Ambtenarenrecht

Direct advies?Stel uw vraag

Het ambtenarenrecht is een specialistisch rechtsgebied. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren meer gelijk getrokken met die van gewone werknemers. Toch behouden sommige ambtenaren hun publiekrechtelijke rechtspositie. Voor deze ambtenaren gelden andere regels dan binnen het gewone arbeidsrecht. Bovendien hebben bepaalde sectoren ook nog eens zo hun eigen regelingen. Goed advies en professionele begeleiding zijn bij problemen dus erg belangrijk. Onze advocaten staan je graag als dat nodig is.

Ambtenarenrecht: voor wie geldt de Wnra niet?

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de aanstelling van sommige ambtenaren omgezet in een arbeidsovereenkomst. Zij vallen daardoor dus niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het reguliere arbeidsrecht. De Wnra geldt echter niet voor alle ambtenaren. Voor de volgende groepen geldt de Wnra niet:

  • politieke ambtsdragers: bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat: leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
  • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Deze ambtenaren hebben hun bijzondere rechtspositie als ambtenaar behouden.

Let op:
Val jij nog steeds onder het ambtenarenrecht? In dat geval gelden er bij ontslag hele andere regels dan binnen het gewone arbeidsrecht. Laat je altijd goed informeren over jouw mogelijkheden en zorg ervoor dat je op tijd reageert op het ontslag. Binnen het ambtenarenrecht zijn gestelde termijnen heel erg belangrijk. Reageer je niet op tijd, dan is jouw ontslag definitief en kan je hier niet meer tegen doen.

Ontslagen als ambtenaar?

Krijg jij ontslag en ben je ambtenaar? Dan komt de werkgever met een ontslagbesluit. Het is altijd van belang om op de juiste manier te reageren op een ontslagbesluit. Doe dit binnen zes weken anders ben je te laat. Reageer je niet, dan kan dit grote gevolgen hebben. Teken altijd schriftelijk bezwaar aan tegen het ontslag. Laat een specialist altijd mee kijken of alles klopt en of er niet meer uit te halen valt.

Rechten en plichten ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben veel rechten, maar ook veel plichten. Zo wordt van een ambtenaar verwacht dat hij/zij integer handelt. Je mag ook geen misbruik maken van jouw machtspositie. Onderschat deze plichten niet. Wanneer je niet voldoet aan jouw plichten is er sprake van plichtsverzuim en kun je te maken krijgen met een strafprocedure. Er kan dan een disciplinaire straf worden opgelegd. Zorg in zo’n situatie altijd dat je zo snel mogelijk hulp zoekt van een specialist.

Schakel op tijd hulp in!

Het ambtenarenrecht is erg complex en kent veel wetten en regels. Krijg jij te maken met ontslag of dreigend ontslag? Schakel dan op tijd hulp in. Reageer je te laat, dan kan dit erg negatief voor je uitpakken. Een ambtenarenrecht-specialist helpt jou om te krijgen waar je recht op hebt en zorgt ervoor dat jij hier zo goed mogelijk uitkomt. 

Vragen of hulp nodig?

Heb jij vragen over jouw rechten en of plichten als ambtenaar? Of heb je specialistische hulp nodig. Onze ervaren ambtenarenrecht advocaten staan jou graag bij. Vul vrijblijvend het contactformulier in of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 met onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut).

Meer informatie