Uitspraken

Direct advies?Stel uw vraag
398 resultaten

Het recht op vrije advocaatkeuze geldt nu ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen in het kader van het recht op vrije advocaatkeuze. De afgelopen jaren is hierover al veel te doen geweest. Reeds in 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in haar arrest overwogen dat een (rechtsbijstand)verzekerde het recht heeft op vrije advocaatkeuze, op

Verder lezen

Aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsongeval?

Werkneemster stelt met fiets op het terrein van de werkgever tegen een konijn aangereden te zijn waardoor zij gevallen is en letsel heeft opgelopen. Zelfs indien ongeval heeft plaatsgevonden is werkgever niet aansprakelijk, omdat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Bron: Rechtspraak.nl – ECLI:NL:RBZWB:2013:166 

Verder lezen

Vrouw ontvangt jarenlang te veel pensioen, terugbetaling?

Kantonrechter overweegt dat het Pensioenfonds deze fout voor de toekomst mag herstellen. Op vordering van mevrouw wordt wel een verklaring voor recht gegeven dat het Pensioenfonds het teveel betaalde ouderdomspensioen over het verleden (ca. 5 jaar) niet mag terugvorderen. Voor die beslissing is doorslaggevend dat ouderdomspensioen in beginsel bedoeld is om te voorzien in het

Verder lezen

Verhuurder geen schender voorschrift permanente bewoning

Last onder dwangsom tot het doen beëindigen van de permanente bewoning van een recreatiewoning op Parc Patersven gericht aan de verhuurder van de woning. Eiseres heeft een professionele verhuurbemiddelingsmaatschappij ingeschakeld. Eiseres kan niet worden aangemerkt als degene die het te handhaven voorschrift heeft geschonden en die het in haar macht heeft om aan de overtreding

Verder lezen

Kort geding: vrouw moet terugverhuizen naar echtelijke woning

Vrouw verhuist met drie kinderen zonder toestemming van de man vanuit Midden-Nederland naar Leeuwarden. Hof gelast terugverhuizen naar echtelijke woning, nu de man bereid is haar gedurende de echtscheidingsprocedure en de wettelijke maximale periode na inschrijving van de echtscheiding het uitsluitend gebruik daarvan te geven. Invloed inmiddels gegeven voorlopige voorzieningen in echtscheidingsprocedure. Bron: Rechtspraak.nl –

Verder lezen

Hennepplantage in woning: ontbinding huurovereenkomst

Ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst die in beginsel de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Risicoaansprakelijkheid van 7:219 BW: bewoners zijn op gelijke wijze aansprakelijk voor de gedragingen van hun zoon als voor hun eigen gedragingen. Kantonrechter is van oordeel dat merendeel van de door de bewoners aangedragen omstandigheden niet aan ontbinding in

Verder lezen

Rechtbank volgt uitleg verzekerde bij uitleg polisvoorwaarden

Verzekeringsrecht. Uitleg polisvoorwaarden. Het woord ziekte is in de polis gedefinieerd als – kort gezegd – arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar voert aan dat in de uitsluitingsclausule het woord ziekte ruimer uitgelegd moet worden dan alleen arbeidsongeschiktheid. De rechtbank is van oordeel dat als een term expliciet is gedefinieerd in de polis, de verzekerde er in beginsel

Verder lezen

Verduistering in dienstbetrekking

Kassière heeft een verdachtenverklaring en een schuldbekentenis ondertekend. Kantonrechter oordeelt dat werkgeefster een 18-jarige scholiere, gezien de jeugdige leeftijd en onervarenheid alsmede de afhankelijke positie, ervan behoort te weerhouden een belastende verklaring en een schuldbekentenis te ondertekenen tenzij de werkgeefster zich ervan heeft verzekerd dat deze verklaring in volle vrijheid wordt afgelegd. De verdachtenverklaring en

Verder lezen

Huisvader betaalt alimentatie ondanks geringe inkomen

In geschil is de bijdrage van de man in de kosten van verzorging en opvoeding van . De rechtbank heeft in de bestreden beschikking het wijzigingsverzoek van de man afgewezen. Uit de stukken komt naar voren dat de man in eerste instantie van plan was om in Polen een camping te starten. Ter zitting van

Verder lezen

Onderhandse gunning vernietigbaar

Overheidsaanbesteding. Verkoop ingezameld oud papier door gemeente voor periode van vijf jaar aan oud-papierhandelaar tegen de hoogste bontprijs Nederland als vermeld in de maandelijkse Marktberichten Oud Papier minus een geheim kortingsbedrag. Inzameling, vervoer en verwerking van afval is een gemeentelijke taak. Oud Papier is afval, totdat daar een nieuw product van is gemaakt. Het naar

Verder lezen