De regeling van het conservatoir beslag is gebaseerd op de opvatting dat voor een vooralsnog niet vaststaande vordering vooruitlopend op vaststelling in een bodemprocedure beslag moet kunnen worden gelegd. Het beslag dient tot zekerheid van verhaal van die vordering indien die vordering in de bodemprocedure uiteindelijk zal worden toegewezen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag

Verder lezen