Bestuursrecht

Direct advies?Stel uw vraag

Bent u het niet eens met een besluit van de overheid? Is uw aanvraag niet gehonoreerd? Heeft u onterecht een boete gekregen? Allemaal vragen die vallen binnen het bestuursrecht. Tegen besluiten van de overheid kunt u een bezwaarschrift indienen. Zij zullen de situatie dan opnieuw moeten bekijken en een nieuwe beslissing moeten nemen.

Een groot aantal van onze advocaten is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Huis Advocaten helpt u graag in uw strijd tegen de overheid. Als het moet procederen ze door tot de Rechtbank, Centrale Raad van Beroep of Raad van State.

Neem vrijblijvend contact op met een advocaat bestuursrecht van Huis Advocaten. Wij kunnen u direct vertellen wat de mogelijkheden zijn en welke actie u kunt ondernemen.

Het bestuursrecht

Alle regels over de verhouding tussen de overheid en de burgers en bedrijven vallen onder het bestuursrecht. De overheid neemt allerlei besluiten die van grote invloed kunnen zijn. Het kan hierbij gaan om hele verschillende zaken, zoals:

 • Aanbesteding
 • Aanneming van werk
 • Agrarisch recht
 • Bestemmingsplannen
 • Omgevingsvergunning
 • Bouwrecht
 • Huurrecht woon- en bedrijfsruimte
 • Milieurecht
 • Onteigening, nadeelcompensatie, planschade
 • Sociale zekerheid
 • Infrastructuur.

De overheid is een log apparaat met zijn eigen regels en procedures. Het is dan ook verstandig om  advies in te winnen voor u een discussie aangaat. U krijgt al snel te maken met een groot aantal bestuursrechtelijke wetten en toezichthoudende instanties. Daarnaast zijn er termijnen die aangehouden moeten worden. Bent u te laat met uw bezwaar, dan kunt u geen actie meer ondernemen. Neem dan ook op tijd contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder.

Bezwaarschrift

Tegen een besluit van de overheid kunt u bezwaar indienen. Dit kan met een bezwaarschrift. U kunt alleen bezwaar indienen als u belanghebbende bent bij het genomen besluit. Iemand die er niets mee te maken heeft, heeft er ook niets over te zeggen. Uw belang moet een eigen, objectief, actueel en persoonlijk belang zijn. Een voorbeeld hiervan is het afwijzen van een vergunning. Wordt een vergunning niet verleend? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Doe dit wel op tijd. Het is zeker verstandig u hierin bij te laten staan door een advocaat bestuursrecht voor het beste resultaat. Wordt uw bezwaar toch afgewezen? Dan kunt u naar de rechter.  Ook dan kan een advocaat bestuursrecht u bijstaan.

Vergunningen en bezwaar

Als ondernemer heb je voor veel zaken een vergunning nodig. Wil je bouwen, een boom kappen, een evenement organiseren of een bepaalde installatie in uw bedrijf gebruiken? Dan zal er een vergunning aangevraagd moeten worden. Welke vergunningen nodig zijn is wettelijk bepaald. Een advocaat bestuursrecht kan u helpen bij het aanvragen van de vergunning of hierbij adviseren. Daarnaast kunnen zij bezwaar maken als de vergunning toch niet wordt verleend.

Direct advies over bestuursrecht

De advocaten van Huis Advocaten adviseren en begeleiden u als ondernemer. Wij hebben jarenlange ervaring binnen het bestuursrecht. Op een professionele en resultaat gericht wijze gaan wij te werk. Samen met u kijken we naar de verschillende mogelijkheden, zodat de juiste strategie bepaald en uitgezet kan worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op door het contactformulier in te vullen of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij geven u vrijblijvend advies en brengen u in contact met de juiste advocaat bij u in de buurt. Met de hulp van Huis Advocaten bent u op de juiste weg!