Het ondernemingsrecht en faillissementsrecht vragen specialistische juridische kennis en een praktische aanpak. Ik probeer die beide aspecten zo toe te passen dat mijn cliënt daar optimaal van profiteert. Een duurzame oplossing of kraakhelder advies, ook bij tijdsdruk, conflict en onzekerheid.