Arbeidsrecht

95 resultaten

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – 10 belangrijke wijzigingen

Amper drie jaar geleden na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat de wetgever nu een nieuwe wet invoeren, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met de WWZ wilde de wetgever het voor werkgevers makkelijk maken om flexibele werknemers in dienst te nemen in plaats van vaste arbeidskrachten. Wat destijds al door arbeidsrechtspecialisten […]

Verder lezen

Versoepeling Ontslagregeling voor kleine werkgevers

Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen vanaf 1 januari 2019 sneller in aanmerking voor het betalen van een latere transitievergoeding in geval van bedrijfseconomisch ontslag dan voorheen. Als aan de criteria wordt voldaan, telt het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding voor de […]

Verder lezen

Vakantieloon

Werknemers hebben natuurlijk recht op loon wanneer zij in die periode gewerkt hebben, maar ook als de werknemers in die periode vakantiedagen hebben opgenomen. Dit is gelukkig in Nederland normaal te noemen, maar dit recht op vakantieloon heeft de afgelopen jaren nog steun gekregen vanuit de Europese wetgeving. Als u een alleen een basisloon heeft […]

Verder lezen

Relatiebeding, geheimhoudingsbeding en finale kwijting; Let op!

In de meeste arbeidsovereenkomsten komt een geheimhoudingsbeding voor. Dit beding is vooral bedoeld om te voorkomen dat een werknemer de geheimen van de onderneming aan anderen doorvertelt. Soms wordt ook een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Meestal is dit beding bedoeld om ook na het eindigen van de arbeidsovereenkomst te voorkomen dat een werknemer contacten […]

Verder lezen

Concurrentiebeding: praktijkadviezen voor werkgevers

In vrijwel iedere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is een concurrentiebeding opgenomen. Hiermee kan je als werkgever voorkomen dat jouw (voormalig) personeel de concurrentiegevoelige informatie die bij jouw onderneming is opgedaan bij de concurrent wordt ingezet. Het is fijn dat de wetgever inziet dat je als werkgever/ondernemer gerechtvaardigd belang hebt om bepaalde informatie te beschermen. Echter […]

Verder lezen

De wettelijke transitievergoeding en langdurige ziekte, nieuwe ontwikkelingen!?

Over de wettelijke transitievergoeding is al het nodige geschreven. Vooral de verplichting van de werkgever bij opzegging van de arbeidsovereenkomst bij langdurige arbeidsongeschiktheid houdt de gemoederen bezig. Werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij nog een transitievergoeding moeten betalen, nadat een periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid is verstreken. Ter voorkoming van het betalen van een […]

Verder lezen

Meer balans

Of het nou op tussen beweging en rust, werk en privé of op je bord is; balans is eigenlijk altijd nastrevingswaardig. Heel goed dus zou je zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich daar deze herfst voor inspant. Wat is er aan de hand? Zoals u weet is in 2015, onder Koolmees’ […]

Verder lezen

Geen misbruik van proeftijdbepaling door omzetting contract onbepaalde in bepaalde tijd

In deze bijdrage sta ik stil bij een praktijkvoorbeeld, waarin een werkneemster in eerste instantie met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten. In deze arbeidsovereenkomst was een proeftijd van een maand opgenomen. Overigens had op grond van de wettelijke regeling een termijn van twee maanden ook mogelijk geweest. Binnen de proeftijd hebben […]

Verder lezen

De aanzegplicht en de aanzegvergoeding in 2018

Wat is de aanzegvergoeding? De aanzegvergoeding is een vergoeding die de werkgever dient te betalen, als de aanzegverplichting niet of niet juist is gehanteerd. Sinds 2015 dient een werkgever namelijk een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minstens één maand voordat die arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. […]

Verder lezen

Vernietiging ontslag op staande voet na bekentenis verduistering en malversaties

Werkneemster werkt al ruim zes jaar als waarnemend bedrijfsleidster in een klein filiaal van een grote winkelketen. Voor de vakantieperiode wordt haar gevraagd om als leidinggevende in te vallen in een ander klein filiaal van dezelfde winkelketen. Weken later wordt zij op het hoofdkantoor uitgenodigd, om over haar toekomst te praten. Zij wordt naar een […]

Verder lezen