Contracten

Direct advies?Stel uw vraag

Wij zijn in ons dagelijks leven regelmatig bezig met het sluiten van overeenkomsten (contracten). Of het nu gaat om een arbeidscontract of een koopcontract. Wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt, is er niets aan de hand. De problemen ontstaan pas als één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Wanprestatie is het gevolg. Een advocaat contractenrecht van Huis Advocaten staat u bij als u problemen heeft met een contractpartij. Neem contact op met een advocaat contractenrecht voor direct advies. Wij kunnen u adviseren en indien nodig de zaak oppakken.

Verschillende contracten

Onze advocaten hebben kennis van allerlei contracten. Neem dus altijd contact op. De meest voorkomende vragen gaan over de volgende type overeenkomsten:

Arbeidsovereenkomst

Twijfelt u over bepaalde zaken in uw arbeidsovereenkomst? Of wilt u meer weten over dingen als proeftijd, vakantie, concurrentiebeding? Speelt er een ontslagsituatie? Huis advocaten zet een aantal belangrijke zaken bij arbeidsovereenkomst voor u op een rij.

Koopovereenkomst

Juridische geschillen over koop en verkoop komen regelmatig voor. Meestal is er sprake van consumentenkoop. Wat kunt u doen indien de verkoper afziet van de verkoop van bijvoorbeeld de auto of woning? Of wat als blijkt dat de auto gebreken vertoont? Probeer problemen met de koopovereenkomst altijd te voorkomen. Indien zich toch problemen voor doen is het belangrijk deze zo snel mogelijk op te lossen.

Huurovereenkomst

Twijfelt u over de voorwaarden in het huurcontract? Welke huurverhogingen mogen er per jaar worden doorgevoerd? Onze huurrecht advocaten zijn u graag van dienst. Zij kennen alle richten en plichten van de huurder en verhuurder binnen het contractenrecht.

Algemene voorwaarden contracten (“kleine lettertjes”)

Algemene voorwaarden worden vaak naast een overeenkomst gebruikt. Hierin worden bedingen opgenomen die de andere partij standaard onderdeel wil laten uitmaken van de door hem gesloten overeenkomsten.

Advies van een contractenrecht advocaat

Geloven of vertrouwen dat een (mondelinge) afspraak wordt nageleefd, is in deze tijd een tè wankele basis. Helaas komt het maar al te vaak voor dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Wilt u bepalingen uit een overeenkomst afdwingen? Of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn?
Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht vaak pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Voorkom conflicten over een overeenkomst en regel de inhoud goed van te voren. Raadpleeg tijdig een advocaat contractenrecht voor een goed en “waterdicht” contract op maat.

Heeft u te maken met een kwestie rondom een overeenkomst? Onze advocaat contractenrecht staat u graag bij met een eerlijk advies over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Wat doet een contractenrecht advocaat?

Het gaat erom dat de advocaat uw belangen waarborgt. Vóórdat u een overeenkomst sluit, kan uw advocaat met advies voorkomen dat er problemen ontstaan. Hij helpt u bij het opstellen van een contract en bij het aangaan van algemene voorwaarden. Of het nu om de verhuur gaat van uw woning of om het ondertekenen van uw arbeidscontract. Ook achteraf als het mis gaat, zorgt de advocaat ervoor dat u rechten kunt laten gelden, door nakoming te eisen of schade te verhalen.

Schakel nu hulp in

Vragen of hulp nodig? Wacht niet langer, maar neem contact op voor vrijblijvend juridisch advies. Vul vrijblijvend ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Huis Advocaten staat voor u klaar!