Ondernemingsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
43 resultaten

Geen rechten, maar plichten!

Voorkom burn-out (met intervisie) Een burn-out is een veelvoorkomend probleem dat vaak samengaat met persoonlijke kwesties. Hoewel werk- en privéleven gescheiden lijken, hebben ze een sterke onderlinge invloed. In onze samenleving ligt de nadruk sterk op rechten: het recht op een salaris, een betrokken werkgever en de inzet van werknemers. Echter, deze focus op rechten

Verder lezen

Pandrecht op vorderingen; hoe zat het ook alweer?

Als ondernemer wil je graag zeker ervan zijn dat je klanten hun rekening betalen. Er zijn verschillende manieren om daarvoor zekerheid te bedingen. Een pandrecht is één van de meest voorkomende vormen van zekerheid. Zo’n pandrecht geeft jou als ondernemer een gunstigere positie in het geval van betalingsproblemen of faillissement van de klant. In deze

Verder lezen

Betalingsproblemen op tijd aanpakken

Veel ondernemers hebben tijdens de coronacrisis belastingschulden opgebouwd. De Belastingdienst heeft van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzonder uitstel verleend voor het betalen van belastingen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld afgelost worden. De Belastingdienst gaat ook invorderingsrente heffen. Volgens de huidige regelgeving moet de schuld op 1 oktober

Verder lezen

Een onderhands akkoord

Hoe bied je het aan of hoe voorkom je het? Als je onderneming in zwaar weer zit, bestaat sinds 1 januari 2021 de mogelijkheid om een schuldeisersakkoord aan te bieden in plaats van surséance van betaling of zelfs een faillissement aan te vragen. Dat is geregeld in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Zo’n akkoord

Verder lezen

Een succesvolle overname

U heeft al veel bereikt, bent succesvol en voorziet een mooie toekomst voor uw onderneming. Maar in uw achterhoofd speelt ook steeds vaker de gedachte dat u op enig moment uw onderneming wilt overdragen. U realiseert zich dat daar veel bij komt kijken. Zaken waarop u nu nog geen zicht heeft. Wel herinnert u zich

Verder lezen

Coronatoegangsbewijs en instemmingsrecht OR

Ondernemingsraden (OR) hebben op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op bepaalde besluiten van de werkgever. Onder dit instemmingsrecht vallen onder meer regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden omvatten de aangelegenheden die te maken hebben met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Verder lezen

Betekent de instemming van de ondernemingsraad ook automatisch de instemming van de individuele werknemer?

Bij bedrijven met ten minste vijftig werknemers dient een ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan voor de werknemers te worden ingesteld. Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. In een ondernemingsraad zitten vertegenwoordigers van de werknemers. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat in sommige gevallen de werkgever instemming

Verder lezen

Voorkoming van conflicten binnen familiebedrijven

Waar de interactie tussen familieband en bedrijf in het algemeen wordt gezien als een succesfactor voor ‘het familiebedrijf’, kan deze onderlinge verbondenheid tussen familie en bedrijf ook een bron van conflicten zijn en deze conflicten een sterke(re) emotionele lading geven. De onderlinge afhankelijkheid en het besef dat de familieband in zekere zin ‘niet-opzegbaar’ is, maken

Verder lezen

De WHOA – beëindiging van langlopende overeenkomsten

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA biedt de mogelijkheid om buiten faillissement een (dwang)akkoord aan crediteuren op te leggen. Het doel is om een noodlijdende maar levensvatbare onderneming te herstructureren of een noodlijdende onderneming gecontroleerd te staken (liquideren) zonder negatieve gevolgen die een faillissement met

Verder lezen

De eerste WHOA-beschikking is een feit!

In november 2020 is bekend geworden dat de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking zal treden per 1 januari 2021. Enige tijd geleden plaatsten wij een artikel over de hoofdlijnen van de WHOA. Twee weken na de inwerkingtreding van de WHOA heeft de rechtbank Den Haag de eerste beschikking op grond van de WHOA

Verder lezen