AD Advocaten

AD Advocaten is hét advocatenkantoor voor de kritische ondernemer en particulier, gevestigd in het hart van Amsterdam. Bent u in de situatie beland dat u juridische hulp nodig heeft? Of het nu een echtscheiding betreft, een ontslag of een fiscale kwestie, onze advocaten zijn er om u te helpen.

Uw belang staat voorop

AD Advocatenkantoor Amsterdam staat voor juridische professionaliteit en een heldere aanpak, met ondernemende advocaten die gaan voor resultaat en zorg voor u als cliënt. Wij richten ons op de kritische ondernemer, particulier en non profit instelling die een doeltreffende en betrokken juridische oplossing verlangen. In onze steeds complexere samenleving kunt u bij ons rekenen op een ervaren en betrokken advocaat die uw zaak persoonlijk en duidelijk met u oplost.

Bij AD Advocatenkantoor Amsterdam zijn tien advocaten werkzaam. Allen met uitgebreide kennis en ervaring nodig voor het oplossen van juridische vraagstukken binnen een breed scala aan rechtsgebieden. Ons cliëntenbestand bestaat uit kleine en (middel)grote bedrijven alsmede non-profit organisaties, onder meer in de kunstsector, en uit particulieren.

Uurtarieven

Bij de vaststelling van onze uurtarieven houden wij rekening met het belang van de zaak, de spoedeisendheid en de draagkracht van onze cliënten. Het belang van onze cliënten staat bij ons altijd voorop. Hierbij is een duidelijke communicatie en samenwerking tussen de cliënt en onze advocaten erg belangrijk. Op die manier werken wij aan een optimaal resultaat.

AD Advocatenkantoor Amsterdam is gevestigd aan de Roemer Visscherstraat te Amsterdam.

Expertise op veel rechtsgebieden

Het kantoor heeft zich bekwaamd in een groot aantal rechtsgebieden binnen het civiele recht, zoals:

Daarnaast is een aantal van ons werkzaam op bepaalde specifieke terreinen, waaronder:

Bovendien zijn twee advocaten actief in het strafrecht, waaronder zaken op grond van de wegenverkeerswet, zoals rijden onder invloed.

Direct actie ondernemen

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen raden wij u aan om direct contact op te nemen als u zich in een situatie bevindt waarin de ondersteuning van een advocaat gewenst is. Op die manier kunnen we snel schakelen en zorgen dat uw zaak zo goed mogelijk wordt opgepakt.

Mail ons uw vrijblijvende juridische vragen of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Ph. A.J. Raaijmaakers (Philippe)
Arbeidsrecht, Contractenrecht, Mededingingsrecht, Erfrecht, Franstalige zaken.
Philippe Raaijmaakers houdt zich als advocaat met name bezig met...
J. Daniels (Juliette)
Personen-en familierecht, Civiel recht, Strafrecht, Verbintenissenrecht
Naast strafzaken behandelt Juliette ook zaken op het gebied van...
F.A.J.H. de Lugt (Floris)
Civiel recht, strafrecht, arbeidsrecht
Floris is in februari 2018 beëdigd als advocaat. Sinds 2017...
N. de Vos (Nienke)
Strafrecht (o.a. verkeersdelicten, zedenzaken, drugsmisdrijven, geweldsdelicten, drugsdelicten, vermogensdelicten), huurrecht, jeugdrecht, bestaande uit uithuisplaatsingen, ondertoezichtstellingen, leerplichtzaken en jeugdstrafzaken ), psychiatrisch patiëntenrecht, waaronder interne klachtregelingen en gedwongen opnamen en bouwrecht.
Nienke de Vos is sinds 2001 verbonden aan AD advocaten...
S. de Wijs (Stan)
Contractenrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht en arbeidsrecht
Stan is advocaat met een algemene civiele praktijk, waarbij de...
M.A.M. Euverman (Marian)
Aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, medezeggenschapsrecht
‘No nonsense’ en ‘to the point’ met kennis van zaken...
Q.A.L.M. Gijsbers (Quintijn)
Arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, faillissementsrecht, burgerlijk recht en erfrecht
Quintijn is in 1995 begonnen als advocaat. Sinds 2002 is...
J. Scheer (Jeroen)
Algemeen verbintenissenrecht, huurrecht, burenrecht en aansprakelijkheidsrecht.
In 2020 heeft Jeroen de master civiel recht aan de...
H. Verstegen (Hanneke)
Personen- en familierecht, verbintenissenrecht
Hanneke is in 2015 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg...

Wetsvoorstel: Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

In april 2023 is er door de wetgever een arbeidsmarktpakket gepresenteerd met samenhangende maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Als onderdeel van dit pakket heeft de (demissionair) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 oktober 2023 een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Inmiddels is

Verder lezen

De zelf aangebrachte voorziening, afgekort ZAV, bij einde van de huur

Stel, je huurt een woning maar de keuken is een doorn in het oog, waardoor je besluit een gloednieuwe keuken te plaatsen. Bij het einde van de huur ontstaat de veelvoorkomende discussie tussen de huurder en de verhuurder of de huurder is gehouden de nieuwe keuken te verwijderen of niet. Bij wie ligt dan de

Verder lezen

Aansprakelijkheid bij ski-ongeval

Ondanks dat de beelden van witte pistes door groene valleien steeds gewoner lijken te worden, zijn de wintersportvakanties bij Nederlanders nog altijd populair. De steeds smaller wordende piste betekent ook voor de wintersporters dat ze hun kunstjes op een kleiner gebied dienen uit te voeren. Een ski- of snowboardongeval is dan ook dichterbij dan ooit.

Verder lezen

Coronatoegangsbewijs en instemmingsrecht OR

Ondernemingsraden (OR) hebben op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op bepaalde besluiten van de werkgever. Onder dit instemmingsrecht vallen onder meer regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden omvatten de aangelegenheden die te maken hebben met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Verder lezen

Betekent de instemming van de ondernemingsraad ook automatisch de instemming van de individuele werknemer?

Bij bedrijven met ten minste vijftig werknemers dient een ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan voor de werknemers te worden ingesteld. Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. In een ondernemingsraad zitten vertegenwoordigers van de werknemers. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat in sommige gevallen de werkgever instemming

Verder lezen

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap

Eind november 2020 is het wetsvoorstel “Tegengaan huwelijkse gevangenschap” aanvaard door Tweede Kamer. Het voorstel ligt nu bij Eerste Kamer ter afronding. De verwachting is dat het wetsvoorstel ingaat per 1 januari 2022. Het wetsvoorstel beoogt onder meer het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Dat betekent dat mensen die in hun religieuze of levensbeschouwelijke huwelijk gevangen

Verder lezen

Verdeling nalatenschap bij een dwarsliggende erfgenaam

Wanneer de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en de vereffening is voltooid, kan worden begonnen aan de verdeling van de nalatenschap.Het is gebruikelijk dat de erfgenamen de verdeling dan vastleggen in een verdelingsovereenkomst, waarin de gewenste wijze wordt beschreven waarop de goederen tussen de erfgenamen moeten worden verdeeld. Daarna moet aan die verdelingsovereenkomst uitvoering

Verder lezen

Kans op schorsing vonnis bodemrechter

Een blog over de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van een vonnis van de rechtbank te onderbreken. Een gerechtelijke uitspraak die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard leidt over het algemeen tot de bevoegdheid voor een partij om – binnen een daarvoor gestelde termijn – over te gaan tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis. Het is algemeen

Verder lezen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het initiatiefwetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is in juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat slechts hetgeen door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt. Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen

Verder lezen

Niet etnisch profileren bij verkeerscontroles

Korte metten op verkeerscontroles op basis van uitsluitend de etnische of religieuze kenmerken of achtergronden van de bestuurder of de inzittende! Uitspraak Gerechtshof 2015: dynamische verkeerscontrole ontoelaatbaar In december 2015 heeft het Gerechtshof bepaald dat een verkeerscontrole onrechtmatig is als de politie misbruik maakt van haar bevoegdheden, die zij heeft op grond van de Wegenverkeerswet.

Verder lezen
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24, 1054EX Amsterdam
  • Persoonsgegevens

  • Gewenst terugbelmoment

  • Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.