Personen- en familierecht

Direct advies?Stel uw vraag
37 resultaten

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer u werkt en de zorg heeft voor een kind dat op 01 januari van het jaar jonger is dan 12 jaar, heeft u mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De hoofdregel is dat u deze korting alleen kunt verzilveren wanneer het kind bij u staat ingeschreven in de BRP. Bij ministeriële regeling is bepaald […]

Verder lezen

Raad voor de Kinderbescherming streepje voor op bijzondere curator?

Onlangs las ik een zaak van de rechtbank Den Haag gewezen op 20 december 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2016:14546). In deze zaak gaat het kort samengevat over twee minderjarige kinderen die wonen bij hun vader die alleen belast is met het ouderlijk gezag. De kinderen vinden de thuissituatie bij vader niet langer fijn en zij willen niet meer […]

Verder lezen

Partnerschap en ouderschap in tijden van Corona

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te stoppen, golden en gelden er beperkende maatregelen die door de overheid zijn opgelegd. Partners en gezinnen zijn door die maatregelen veel meer dan voorheen volledig aangewezen op elkaar. Geen sociale activiteiten met anderen, thuiswerken, meer intensieve verzorging en begeleiding van de kinderen en wellicht onzekere financiële […]

Verder lezen

Het is er door: partneralimentatie in 2020 van twaalf naar vijf jaar

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel tot beperking van de duur van de partneralimentatie van de VVD, PvdA en D66 na drie jaar in de kast te hebben gelegen aangenomen. Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel in de Eerste Kamer behandeld en ook daar is het wetsvoorstel aangenomen. Het tijdstip van de inwerkingtreding […]

Verder lezen

Toestemming ex of rechtbank bij verhuizing met kinderen

Na een relatiebreuk blijven ex-partners vaak in dezelfde stad wonen zodat de kinderen hun beide ouders op regelmatige basis kunnen blijven zien. Na enige tijd ontmoet één van hen een nieuwe partner met wie graag samen met de kinderen elders in het land een gezinsleven wordt opgebouwd. Vergeet niet hieraan voorafgaand de benodigde toestemming aan […]

Verder lezen

Gezag: wat is het, wanneer hebt u het en wanneer kunt u het krijgen?

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Omdat zij nog niet volwassen zijn, is er iemand (meestal zijn dat de ouders) die hun belangen behartigen. Het gezag ziet op de persoon van het kind, het bewind over zijn vermogen en over de vertegenwoordiging van het kind, bijvoorbeeld in een procedure. Het gezag omvat het recht én de […]

Verder lezen

Wel getrouwd maar niet jouw kind?

Wanneer een kind wordt geboren, is vrijwel altijd direct duidelijk wie de moeder is. De wet schrijft daar dan ook maar één regel voor: “Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd”. Voor de vader ligt dit iets gecompliceerder aangezien gesproken kan worden over […]

Verder lezen

Kinderen in de knel: problemen rond de omgang

Bij de beëindiging van een relatie (huwelijk of samenwoning) moeten veel zaken geregeld worden: een van beide partners wil of moet het huis verlaten, de inboedel moet verdeeld worden, er moeten afspraken gemaakt worden over de financiën, etc. En als er kinderen zijn dan zal bepaald moeten worden bij welke ouder de kinderen gaan wonen, […]

Verder lezen

Definitief einde van de partneralimentatie: samenwonen ja of nee

Op basis van de wet (artikel 1:160 BW) eindigt de plicht tot het betalen van partneralimentatie als de ontvanger van de alimentatie gaat samenwonen met een ander alsof zij zijn gehuwd. Hoe ziet zo’n samenwoning er in de praktijk uit? In de rechtspraak zijn verschillende criteria ontwikkeld waar een samenwoning aan moet voldoen: er moet […]

Verder lezen

Bijstandsverhaal

Wel eens van gehoord? Met bijstandsverhaal wordt gedoeld op de situatie waarin een ex-echtgenoot, man of vrouw, een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente en de gemeente besluit die bijstand terug te vragen van – dus: verhalen op – de andere ex-echtgenoot. Het kan vervelende verrassingen opleveren als je dat risico niet kende. Je kunt bijvoorbeeld, […]

Verder lezen