Ambtenarenrecht

Direct advies?Stel uw vraag

Het ambtenarenrecht is een specialistisch rechtsgebied. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren meer gelijk getrokken met die van gewone werknemers. Echter sommige ambtenaren behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie. Voor deze ambtenaren gelden andere regels dan binnen het gewone arbeidsrecht. Bovendien hebben bepaalde sectoren ook nog eens eigen regelingen. Goed advies en professionele begeleiding zijn bij problemen dus erg belangrijk. Onze advocaten staan u graag bij indien nodig.

Ambtenarenrecht: voor wie geldt de Wnra niet?

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de aanstelling van sommige ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst. Zij vallen dus daardoor onder het reguliere arbeidsrecht. De Wnra geldt niet voor alle ambtenaren. Voor de volgende groepen geldt de WNRA niet:

  • politieke ambtsdragers: bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
  • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Deze ambtenaren hebben hun bijzondere rechtspositie als ambtenaar behouden.

Ontslagen als ambtenaar?

Wordt u ontslagen? Dan komt de werkgever met een ontslagbesluit. Het is altijd van belang om op de juiste manier te reageren op een ontslagbesluit. Wanneer u dit niet doet kan het grote gevolgen hebben. Teken altijd schriftelijk bezwaar aan tegen het ontslag. Ga daarnaast nooit zomaar akkoord met het ontslagbesluit. Laat een specialist altijd mee kijken of alles klopt en of er niet meer uit te halen valt.

Rechten en plichten ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben veel rechten, maar ook veel plichten. Zo wordt van een ambtenaar verwacht dat hij/zij integer handelt. U mag ook geen misbruik maken van uw machtspositie. Onderschat deze plichten niet. Wanneer u niet voldoet aan uw plichten is er sprake van plichtsverzuim en kunt u te maken krijgen met een strafprocedure. Er kan dan een disciplinaire straf worden opgelegd. Zorg in deze situatie altijd dat u zo snel mogelijk hulp zoekt van een specialist.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over uw rechten en of plichten als ambtenaar? Of heeft u specialistische hulp nodig. Onze ervaren ambtenarenrecht advocaten staan u graag bij. Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 met onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut).