Huurrecht

52 resultaten

Hoofdverblijf in de woning

In de zaak, aanhangig voor de Rechtbank Amsterdam, waar in een vonnis is gewezen op 7 december 2018 (vindplaats ECLI:NL:RBAMS:2018:9663) is aan de orde gekomen of een verhuurder zijn huurders kan verplichten daadwerkelijk gebruik te laten maken van het gehuurde (in kwestie gehuurde woonruimte). In de zaak die aan de Rechtbank Amsterdam is voorgelegd, was […]

Verder lezen

Wanneer bij een huurder derdenbeslag wordt gelegd

Wanneer een schuldeiser een vonnis behaalt op een (particuliere) verhuurder, dan kan hij beslag leggen op de huur die de verhuurder moet ontvangen. Deze vorm van derdenbeslag kan ook met toestemming van de voorzieningenrechter in de vorm van conservatoir beslag. Door mr. drs. C.G. (Christian) Huijsmans, advocaat huurrecht, bouwrecht en koop van vastgoed en werkzaam […]

Verder lezen

Opzeggen huurovereenkomst: dringend eigen gebruik

Voor huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimte die per juli 2016 zijn gesloten geldt dat deze van rechtswege eindigen voor zover de overeenkomsten zijn gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar of korter. Voor alle andere huurovereenkomsten van zelfstandige woonruimte geldt dat deze niet vanzelf eindigen, aldus ongeacht de bedongen huurtermijn. De huurovereenkomst kan in die […]

Verder lezen

De risico’s van een beleggingspand met kamerverhuur

Met enige regelmaat ontvang ik van eigenaren van een beleggingspand, waarin kamerverhuur (dikwijls aan studenten) plaatsvindt, de vraag of de gemeente terecht handhavend jegens hun optreedt op grond van (strijdigheid met) een vigerend bestemmingsplan. Alhoewel ieder geval op zich staat, valt er in het algemeen het navolgende over te melden. Allereerst is van belang wat […]

Verder lezen

Het (ver)huren van woonruimte voor een minimum huurtermijn

In een voorgaande blog heb ik een aantal veranderingen besproken met betrekking tot het tijdelijk (ver)huren van woonruimte. Deze veranderingen zijn tot stand gekomen door de wet doorstroming huurmarkt 2015 die per 1 juli 2016 in werking is getreden. De nieuwe wet geldt slechts voor huurovereenkomsten die op of na 1 juli 2016 zijn aangegaan. […]

Verder lezen

Woonruimte verhuren

Uitbreiding van de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te (ver)huren Per 1 juli 2016 is de wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet heeft een aantal veranderingen in het (ver)huren van woonruimte meegebracht. Deze veranderingen, die (slechts) gelden voor huurovereenkomsten die ingaan op of na 1 juli 2016, zal ik hieronder kort toelichten. Vóór […]

Verder lezen

Tijdelijk verhuren woonruimte per 1 juli 2016 mogelijk

Deze Blog is met name interessant voor verhuurders van woonruimten. In Nederland is het erg lastig en meestal zelfs onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Tijdelijk in die zin dat de verhuurder de zekerheid heeft dat de huurder de woonruimte na bepaalde tijd weer zal moeten verlaten. De huurder heeft namelijk huurbescherming. Ook al […]

Verder lezen

De toegewezen woning: een spoedzaak voor Kerst

Een week voor Kerst krijg ik een telefoontje van een nieuwe cliënt. Hij heeft een telefoontje gekregen van de woningbouwvereniging dat hij en zijn vrouw alsnog niet in aanmerking komen voor een eerder aan hem toegewezen leuke sociale huurwoning, terwijl ze wel aan de inkomenseisen voldoen. Dit, omdat zijn vrouw niet het door de woningbouwvereniging […]

Verder lezen

Opzegging huurovereenkomst per e-mail

Opzegging huurovereenkomst per e-mail rechtsgeldig, maar niet zonder risico Op grond van de wet moet een opzegging van de huurovereenkomst door de (ver)huurder geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot. Dit betekent in beginsel dat een opzegging per e-mail of een brief per gewone post niet als huuropzegging geldt. Zo was tot voor kort ook de […]

Verder lezen

Opschorten van huurbetaling bij gebreken, het blijft een heikele actie

In de praktijk komt het regelmatig voor dat huurders die menen dat er sprake is van gebreken aan het gehuurde de huurbetaling geheel of deels stopzetten. Dat opschorten van de huurbetaling is echter bijzonder risicovol. Voorgeschiedenis Na het bekende arrest van de Hoge Raad ‘Van Bommel/Ruijgrok’ uit 1997 heeft de wetgever de huurwetgeving flink op […]

Verder lezen