Verbintenissenrecht

Direct advies?Stel uw vraag

Het verbintenissenrecht geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Het contractenrecht of overeenkomstenrecht vormt een onderdeel hiervan. Wanneer er een verbintenis is tussen twee personen is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Hierbij kan er sprake zijn van een wettelijke verbintenis, een verbintenis die is ontstaan door het afsluiten van een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

Problemen verbintenissenrecht

Wanneer partijen een verbintenis zijn aangegaan in welke vorm dan ook vormt dit vaak ook op een bepaald moment de bron voor een geschil. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Ook ontstaan er vaak problemen wanneer de gemaakte afspraken niet duidelijk zijn. Het is daarom van essentieel belang alle zaken juridisch goed vast te leggen. Hiermee kunnen problemen worden voorkomen. De bijstand van een advocaat die gespecialiseerd is in verbintenissenrecht is in dit stadium van grote meerwaarde. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het adviseren en opstellen van contracten, algemene voorwaarden etc. Bel ons vandaag nog vrijblijvend en wij informeren u over de mogelijkheden.

Wanprestatie

We spreken van wanprestatie wanneer een partij tekortschiet in zijn verplichtingen of gemaakte afspraken. Hierdoor ontstaan dan vaak geschillen tussen twee partijen. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting of nakomen van een overeenkomst. De schuldeiser kan in dit soort situaties nakoming vorderen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om schade te verhalen op de tegenpartij. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als je kan aantonen dan je schade lijdt. In sommige gevallen is het verstandig om de overeenkomst te laten ontbinden wegens wanprestatie. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan.

Het verschil tussen een contract en een overeenkomst?

Het verschil tussen een contract en een overeenkomst is dat een contract op schrift is vastgesteld. Een overeenkomst kan bijvoorbeeld ook mondeling worden gesloten. Een fout of onvolledigheid in een contract kan verstrekkende (o.a. financiële) gevolgen hebben. Een advocaat kan u helpen bij het opstellen en controleren van o.a. contracten en andere documenten. Zo bent u verzekerd van een waterdicht contract.

Soorten verbintenissen

We kennen een hoop soort verbintenissen. Hierbij een overzicht van verschillende verbintenissen waar u mee in aanraking kunt komen:

  • Koop en Huur
  • Algemene voorwaarden
  • Vanuit de wet: zoals belastingwet
  • Een opdracht
  • Pacht
  • Aanneming van werk
  • Diverse overeenkomsten

 

Beëindigen van een overeenkomst

Een overeenkomst kan op een aantal manieren worden beëindigd. Doe dit echter nooit zomaar. Elke manier van beëindigen kent zijn eigen regels en rechtsgevolgen. Het kan u duur komen te staan wanneer u een verbintenis niet op de juridisch juiste manier beëindigt. Onze advocaten helpen u bij het ontbinden van een contract. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Juridische hulp

Heeft u vragen of hulp nodig of het gebied van verbintenissenrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier. U kunt ons ook bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij horen graag van u!