Personen- en familierecht

Direct advies?Stel uw vraag
99 resultaten

Kan ik afzien van de partneralimentatie?

Esther en Izaak wonen samen en zijn verloofd. Ze hebben allebei een goed inkomen en betalen de helft van de woonlasten. Ze willen afspreken dat ze over en weer geen recht hebben op partneralimentatie wanneer ze trouwen en onverhoopt gaan scheiden. Kan dat? Het is niet mogelijk om vóór het huwelijk af te spreken dat

Verder lezen

Help, mijn ex-partner gaat samenwonen! Wat gebeurt er met de alimentatie?

Handvatten met betrekking tot de kinder- en partneralimentatie In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Met huwelijk wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Uw leven gaat door maar dat van uw ex-echtgenoot of ex- samenlever ook. Nieuwe ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de alimentatie. In deze bijdrage zal ik in het bijzonder stilstaan bij de

Verder lezen

De onverwachte gevolgen van een avondje stappen

De coronamaatregelen zijn opgeheven en we gaan weer massaal uit. We ontmoeten nieuwe mensen en een gezellige avond kan, met een beetje verbeelding, leiden tot een ongeplande “gezinsuitbreiding”. Wat zijn de rechten en plichten van de man dan? Erkenning Door erkenning ontstaat een juridische band tussen de man en het kind. De man wordt onderhoudsplichtig

Verder lezen

Overeenkomst blijkt geen overeenkomst

Echtgenoten kunnen met elkaar afspraken maken over de wijze van verdeling van een huwelijksgemeenschap. Deze afspraken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen wil men ook daadwerkelijk gehouden zijn aan dergelijke afspraken. Dit blijkt uit een casus welke het gerechtshof Den Haag recent nog heeft behandeld. Hierna zal ik eerst de toepasselijke artikelen uit de wet aanstippen

Verder lezen

Geluidsopnames afspelen tijdens zittingen in familiezaken

Een geluidsopname is een bewijsmiddel. Wanneer iemand het standpunt inneemt dat een ander iets heeft gezegd of afgesproken, dan kan hij dit proberen aan te tonen met een bewijsmiddel. Dit webartikel gaat over gerechtelijke procedures in het familierecht. De volgende vragen komen aan bod. Kun je de familierechter geluidsopnames laten horen? En is het verstandig

Verder lezen

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Eind november 2020 is het wetsvoorstel “Tegengaan huwelijkse gevangenschap” aanvaard door Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij Eerste Kamer ter afronding. De verwachting is dat het wetsvoorstel ingaat per 1 januari 2022. Het wetsvoorstel beoogt onder meer het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Dat betekent dat mensen die in hun religieuze of levensbeschouwelijke huwelijk gevangen

Verder lezen

Contractsvrijheid bij het vaststellen van kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen, de draagkracht van de onderhoudsplichtigen (veelal de ouders) en de zorgverdeling. In zijn algemeenheid wordt daarbij gebruik gemaakt van de richtlijnen vastgelegd in het Tremarapport (Rapport van de Expertgroep Alimentatienormen) dat jaarlijks wordt uitgebracht. Kan van deze richtlijn ook worden afgeweken? Dit is

Verder lezen

Uitgekleed ouderlijk gezag: is hier nog een toekomst voor?

Door mr. drs. Christian Huijsmans, advocaat familierecht bij Advocatenkantoor Zeeland in Goes. 30 november 2020 In dit webartikel bespreek ik wat uitgekleed ouderlijk gezag inhoudt. Ook bespreek ik een recente ontwikkeling. Het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam hebben namelijk in 2020 besloten dat uitgekleed gezamenlijk gezag niet kan worden toegekend. Uitgangspunt: samen beslissen

Verder lezen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer u werkt en de zorg heeft voor een kind dat op 01 januari van het jaar jonger is dan 12 jaar, heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoofdregel is dat u deze korting alleen kunt verzilveren wanneer het kind bij u staat ingeschreven in de BRP. Bij ministeriële regeling is bepaald

Verder lezen

Raad voor de Kinderbescherming streepje voor op bijzondere curator?

Onlangs las ik een zaak van de rechtbank Den Haag gewezen op 20 december 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14546). In deze zaak gaat het kort samengevat over twee minderjarige kinderen die wonen bij hun vader die alleen belast is met het ouderlijk gezag. De kinderen vinden de thuissituatie bij vader niet langer fijn en zij willen niet meer

Verder lezen