Burenrecht

Direct advies?Stel uw vraag
In Nederland leven we allemaal vrij dicht op elkaar. Een geschil met de buren ontstaat mede daardoor eerder. Het is altijd vervelend wanneer u problemen heeft met uw buren. Hier zit niemand op te wachten. U komt elkaar vaak tegen en een goede band heeft de voorkeur. Een kleine ruzie kan veel invloed hebben op jouw woongeluk. Toch zijn burenruzies een veel voorkomend iets. In het burenrecht zijn de regels met betrekking tot het burenrecht vastgelegd.

Wetgeving burenrecht

In het burenrecht staat de wetgeving en rechtspraak over de geschilpunten die kunnen ontstaan tussen buren. Deze regels geven aan hoe iemand zich behoorlijk moet gedragen. Hoe zit het met geluidsoverlast, huisdieren van buren die in jouw tuin komen of overhangende takken van een boom op het erf van de buurman. Het hoeft overigens niet te betekenen dat u hinder ervaart van de buren die aan jouw erf grenzen. Het kan ook hinder zijn van de overbuurvrouw of een buurtbewoner verderop in de straat. Men moet in Nederland rekening houden met een ander. U bent niet geheel vrij om maar te doen wat u zelf wilt.

Vormen van hinder buren

Waar de een zich ergert aan de volume van de muziek van de buren ergert de andere zich aan de stankoverlast. Allerlei vormen van hinder zijn mogelijk. Wij geven een korte opsomming van de meest voorkomende vormen van hinder tussen buren:

 • Geluidsoverlast
 • Stankoverlast
 • Wateroverlast
 • Problemen met beplanting
 • Afsluiting van het erf
 • Inkijk en privacy
 • Gebruik erf door buren
 • Parkeren
 • Kinderen die overlast veroorzaken
 • Huisdieren
 • Vernielingen
 • Intimidatie

Samen oplossen

Het is het meest prettig wanneer u in goed overleg met uw buren tot een oplossing komt. Vaak is dit echter lastig. Een heftige ruzie is vaak een opeenstapeling van irritaties die al langer spelen. Het is dan soms te complex om onderling op te lossen. Probeer dit altijd wel. Steeds meer gemeenten zetten ook zogenaamde buurtbemiddelaars in.

Hulp burenrecht

Komt u er samen niet uit? Of bent u van mening dat dit een juridisch complexe zaak is. Dan helpen onze advocaten jou verder! Zij zorgen ervoor dat het geschil zo snel mogelijk wordt opgelost. Bel ons op werkdagen op tussen 9.00-17.00 op  0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) of vul het contactformulier in.