Huurrecht

37 resultaten

Huur vrije sector stijgt met 1,2 procent

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het tweede kwartaal van 2013 met 1,2 procent gestegen. In Rotterdam stegen de huren met 3,4 procent, terwijl in Amsterdam de huurprijzen met hetzelfde percentage daalden. … Lees meer Bron: nu.nl Huis Advocaat Particulier Huis Advocaat Zakelijk Huis Advocaat Non Profit

Verder lezen

Klacht tegen kandidaat-notaris mbt handgeschreven aanvulling huurovereenkomsten gegrond

Het kantoor, op welk kantoor de kandidaat-notaris werkzaam is, is door (de Vereniging) Pro Senectute begin januari 2010 gevraagd de aan-/verkoop (en daarop volgende overdracht) te begeleiden van 120 appartementsrechten. Klager stelt dat de kandidaat-notaris klager en zijn vader op 3 maart 2010 heeft misleid waardoor zij bereid waren de huurovereenkomst te tekenen, in de […]

Verder lezen

‘Sociale huur niet meer te betalen’

Sociale huurwoningen in de zogeheten schaarstegebieden zijn onbetaalbaar geworden voor de doelgroep, mensen met lagere inkomens. Dat zeggen de Woonbond en enkele andere organisaties in een maandag verschenen rapport over de zogenoemde 'Donnerhuren'. Sinds oktober mogen de huren voor nieuwe huurders in gebieden met een tekort aan woningen maximaal 120 euro per maand worden verhoogd. Voormalig […]

Verder lezen

10 procent minder kantoorhuur bij ontbreken energielabel

Huurders van utiliteitsgebouwen hoeven vanaf 1 januari 2013 10 procent minder huur te betalen als de eigenaar geen energielabel bekendmaakt. Dit is een van de voorgestelde wijzigingen van het energielabel. De wijzigingen zijn een gevolg van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD). Onderstaande wijzigingen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden […]

Verder lezen

Deel corporaties: geen hogere huur

Zeker een op de zes woningcorporaties is niet van plan de huur van 'rijkere' huurders te verhogen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder ruim 300 corporaties. Met de huurverhoging wil minister Spies van Binnenlandse Zaken scheefwonen tegengaan. Huurders met een hoog inkomen moeten van haar plaats maken voor woningzoekenden die weinig verdienen. […]

Verder lezen

Nieuwe huurders betalen negen procent meer huur bij Vestia

Uit een brief die het nieuwe Vestia bestuur heeft gestuurd aan de landelijke huurdersvereniging van de woningcorporatie blijkt dat woningcorporatie Vestia haar huren voor nieuwe huurders gaat verhogen met negen procent. Tevens wil het noodlijdende bedrijf zijn positie verbeteren door woningen te verkopen. Dit schrijft de NOS vrijdag. Om meer geld in de kas te […]

Verder lezen

Vereniging Eigen Huis is voorstander van kooprecht voor huurders

Vereniging Eigen Huis (VEH) – Het Kabinet wil dat huurders van corporatiewoningen het recht krijgen om hun woning tegen de marktprijs te kopen. Vereniging Eigen Huis heeft in het verleden meermalen aangegeven voorstander te zijn van een dergelijk kooprecht. Het vergroot de keuzevrijheid van huurders en geeft hun meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de eigen […]

Verder lezen

Gewaarschuwd huurder telt voor twee: zoon hennepkweker, moeder terecht huis kwijt, vindt gerechtshof

Verhuurder succesvol in beroep Geïntimeerde/huurder huurt sinds 15 maart 1974(!) een woonhuis, aanvankelijk van een rechtsvoorganger van De Woonschakel en thans van De Woonschakel. Het woonhuis ligt in een woonbuurt en maakt deel uit van een rij woningen met een tuin van ongeveer zes meter breed en tien meter diep. In de tuin staat een […]

Verder lezen

Huurzaak Kuwait: onbemand tankstation kan worden aangemerkt als een bedrijfsruimte

Verzoek ex artikel 7:230a BW. Tussen partijen is in geschil of de tussen Kuwait en de rechtsvoorganger van verweerder gesloten overeenkomst als huurovereenkomst dient te worden aangemerkt of als gebruiksovereenkomst. Ook is in geschil of sprake is van bebouwd of onbebouwd onroerend goed en of een onbemand tankstation kan worden aangemerkt als 290-bedrijfsruimte. Partijen zijn […]

Verder lezen

Vordering 65 jarige werknemer tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling toegewezen

Werknemer die kortgeleden 65 jaar is geworden en sindsdien niet meer tot het werk wordt toegelaten, vordert in kort geding wedertewerkstelling en loondoorbetaling. Geen overeenstemming bereikt over toepasselijkheid van het Arbeidsvoorwaardenreglement van werkgever Alfasan Diergeneesmiddelen BV, waarin een pensioenontslagbeding is opgenomen. De vraag of het dienstverband niettemin, zonder voorafgaande opzegging door de werkgever, is geëindigd […]

Verder lezen