Ronald Muurlink is in 2003 beëdigd als advocaat en werkt sindsdien bij Knuwer advocaten. Ronald maakt bij Knuwer Advocaten deel uit van de vakgroepen Arbeidsrecht en Vastgoed. Ronald heeft een advies- en procespraktijk, waarin hij adviseert en procedeert ten behoeve van overheidsinstellingen, ondernemers, particulieren en ambtenaren op zowel arbeidsrechtelijk als op bestuursrechtelijk gebied. Ronald is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenaren en onderwijsrecht, alsmede het sociaal zekerheidsrecht (WW en Wia). Binnen de vakgroep Vastgoed houdt Ronald zich bezig met advisering en procesbegeleiding op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht.

Ronald rondde in 2008 de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie af en hij is aangesloten bij de specialisatievereniging arbeidsrechtadvocaten VAAN (Vereniging Arbeids-recht Advocaten Nederland).

Ronald maakt deel uit van de maatschap Knuwer advocaten.