Aansprakelijkheidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
15 resultaten

Bekend met de algemene voorwaarden?

Voor een bedrijf dat geregeld en veel zaken doet, is het efficiënt om algemene voorwaarden te hebben. Via die algemene voorwaarden kunnen veel zaken geregeld worden die niet elke keer weer apart behoeven te worden uit-onderhandelt. Daarbij kan gedacht worden aan bepalingen over aansprakelijkheid(sbeperking), levertijden, toepasselijk recht en bevoegde rechter, overmachts-clausules en dergelijke. In een

Verder lezen

Aansprakelijkheid bij ski-ongeval

Ondanks dat de beelden van witte pistes door groene valleien steeds gewoner lijken te worden, zijn de wintersportvakanties bij Nederlanders nog altijd populair. De steeds smaller wordende piste betekent ook voor de wintersporters dat ze hun kunstjes op een kleiner gebied dienen uit te voeren. Een ski- of snowboardongeval is dan ook dichterbij dan ooit.

Verder lezen

(Ver)koop van een huis – verborgen gebreken

Bij de verkoop van een huis komt vaak nogal wat kijken. In veel gevallen zal een makelaar betrokken zijn bij het proces en zal hij/zij een deel van de rompslomp van u overnemen. Uiteindelijk bent u natuurlijk wel degene die het huis verkoopt en daar horen de nodige verantwoordelijkheden bij. Een probleem met een woning,

Verder lezen

Aansprakelijkheid wegens onjuist bodemrapport

Bij de verkoop van nog te bebouwen grond wordt vrijwel altijd opdracht gegeven tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Wanneer er fouten worden gemaakt in het bodemrapport waar de opdrachtgever schade van ondervindt (bijvoorbeeld wanneer er toch sprake van verontreiniging blijkt te zijn of de verontreiniging omvangrijker of ernstiger is dan gerapporteerd), is de vraag

Verder lezen

Gevaarscheppend gedrag: onrechtmatig of een ongelukkige samenloop van omstandigheden en de invloed van eigen schuld?

Gevaar en een ongeluk als gevolg daarvan zit in een klein hoekje. Niet alles valt te overzien en niet alles valt te voorkomen. Een stom ongeluk kan grote gevolgen hebben. Niet alleen voor degene met schade en/of letsel, maar ook voor degene die het ongeluk heeft veroorzaakt of, zonder dat er sprake is van schuld

Verder lezen

OMKERINGSREGEL TOEPASSEN BIJ SCHADE DOOR GASWINNING?

In de media werd deze week melding gemaakt van het feit dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) haar excuses heeft aangeboden voor de problemen die in Groningen zijn ontstaan door de gaswinning.

Verder lezen

DECHARGE & BESTUURSAANSPRAKELIJKHEID

Decharge is een agendapunt op de aandeelhoudersvergadering van rechtspersonen waar doorgaans weinig aandacht aan wordt besteed.

Verder lezen

De aansprakelijkheid van een bestuurder of feitelijk leidinggevende van een rechtspersoon

Moet u als bestuurder of feitelijk leidinggevende voor een tekort opdraaien? Bestuurder of feitelijk leidinggevende zijn van een rechtspersoon is niet geheel zonder risico. In de huidige economische omstandigheden dient een bestuurder op de hoogte te zijn van de handelingen die kunnen worden verricht om financiële risico’s in privé te voorkomen.

Verder lezen

Een gebrek? Tijdig klagen loont!

Een buitenkans! Een Rolex op Ebay voor een leuk prijsje. Die is snel gekocht. Jammer dat alleen de verkoper vergat te vertellen dat… in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek staat dat ‘de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet voldoen’. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Verder lezen

De (on)mogelijkheden aangaande conservatoir beslag in Duitsland

Wanneer een debiteur niet betaalt, bestaat in Nederland de mogelijkheid van conservatoir beslag. Conservatoir beslag is voorlopige beslaglegging met het doel te voorkomen dat verhaalsobjecten uit het vermogen van de debiteur verdwijnen voordat een rechter uitspraak heeft gedaan. Conservatoir beslag is dus bewarend beslag. Daarnaast kent ons rechtssysteem de mogelijkheid van executoriaal beslag. Het gaat

Verder lezen