Alimentatie

Direct advies?Stel uw vraag

Ga je uit elkaar, dan kan het zijn dat één van jullie recht heeft op alimentatie. Alimentatie is een maandelijks bedrag dat de ene ex-partner verschuldigd is aan de andere ex-partner. De alimentatie is bedoeld om de ex-partner tegemoet te komen in de kosten van zijn of haar levensonderhoud na een echtscheiding of voor de kosten van het levensonderhoud van de kinderen. Op deze pagina vertellen wij je meer over zowel de partner- als de kinderalimentatie. 

Hoe hoog is de alimentatie?

Wil je graag weten hoeveel alimentatie je straks krijgt of moet betalen? Helaas is dat niet zo makkelijk te zeggen. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van veel verschillende factoren en moet echt berekend worden. De alimentatie advocaten van Huis Advocaten helpen je hier graag bij! 

Soorten alimentatie

Er bestaan twee soorten alimentatie:

  1. Partneralimentatie
  2. Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Ben je getrouwd geweest of was er een geregistreerd partnerschap en gaan jullie uit elkaar? Dan kan dit betekenen dat er partneralimentatie betaald moet worden. In de praktijk betekend dit dat degene met het hoogste inkomen maandelijks een bedrag overmaakt naar degene met het laagste inkomen. Op deze manier help je elkaar bij het betalen van het levensonderhoud. 

De partneralimentatie is destijds in het leven geroepen omdat de man vaak degene was die werkte en de vrouw thuisbleef voor de kinderen. De vrouw had dus in veel gevallen geen eigen inkomen en kon na de scheiding niet direct volledig voor zichzelf zorgen. Ondertussen is deze situatie grotendeels veranderd en zijn er steeds meer vrouwen die werken. De duur van het recht op partneralimentatie is hier dan ook op aangepast.

Hoe lang je partneralimentatie krijgt of betaalt is duidelijk vastgelegd in de wet. Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een alimentatie duur van 12 jaar als het huwelijk langer duurde dan vijf jaar of als er kinderen binnen het huwelijk zijn geboren. Duurde het huwelijk korter dan vijf jaar, dan geldt de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk van vier jaar is er dus ook vier jaar lang recht op partneralimentatie. 

Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan gelden er andere regels. Ook dan is de alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk, maar wel met een maximum van vijf jaar. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Zijn er binnen het huwelijk kinderen onder de 12, dan stopt het recht op partneralimentatie als het jongste kind 12 wordt. Uiteindelijk heb je binnen deze regels dus ook maximaal 12 jaar lang recht op partneralimentatie.

Er zijn nog een aantal andere uitzonderingen. Ben je minimaal 15 jaar getrouwd en zit je minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan kun je aanspraak maken op partneralimentatie tot het moment dat de AOW ingaat. Ook als voor 1 januari 1970 geboren bent en jullie langer dan 15 jaar zijn getrouwd heb je 10 jaar lang recht op partneralimentatie.

Het recht op partneralimentatie vervalt als je opnieuw gaat samenwonen of trouwen. Daarnaast is er ook geen sprake meer van partneralimentatie als de ontvanger in zijn/haar eigen levensbehoefte kan voorzien. 

Waarom partneralimentatie?

Tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap onderhoudt je elkaar. Jullie hebben een bijzondere band die na een echtscheiding niet meteen ophoudt. Na de scheiding moet een ex-partner die bijvoorbeeld heel zijn of haar leven niet heeft gewerkt, maar thuis was voor de kinderen ineens weer op zoek naar een baan. Daardoor kan het gebeuren dat een ex-partner zelf niet direct in het levensonderhoud kan voorzien. Om te voorkomen dat iemand geen nieuw leven kan opbouwen en direct in de schulden komt is de partneralimentatie in het leven geroepen. 

Hoeveel partneralimentatie?

Hoe hoog de partneralimentatie is, is per situatie verschillend. Dit hangt grotendeels af van de inkomens en de vaste lasten.  Meestal wordt de partneralimentatie berekend en vastgelegd door een advocaat en uiteindelijk bekrachtigd door de rechter.

Tip:
Verandert er iets belangrijks in jouw persoonlijke situatie of aan de kant van de ex en heeft dit invloed op de draagkracht? Dan kan het zijn dat deze verandering ook invloed heeft op de hoogte van de alimentatie.

Alimentatie wijzigen

Zijn er belangrijke veranderingen in bijvoorbeeld het inkomen van de betaler, dan is dat een goede reden om de hoogte van de partneralimentatie te laten aanpassen. Dit kan in goed overleg of via de rechter. Ook als de ontvanger meer inkomen is gaan genereren is dit een reden om de alimentatie opnieuw te bekijken. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen je helpen om de alimentatie te regelen of aan te passen als dit nodig is.

Kinderalimentatie

Heb je kinderen, dan ben je hier financieel verantwoordelijk voor tot zij 21 jaar oud zijn. Gaan de ouders scheiden, dan gaan de kinderen meestal voornamelijk bij één van de ouders wonen. De andere ouder heeft dan een onderhoudsplicht en moet kinderalimentatie gaan betalen. Hierbij maakt het overigens niet uit of er ooit sprake is geweest van een huwelijk o.i.d.

Ook voor de kinderalimentatie zijn er geen vaste bedragen. De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de inkomens van de ouders, de vaste lasten, de hoogte van het kindgebonden budget en de omgangsregeling. Het is lastig om zo’n berekening zelf te maken. Onze advocaten helpen je hier graag bij en kunnen de afspraken ook voor je laten bekrachtigen door de rechter.

Tip:
Het staat jullie vrij om onderling afspraken te maken over de kinderalimentatie. Wil de ex hier niet aan meewerken dan kan je dit afdwingen via de rechter. Onze advocaten helpen je hier graag bij!

Wijzigen kinderalimentatie

Ook bij kinderalimentatie geldt dat iedere wijziging van omstandigheden, die invloed heeft op de draagkracht een reden is om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Dit kan dus een wijziging zijn van inkomen van één van de ouders, maar ook het wijzigen van de omgangsregeling of de komst van nieuwe partners en kinderen. Dit zijn goede redenen voor een wijziging van de kinderalimentatie.

Alimentatie jongmeerderjarigen

Wordt een kind 18, dan is hij/zij een jongmeerderjarige. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat de alimentatie rechtstreeks naar het kind wordt overgemaakt. Ook moet eventueel overleg over een verandering van de alimentatie rechtstreeks met het kind gebeuren. Dit kan nogal eens voor problemen zorgen. 

Niet nakoming alimentatieverplichting

Staan er eenmaal duidelijke afspraken op papier over de alimentatie, dan is dit ook echt een verplichting. Toch kan het altijd gebeuren dat de ex niet betaalt. Je hebt dan een groot probleem. Je krijgt niet waar je recht op hebt, maar jouw vaste lasten lopen wel gewoon door. Gelukkig is het meestal mogelijk om te gaan vorderen.

Is de alimentatie officieel geregeld en door de rechter bekrachtigd (er is een beschikking), dan kun je kosteloos het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Is er geen beschikking, dan kun je altijd een deurwaarder of een advocaat inschakelen. Wij helpen je graag met het innen van de verschuldigde alimentatie.

Hulp bij alimentatie zaken

Raadpleeg tijdig een advocaat bij jouw alimentatiezaak zodat langdurige en kostbare procedures voorkomen kunnen worden. Huis Advocaten heeft familierecht advocaten in dienst die zich gespecialiseerd hebben in alimentatie. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou en jouw partner kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot goede afspraken te komen.

Vrijblijvend juridisch advies nodig? Vul ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij nemen dan jouw situatie met je door en brengen je in contact met een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt.

Meer informatie