Huur en verhuur

Direct advies?Stel uw vraag

Huur en verhuur: waar moet u aan denken? Er komen waarschijnlijk veel vragen op u af. Twijfelt u over de voorwaarden in uw huurcontract? Welke huurverhoging mag er per jaar worden doorgevoerd? In welke gevallen moet de huurcommissie worden ingeschakeld? Onze advocaten helpen u graag verder.

Wettelijke huurregels

Wonen is een van de meest essentiële behoeftes. Voor de eigenaar-bewoner van een eigen huis geldt dat, maar dat geldt ook voor de huurder van een woning. Om de positie van die huurder te beschermen genieten huurders een grote mate van huurbescherming.

Bij het (ver)huren van woningen gelden naast hetgeen is afgesproken in de huurovereenkomst, allerlei wettelijke regels. Daarnaast moeten beide partijen rekening houden met dwingende termijnen. Wij zetten voor u een aantal belangrijke zaken op een rij.

Huurbescherming

Om de positie van de huurder te beschermen geeft de wet regels die er voor moeten zorgen dat de huurder niet zo maar uit zijn huis gezet kan worden. Dit noemen we huurbescherming. De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte slechts in zes gevallen opzeggen, waaronder tijdelijke huur, slecht huurderschap en dringende reden voor eigen gebruik.

Huurcontract

Tussen huurder en verhuurder kunnen de gemaakte afspraken vastgelegd worden in een huurovereenkomst. Bepaalde wettelijke regels zijn echter van dwingend recht. Dit betekent dat bepaalde afspraken niet mogen afwijken van deze regels.

Huurprijs

Is de huurprijs reëel voor het gehuurde goed? Wat kunt u doen indien u het oneens bent met een huurverhoging? Wat zijn uw mogelijkheden als verhuurder bij een grote huurachterstand? Geld is de grootste veroorzaker van conflicten. Heeft u een vraag op dit gebied, vraag dan gerust onze advocaten om advies.

Einde huurovereenkomst

Het beëindigen van een huurovereenkomst kan om meerdere redenen en meerdere gronden. Denkt u bijvoorbeeld aan tussentijdse opzegging, wederzijds goedvinden of overlijden van een van de partijen.

Onderhoud woonruimte

Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. Voor het onderhoud van de woning zijn regels opgesteld. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud voor rekening van de verhuurder.

Onderhuur

De huurder van een woonruimte mag een deel ervan onderverhuren. Dit is een onderdeel van het regelend recht en dat houdt in, dat er in de huurovereenkomst van deze regel mag worden afgeweken; bijvoorbeeld een verbod tot onderhuur van de woonruimte.

Koop breekt geen huur

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander verkoopt, dan breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet. Dit houdt in, dat de nieuwe eigenaar van het pand gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder in die ruimte, die ook al van de vorige eigenaar huurde.

Hulp advocaat huur en verhuur

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat huurrecht pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen. Onze advocaten helpen u graag bij al uw vragen over huur en verhuur.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat huurrecht staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Vul ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij bespreken uw zaak en brengen u in contact met een gespecialiseerde Huis Advocaat bij u in de buurt.