Franchiserecht

Direct advies?Stel uw vraag

Bij een franchise sluit de franchisenemer een contract met de franchisegever. Dit contract geeft de franchisenemer het recht om tegen betaling een onderneming met diezelfde handelsnaam te runnen. Een franchise is een unieke vorm van een zakelijke samenwerking omdat ondernemers de mogelijkheid hebben om met een gevestigd merk en bewezen bedrijfsmodel een eigen bedrijf te runnen. Dit biedt zowel voordelen als uitdagingen.

Raakvlakken met vele rechtsgebieden

Het uitoefenen van een franchiseformule beperkt zich niet enkel tot het gebruik van een handelsnaam. Er komen aspecten bij kijken die raakvlakken hebben met andere rechtsgebieden zoals: arbeidsrecht, verbintenissenrecht, huurrecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht. De vele raakvlakken met andere rechtsgebieden maakt het franchiserecht een complex recht. Ook gaat het vaak om grote belangen. Het is dan ook belangrijk om bij problemen of vragen de hulp in te schakelen van een deskundige franchise advocaat. Een ervaren franchise advocaat heeft de juiste kennis en kunde om jou verder te helpen.

Belangrijke punten Franchisewet

In de Franchisewet die per 2021 geldt, zijn vier onderdelen uitgelicht die belangrijk zijn voor een gezonde verhouding tussen franchisenemer en -gever. Met deze wet zijn de belangen van de franchisegever en van de franchisenemer meer in balans gebracht. Vooral de positie van de franchisenemer wordt hiermee versterkt. Het doel is onder andere om onbehoorlijke handelspraktijken tegen te gaan. Uiteindelijk hebben beide partijen baat bij een goede samenwerking en een succesvolle uitvoering van de franchiseformule.

 1. Precontractuele uitwisseling van informatie:
  Tijdens de precontractuele fase moeten beide partijen elkaar binnen 4 weken de nodige informatie verstrekken. Doel hiervan is dat partijen in staat moeten zijn een reële inschatting te maken van de risico’s van het sluiten van de franchiseovereenkomst. De franchisegever moet onder andere algemene en financiële informatie geven zodat de franchisenemer voldoende tijd heeft om de overeenkomst te (laten) beoordelen.
 2. Zorgplicht:
  De franchisegever moet de franchisenemer hulp bieden gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst. Er is sprake van een zogenaamde zorgplicht. De franchisegever moet hulp bieden en de commerciële en technische ondersteuning die nodig is voor de uitvoering van de franchiseformule. Dit is een inspanningsverplichting van de franchisegever. Als de franchisenemer aangeeft hulp nodig te hebben, moet de franchisegever dit ook oppakken.
 3. Tussentijdse wijzigingen franchiseovereenkomst:
  De Franchisewet bepaalt dat de franchisegever ingrijpende tussentijdse wijzigingen op tijd moet melden bij de franchisenemer. Dit kan het geval zijn als er een extra investering moet worden gedaan. Dit kan nodig zijn omdat dat de formule groeit door succes en de franchisegever wil door ontwikkelen. De informatieplicht van de franchisegever dient ervoor dat de franchisenemer zich op tijd kan voorbereiden op bepaalde plannen van en ontwikkelingen bij de franchisegever. Voor ingrijpende veranderingen, moet de franchisegever vooraf toestemming vragen en alle relevante informatie geven. Deze informatie moet helder en duidelijk zijn voor de franchisenemer. Als er meerdere franchisenemers binnen een formule zijn, moet de meerderheid daarvan met de wijzigingen instemmen.
 4. Beëindiging van de franchisesamenwerking:
  Bij het beëindigen van de overeenkomst geldt in veel gevallen een post-contractueel non-concurrentiebeding. De franchisewet regelt dit beding niet langer dan tot een jaar na het einde van de franchiseovereenkomst geldig is. Ook geldt het alleen voor het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was. Hiermee voorkom je dat een franchisenemer na het eindigen van een overeenkomst nauwelijks nog iets kan ondernemen. In het franchisecontract moet duidelijk beschreven worden hoe de goodwill bij beëindiging van de franchisesamenwerking vergoed wordt aan de franchisenemer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de franchisegever de vestiging overneemt voor eigen beheer of deze wil doorverkopen.

Problemen franchise

Het franchiserecht heeft als doel om een eerlijke en wederzijds voordelige relatie tussen franchisegevers en franchisenemers te waarborgen. Desondanks kunnen geschillen ontstaan. Problemen ontstaan vaak bij contractbreuk, wanprestatie of onenigheid over territoriale rechten. In deze situaties bieden onze advocaten hulp. Doordat zij op de hoogte zijn van alle rechten en plichten komen zij met de juiste oplossing en eventuele procedures om geschillen op te lossen.

Juridische hulp aan franchisegever en franchisenemer

Onze advocaten kunnen zowel de franchisegevers als franchisenemer bijstaan. Maar wat kunnen onze advocaten voor jou betekenen. Onze advocaten kunnen jou onder andere helpen bij:

 • Opstellen of beoordelen van franchise-overeenkomsten en andere belangrijke contracten;
 • Opzetten van een juiste juridische en fiscale franchisestructuur;
 • Bemiddelen en procederen;
 • Geven van juridisch advies;
 • Oplossen van geschillen tussen franchisegever en franchisenemer.

Hiermee, maar ook met andere zaken helpen onze advocaten jou verder. Vul vrijblijvend ons contactformulier in of bel ons op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) voor meer informatie.

Meer informatie