In deze Privacy Statement (hierna: de Privacy Statement) wil de vereniging van ‘Huis Advocaten’ (hierna : ‘de Vereniging’) u informeren over de doeleinden waarvoor de Vereniging uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt, de omstandigheden waaronder deze gegevens en informatie worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

De Vereniging respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website huisadvocaten.nl (hierna: ‘de Site’). De vereniging spant zich naar alle redelijkheid in er voor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke informatie die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De Vereniging gebruikt de persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u op de Site verstrekt uitsluitend voor de administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening.

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische intakebalie, welke u kunt bereiken op het 0900 dat is vermeld op de Site.

De administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij de Vereniging
aangesloten Huis-advocaten en/of aan ons bekende juristen (hierna: ‘de Dienstverleners’).

De Dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken op welk rechtsgebied u bijstand wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zal daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor de te verlenen rechtsbijstand.

De Vereniging zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk
bevel. Van belang is daarbij te vermelden, dat wij voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken conform
deze Privacy Statement.

Algemene informatie

Voor de Vereniging is het noodzakelijk te weten welke onderdelen van deze site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling bestaat. Ter
verkrijging van die informatie verzamelt de Vereniging informatie onder meer door middel van IP gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het de Vereniging mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. Om uw recht op privacy te beschermen blijft de aldus verkregen informatie algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van die informatie u te identificeren. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Links

De Site bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek
zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met
persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@huisadvocaten.nl.

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door de Vereniging aangepast worden. De Vereniging verzoekt
u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op de Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.