Alimentatie

Direct advies?Stel uw vraag

Gaat u uit elkaar, dan kan het zijn dat een van jullie recht heeft op alimentatie. Alimentatie is een maandelijks bedrag dat een ex-partner verschuldigd is aan de andere ex-partner. De alimentatie is bedoeld om de ex-partner tegemoet te komen in de kosten van zijn of haar levensonderhoud na een echtscheiding of voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen.

Op deze pagina vindt u een algemene uitleg over de alimentatieverplichting en de verschillende soorten alimentatie die er zijn.

Wilt u weten hoeveel alimentatie u krijgt of moet gaan betalen? Dit zal berekend moeten worden. Uw alimentatie advocaat van Huis Advocaten maakt voor u een berekening, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Soorten alimentatie

Er bestaan twee soorten alimentatie:

  1. Partneralimentatie
  2. Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Bent u getrouwd geweest of was er een geregistreerd partnerschap en gaan jullie uit elkaar? Dan kan het zijn dat er aanspraak gemaakt kan worden op partneralimentatie. Dit betekent dat degene met het hoogste inkomen maandelijks een bedrag moet gaan overmaken naar degene met het laagste inkomen om deze tegemoet te komen in de kosten van levensonderhoud.

Bent u voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een alimentatie duur van 12 jaar het huwelijk langer duurde dan vijf jaar of als er kinderen binnen het huwelijk zijn geboren. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar, dan geldt de duur van het huwelijk. Was u dus vier jaar getrouwd, dan heeft u ook vier jaar lang recht op partneralimentatie.

Bent u na 1 januari 2020 gescheiden, dan gelden er andere regels. In dat geval wordt de alimentatieduur ook vastgesteld aan de hand van de duur van het huwelijk, maar wel met een maximum van vijf jaar. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zijn er binnen het huwelijk kinderen onder de 12, dan stopt het recht op partneralimentatie als het jongste kind 12 wordt. U hebt dan dus nog maximaal 12 jaar lang recht op partneralimentatie.

Bent u minimaal 15 jaar getrouwd en zit u minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kunt u aanspraak maken op partneralimentatie tot het moment dat de AOW ingaat. Ook als u 50 jaar of ouder bent en jullie zijn langer dan 15 jaar getrouwd heeft u 10 jaar lang recht op partneralimentatie.

Het recht op partneralimentatie komt te vervallen als u opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Daarnaast hoeft er ook geen partneralimentatie meer betaald te worden als de ontvanger in zijn/haar eigen levensbehoefte kan voorzien.

Waarom partneralimentatie?

Tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap bent u verplicht elkaar te onderhouden. U staat in een bijzondere verhouding tot elkaar die na een echtscheiding niet meteen ophoudt. Na een echtscheiding moet een ex-partner die bijvoorbeeld heel zijn of haar leven niet heeft gewerkt, maar thuis was voor de kinderen ineens weer op zoek naar een baan. Er bestaat dan een kans dat een ex-partner zelf niet in het levensonderhoud kan voorzien. Om toch aan alle kosten van het levensonderhoud te kunnen voldoen, moet de meest draagkrachtige persoon een bijdrage in de kosten betalen. Op die manier wordt gewaarborgd dat een ex-partner na een relatiebreuk niet meteen met schulden geconfronteerd wordt en een zelfstandig leven kan opbouwen.

Hoeveel partneralimentatie?

Hoeveel partneralimentatie er betaald zal moeten worden, hangt helemaal af van de inkomens en de vaste lasten. Dit wordt dus per geval bekeken en berekend. Meestal wordt de partneralimentatie berekend en vastgelegd door een advocaat en uiteindelijk bekrachtigd door de rechter.

Alimentatie wijzigen

Zijn er belangrijke veranderingen in bijvoorbeeld het inkomen van de betaler, dan is dat een goede reden om de hoogte van de partneralimentatie te laten aanpassen. Dit kan in goed overleg of via de rechter. Ook als de ontvanger meer inkomen is gaan genereren is dit een reden om de alimentatie opnieuw te bekijken. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u helpen om de alimentatie te regelen of aan te passen als dit nodig is.

Kinderalimentatie

Heeft u kinderen, dan bent u hier financieel verantwoordelijk voor tot zij 21 jaar oud zijn. Gaan de ouders scheiden, dan gaan de kinderen meestal voornamelijk bij één van de ouders wonen. De andere ouder heeft dan een onderhoudsplicht en moet kinderalimentatie gaan betalen. Hierbij maakt het niet uit of er ooit sprake is geweest van een huwelijk o.i.d. Ook voor de kinderalimentatie zijn er geen vaste bedragen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de inkomens van de ouders, de vaste lasten, de hoogte van het kindgebonden budget en de omgangsregeling. Het is lastig om zo’n berekening zelf te maken. Onze advocaten helpen u hier graag bij en kunnen de afspraken ook voor u laten bekrachtigen door de rechter.

Wijzigen kinderalimentatie

Ook bij kinderalimentatie geldt dat iedere wijziging van omstandigheden, die invloed heeft op de draagkracht een reden is om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Dit kan dus een wijziging zijn van inkomen van één van de ouders, maar ook het wijzigen van de omgangsregeling of de komst van nieuwe partners en kinderen.

Niet nakoming alimentatieverplichting

Staan er eenmaal duidelijke afspraken op papier over de alimentatie en is bepaald hoe lang er alimentatie betaald moet worden en hoe hoog het bedrag is, dan is dit ook echt een verplichting. Toch kan het altijd gebeuren dat er niet wordt betaald. U heeft dan een groot probleem. U krijgt niet waar u recht op heeft, maar uw vaste lasten lopen gewoon door. Gelukkig is het meestal mogelijk om te gaan vorderen.

Is de alimentatie officieel geregeld en door de rechter bekrachtigd (u heeft een beschikking), dan kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit is een kosteloze service. Heeft u geen beschikking, dan kunt u altijd een deurwaarder of een advocaat inschakelen. Wij helpen u graag met het innen van de verschuldigde alimentatie.

Hulp bij alimentatie zaken

Raadpleeg tijdig een advocaat bij uw alimentatiezaak zodat langdurige en kostbare procedures voorkomen kunnen worden. Huis Advocaten heeft familierecht advocaten in dienst die zich gespecialiseerd hebben in alimentatie. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u en uw partner kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen.

Vrijblijvend juridisch advies nodig? Vul ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij nemen dan uw situatie door en brengen u in contact met een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.