Alimentatie

Direct advies?Stel uw vraag
Gaat u uit elkaar, dan kan het zijn dat een van jullie recht heeft op alimentatie. Alimentatie is een maandelijks bedrag dat een ex-partner verschuldigd is aan de andere ex-partner. Deze uitkering is bedoeld om de ex-partner tegemoet te komen in de kosten van zijn of haar levensonderhoud na een echtscheiding of voor de kosten van levensonderhoud van de kinderen. Op deze pagina vindt u een algemene uitleg over de alimentatieverplichting en de soorten alimentatie.

Wilt u weten hoeveel alimentatie u krijgt of moet gaan betalen? Dit zal berekend moeten worden. Uw alimentatie advocaat van Huis Advocaten maakt voor u een berekening, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Soorten alimentatie

Er bestaan twee soorten alimentatie:

  1. Partneralimentatie
  2. Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Bent u getrouwd geweest of was er een geregistreerd partnerschap en gaan jullie uit elkaar? Dan kan het zijn dat er aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie. Dit betekent dat degene met het hoogste inkomen maandelijks een bedrag moet gaan overmaken naar degene met het laagste inkomen om deze tegemoet te komen in de kosten van levensonderhoud. Het recht op partneralimentatie blijft 12 jaar lang bestaan, maar komt te vervallen als de alimentatie-ontvanger opnieuw gaat samenwonen of in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

Waarom partneralimentatie?

Tijdens een huwelijk en een geregistreerd partnerschap bent u verplicht elkaar te onderhouden. U staat in een bijzondere verhouding tot elkaar die na een echtscheiding of geregistreerd partnerschap niet meteen ophoudt. Na een echtscheiding moet een ex-partner die bijvoorbeeld heel zijn of haar leven niet heeft heeft gewerkt, maar thuis was voor de kinderen ineens weer op zoek naar een baan. Er bestaat dan een kans dat een ex-partner zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien. Om toch aan alle kosten van het levensonderhoud te kunnen voldoen, moet de meest daadkrachtige persoon een bijdrage in de kosten betalen. Op die manier wordt gewaarborgd dat een ex-partner na een relatiebreuk niet meteen met schulden geconfronteerd wordt en een zelfstandig leven kan opbouwen.

Hoeveel partneralimentatie?

Hoeveel partneralimentatie er betaald zal moeten worden hangt helemaal af van de inkomens en de vaste lasten. Dit wordt dus per geval bekeken en berekend. Meestal wordt de partneralimentatie berekend en vastgelegd door een advocaat en uiteindelijk bekrachtigd door de rechter. Zijn er belangrijke veranderingen in bijvoorbeeld het inkomen van de betaler, dan is dat een goede reden om de hoogte van de partneralimentatie te laten aanpassen. Dit kan in goed overleg of via de rechter. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen om de alimentatie te regelen of aan te passen als dit nodig is.

Kinderalimentatie

Heeft u kinderen, dan bent u hier financieel verantwoordelijk voor tot zij 21 jaar oud zijn. Gaan de ouders scheiden, dan gaan de kinderen meestal voornamelijk bij één van de ouders wonen. De andere ouder heeft dan een onderhoudsplicht en moet kinderalimentatie gaan betalen. Hierbij maakt het niet uit of er ooit sprake is geweest van een huwelijk o.i.d. Ook voor de kinderalimentatie zijn er geen vaste bedragen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de inkomens van de ouders, de vaste lasten, de hoogte van het kindgebonden budget en de omgangsregeling. Het is lastig om zo’n berekening zelf te maken. Onze advocaten helpen u hier graag bij en kunnen de afspraken ook voor u laten bekrachtigen door de rechter.

Wijzigen kinderalimentatie

Ook bij kinderalimentatie geldt dat iedere wijziging van omstandigheden, die invloed heeft op de draagkracht een reden is om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Dit kan dus een wijziging zijn van inkomen van één van de ouders, maar ook het wijzigen van de omgangsregeling of de komst van nieuwe partners en kinderen.

Niet nakoming alimentatieverplichting

Als eenmaal de alimentatieverplichting, duur en hoogte bepaald is, kan het altijd gebeuren dat er niet wordt betaald. U heeft dan een groot probleem. U maakt wel de kosten, maar krijgt niet het geld waar u recht op hebt.

Is de alimentatie officieel geregeld en door de rechter bekrachtigd (u heeft een beschikking), dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is een kosteloze service. Heeft u geen beschikking, dan kunt u altijd een deurwaarder of een advocaat inschakelen. Wij helpen u graag met het innen van de verschuldigde alimentatie.

Hulp bij alimentatie zaken

Raadpleeg tijdig een advocaat bij uw alimentatiezaak zodat langdurige en kostbare procedures voorkomen kunnen worden. Huis Advocaten heeft familierecht advocaten in dienst die zich gespecialiseerd hebben in alimentatie. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u en uw partner kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.

Vul ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij nemen dan uw situatie door en brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.