Personen- en familierecht

Direct advies?Stel uw vraag
102 resultaten

Dubbele achternaam kinderen; het kan sinds 1 januari 2024!

Op 1 januari 2024 is de Wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG) in werking getreden. Op basis van de WIGG wordt onder andere de keuzemogelijkheid toegevoegd om aan een kind de geslachtsnaam te geven die een combinatie is van de geslachtsnaam van de ouders. Wat betekent dit voor de praktijk? Ouders hebben keuze Ouders kunnen sinds

Verder lezen

Internationale echtscheidingen: Waar moet je op letten?

In onze hedendaagse multiculturele samenleving zijn interculturele huwelijken een gangbaar fenomeen geworden. Als echtparen met verschillende nationaliteiten besluiten uit elkaar te gaan, vooral als een van hen naar een ander land verhuist, komt het internationale familierecht om de hoek kijken. Een cruciaal aspect in dit proces is het bepalen van de bevoegde rechter en het

Verder lezen

Wie haalt en brengt de kinderen met deze hoge benzine prijzen?

Neem jij het halen en brengen van de kinderen op je? De benzineprijzen zijn immers hoog! Alles is duurder geworden, zo ook de benzineprijs in Nederland. Eigenlijk zou de accijns al per 1 januari 2023 weer naar het oude niveau gaan, maar nu is bekendgemaakt dat de accijns op brandstoffen per 1 juli 2023 juist

Verder lezen

Kan ik afzien van de partneralimentatie?

Esther en Izaak wonen samen en zijn verloofd. Ze hebben allebei een goed inkomen en betalen de helft van de woonlasten. Ze willen afspreken dat ze over en weer geen recht hebben op partneralimentatie wanneer ze trouwen en onverhoopt gaan scheiden. Kan dat? Het is niet mogelijk om vóór het huwelijk af te spreken dat

Verder lezen

Help, mijn ex-partner gaat samenwonen! Wat gebeurt er met de alimentatie?

Handvatten met betrekking tot de kinder- en partneralimentatie In 2021 eindigden 25.600 huwelijken in een echtscheiding. Met huwelijk wordt ook geregistreerd partnerschap bedoeld. Uw leven gaat door maar dat van uw ex-echtgenoot of ex- samenlever ook. Nieuwe ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de alimentatie. In deze bijdrage zal ik in het bijzonder stilstaan bij de

Verder lezen

De onverwachte gevolgen van een avondje stappen

De coronamaatregelen zijn opgeheven en we gaan weer massaal uit. We ontmoeten nieuwe mensen en een gezellige avond kan, met een beetje verbeelding, leiden tot een ongeplande “gezinsuitbreiding”. Wat zijn de rechten en plichten van de man dan? Erkenning Door erkenning ontstaat een juridische band tussen de man en het kind. De man wordt onderhoudsplichtig

Verder lezen

Overeenkomst blijkt geen overeenkomst

Echtgenoten kunnen met elkaar afspraken maken over de wijze van verdeling van een huwelijksgemeenschap. Deze afspraken moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen wil men ook daadwerkelijk gehouden zijn aan dergelijke afspraken. Dit blijkt uit een casus welke het gerechtshof Den Haag recent nog heeft behandeld. Hierna zal ik eerst de toepasselijke artikelen uit de wet aanstippen

Verder lezen

Geluidsopnames afspelen tijdens zittingen in familiezaken

Een geluidsopname is een bewijsmiddel. Wanneer iemand het standpunt inneemt dat een ander iets heeft gezegd of afgesproken, dan kan hij dit proberen aan te tonen met een bewijsmiddel. Dit webartikel gaat over gerechtelijke procedures in het familierecht. De volgende vragen komen aan bod. Kun je de familierechter geluidsopnames laten horen? En is het verstandig

Verder lezen

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Eind november 2020 is het wetsvoorstel “Tegengaan huwelijkse gevangenschap” aanvaard door Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij Eerste Kamer ter afronding. De verwachting is dat het wetsvoorstel ingaat per 1 januari 2022. Het wetsvoorstel beoogt onder meer het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Dat betekent dat mensen die in hun religieuze of levensbeschouwelijke huwelijk gevangen

Verder lezen

Contractsvrijheid bij het vaststellen van kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen, de draagkracht van de onderhoudsplichtigen (veelal de ouders) en de zorgverdeling. In zijn algemeenheid wordt daarbij gebruik gemaakt van de richtlijnen vastgelegd in het Tremarapport (Rapport van de Expertgroep Alimentatienormen) dat jaarlijks wordt uitgebracht. Kan van deze richtlijn ook worden afgeweken? Dit is

Verder lezen