraag
1481 resultaten

Advocaten in Coronatijd

De Coronatijd is relativerend voor de mensheid. Zo ook voor advocaten: ze komen erachter, dat de hun zelf toebedeelde rol in de maatschappij toch niet zo belangrijk is. Daarom enkele voorbeelden van de “naar zingeving zoekende advocaat”. LinkedIn Nog nooit hebben advocatenkantoren zoveel artikelen en posts geplaatst op LinkedIn. Deze zijn werkelijk vaak erg “interessant””: […]

Verder lezen

Wijziging van het beslag- en executierecht

Het huidige beslag- en executierecht is ernstig verouderd. Er zijn zelfs wetteksten opgenomen die stammen uit het jaar 1833. De wet is achterhaald en er wordt niet voorzien in de hedendaagse efficiënte digitale mogelijkheden. Per 1 oktober 2020, 1 januari 2021 en 1 april 2021 wordt het beslag- en executierecht (hierna: het recht) gewijzigd. Doel […]

Verder lezen

Mag ik mijn hond terug?!

Stel u voor, uw hond loopt weg en hij is nergens meer te bekennen. U start direct een zoekactie, plaatst oproepen op social media en hangt posters op met het verzoek of iedereen wil uitkijken naar uw hond. Na enige tijd ziet u een bericht voorbijkomen dat uw hond is gesignaleerd. U bent opgelucht dat […]

Verder lezen

Een gemeente beëindigt de samenwerking met een bedrijf, omdat het bedrijf afspraken niet zou nakomen: mag dat?

Voordat een bedrijf met een gemeente zaken kan doen, gaat er meestal een aanbestedingsfase vooraf. Als de aanbesteding is gewonnen en de opdracht definitief is opgedragen, kan dat bedrijf aan de slag. Zo had de gemeente Veldhoven een Europese aanbestedingsprocedure georganiseerd voor het contracteren van een bedrijf dat leerlingenvervoer zal organiseren voor Veldhoven en omgeving. […]

Verder lezen

Wel een staatslot maar geen schadevergoeding

Op 19 maart 2019 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een geschil tussen de Staatsloterij en een deelnemer. Aanleiding was het onrechtmatige handelen van de Staatsloterij. Op 28 mei 2013 heeft het gerechtshof te Den Haag geoordeeld dat de Staatsloterij in de periode 2000 tot en met 2007 misleidende mededelingen heeft gedaan […]

Verder lezen

Wat mag een advocaat volgens de rechter kosten?

De winnaar van een civiele procedure krijg niet alle advocaatkosten vergoed. Het zogenoemde liquidatietarief, dat op de wet is gebaseerd, leidt doorgaans tot een compensatie van kosten die aanzienlijk lager is dan de daadwerkelijke kosten. De rechter bepaalt dus eigenlijk wat een advocaat mag kosten. In het strafrecht wordt de vrijgesproken verdachte gezien als “winnaar […]

Verder lezen

Benut u weleens de kans op een overheidsopdracht?

Aanbestedingsrecht Overheden, zoals gemeenten, provincies, maar ook private partijen die geld van de overheid ontvangen voor projecten – denk aan scholen -, moeten vaak een aanbestedingsprocedure organiseren. Deze organisaties hebben jaarlijks miljoenen en soms zelfs miljarden te besteden. Heeft u als ondernemer of met uw onderneming weleens een kans benut op een dergelijke opdracht? Wellicht […]

Verder lezen

(Onbelast) afboeken die rekening-courant !

Ter gelegenheid van de nieuwe begroting heeft het kabinet om gaten te dichten, bedacht dat de rekeningen-courant die directeuren / grootaandeelhouders aanhouden bij hun eigen besloten vennootschappen ineens belast zullen worden voor zover die een bedrag van € 500.000,= overstijgen. De commotie in het midden- en kleinbedrijf, waar dergelijke rekening-courantverhoudingen veel voorkomen, is groot. Achtergrond, […]

Verder lezen

Genderneutraal

De rechtbank in Limburg staat sinds deze week toe dat iemand van wie het geslacht bij de geboorte niet kon worden vastgesteld mag worden gewijzigd. De rechtbank vindt dat in zo’n geval ook de zinsnede “geslacht is niet kunnen worden vastgesteld” in de geboorteakte mag komen te staan. De rechtbank stelt eveneens dat er een […]

Verder lezen

Op ramkoers: CLOUD Act en AVG/GDPR

Op 23 maart 2018 heeft president Trump een uitvoerige, 2.201 pagina’s tellende, financieringswet ondertekend. Onderdeel van deze wet, en min of meer daarin weggemoffeld, vormde een andere wet, de zogenoemde Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, ook wel genoemd: CLOUD Act. Met de ondertekening van de financieringswet, werd ook de CLOUD Act verheven tot […]

Verder lezen