Personen- en familierecht

32 resultaten

Gezag: wat is het, wanneer hebt u het en wanneer kunt u het krijgen?

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Omdat zij nog niet volwassen zijn, is er iemand (meestal zijn dat de ouders) die hun belangen behartigen. Het gezag ziet op de persoon van het kind, het bewind over zijn vermogen en over de vertegenwoordiging van het kind, bijvoorbeeld in een procedure. Het gezag omvat het recht én de […]

Verder lezen

Wel getrouwd maar niet jouw kind?

Wanneer een kind wordt geboren, is vrijwel altijd direct duidelijk wie de moeder is. De wet schrijft daar dan ook maar één regel voor: “Moeder van een kind is de vrouw uit wie het kind is geboren of die het kind heeft geadopteerd”. Voor de vader ligt dit iets gecompliceerder aangezien gesproken kan worden over […]

Verder lezen

Kinderen in de knel: problemen rond de omgang

Bij de beëindiging van een relatie (huwelijk of samenwoning) moeten veel zaken geregeld worden: een van beide partners wil of moet het huis verlaten, de inboedel moet verdeeld worden, er moeten afspraken gemaakt worden over de financiën, etc. En als er kinderen zijn dan zal bepaald moeten worden bij welke ouder de kinderen gaan wonen, […]

Verder lezen

Definitief einde van de partneralimentatie: samenwonen ja of nee

Op basis van de wet (artikel 1:160 BW) eindigt de plicht tot het betalen van partneralimentatie als de ontvanger van de alimentatie gaat samenwonen met een ander alsof zij zijn gehuwd. Hoe ziet zo’n samenwoning er in de praktijk uit? In de rechtspraak zijn verschillende criteria ontwikkeld waar een samenwoning aan moet voldoen: er moet […]

Verder lezen

Bijstandsverhaal

Wel eens van gehoord? Met bijstandsverhaal wordt gedoeld op de situatie waarin een ex-echtgenoot, man of vrouw, een bijstandsuitkering krijgt van de gemeente en de gemeente besluit die bijstand terug te vragen van – dus: verhalen op – de andere ex-echtgenoot. Het kan vervelende verrassingen opleveren als je dat risico niet kende. Je kunt bijvoorbeeld, […]

Verder lezen

Gezag voor de niet-gehuwde vader

Alleen indien ouders met het ouderlijk gezag zijn belast hebben zij het recht (en de plicht!) om hun minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Uitsluitend de ouders die met het gezag over het kind zijn belast kunnen de belangrijke beslissingen over het kind nemen. Zowel de moeder als de vader krijgen van rechtswege […]

Verder lezen

Erkenning van buitenlandse familierechtelijke betrekkingen

Op 19 mei jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een bijzondere zaak. Alhoewel in dit arrest de uitzonderingsituatie ‘bigamie’ centraal staat, bieden de rechtsoverwegingen van de Hoge Raad en de conclusie van advocaat-generaal bruikbare aanknopingspunten voor de toepassing van de regels van het internationaal privaatrecht (IPR) bij familierechtelijke betrekkingen. De feiten zijn als […]

Verder lezen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het initiatiefwetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is in juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat slechts hetgeen door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt. Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen […]

Verder lezen

Afwijzing verzoek tot uitbreiding omgangsregeling in strijd met artikel 8 EVR

De kwestie speelde in Polen. Een dove man (eveneens in zijn spraak beperkt) diende bij de rechtbank een verzoek tot uitbreiding van de omgang tussen hem en zijn zoon in. De man wilde onder meer dat de omgang buiten aanwezigheid van moeder zou plaatsvinden. Zoon en moeder hebben echter ook een gehoorprobleem. De rechtbank wees […]

Verder lezen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2018? Dan zal de nieuwe wet “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” van toepassing zijn op uw huwelijksvermogen. Hoe is het nu geregeld? Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld nog het principe van een algehele gemeenschap van goederen. Wanneer men vandaag de dag in het huwelijksbootje stapt (of […]

Verder lezen