Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
122 resultaten

Ontslag op staande voet na vervalsing coronatestbewijs

Op 7 januari 2022 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak naar aanleiding van een ontslag op staande voet omdat de werknemer een coronatestbewijs had vervalst. Casus vervalsing coronatestbewijs De werknemer had van zijn werkgever, ene expeditiebedrijf in Rotterdam, een oproep voor een gesprek met de bedrijfsarts ontvangen, maar verklaarde positief getest te

Verder lezen

Het getuigschrift

Bij onderhandelingen over de voorwaarden voor beëindiging van een dienstverband, is het getuigschrift vaak een sluitpost. Meestal wordt in een beëindigingsovereenkomst volstaan met de afspraak dat op verzoek van de werknemer een “positief verwoord getuigschrift” verstrekt wordt. Het gebeurt echter steeds vaker dat de werknemer een vinger in de pap wil, over wat er precies

Verder lezen

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Weer een vergaande arbeidsrechtelijke ontwikkeling staat op stapel: de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bedoeling is dat de wet per direct op 1 augustus 2022 ingaat. Het is zaak daar nu alvast op in te spelen. Waarom is dat voorstel nu zo interessant? Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet deze wetgeving in het

Verder lezen

Mag je een niet gevaccineerde werknemer weigeren?

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Corona zorgt daarbij voor een nieuwe uitdaging. Want hoe hou je als werkgever Corona buiten de deur? Natuurlijk is het belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers zich aan de bestaande gedragsregels houden, maar het zou natuurlijk nog makkelijker zijn als alle werknemers

Verder lezen

Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige ziekte

Toch recht op compensatie van betaalde transitievergoeding, indien wachtperiode voor 1 juli 2015 is verstreken en arbeidsovereenkomst na die datum is opgezegd. Inleiding compensatieregeling transitievergoeding Als een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever tot een einde komt, heeft de werknemer in beginsel recht op de wettelijke transitievergoeding. Deze regeling is met de Wet werk en

Verder lezen

Zero-tolerance beleid? Wees duidelijk!

Er is in de afgelopen jaren veelvuldig geprocedeerd door werknemers over ontslag op staande voet wegens het ontvreemden van een zaak met een zeer geringe waarde. Bekende voorbeelden zijn het meenemen van een pak drinkyoghurt dat over de datum was, het stelen van een plastic tasje ter waarde van 3 cent, en het opeten van

Verder lezen

Help, ontslag op staande voet! En nu?

Als advocaat in het arbeidsrecht loop ik geregeld tegen de situatie aan: een werknemer is op staande voet ontslagen. Ik doe maar een greep uit mijn praktijk: bedreiging van de werkgever, seksuele uitspattingen, vernielingen na een bedrijfsfeest, alcoholgebruik tijdens het werk. Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is in de praktijk wel

Verder lezen

Actualiteiten arbeidsrecht – herijking arbeidsovereenkomst

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarbij de geldende maatstaf voor de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt losgelaten. Tot dusver gold als heersende lijn in de rechtspraak dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst doorslaggevend was wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond

Verder lezen

De opzegverboden van ontslag

Deel 1 – zwangerschap Er zijn een aantal situaties waarin een werknemer niet ontslagen kan worden. Denk daarbij aan de zieke, zwangere en dienstplichtige werknemer of de werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Echter, geen regel zo definitief of er geldt wel een uitzondering op. In deze reeks worden de verschillende opzegverboden (ontslagverboden) en

Verder lezen

De Noodregeling NOW – tips and tricks

Het was volop in het nieuws: het kabinet heeft de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020, en mogelijk zelfs eerder, kunnen werkgevers volgens deze regeling een aanvraag doen voor loonkostensubsidie, tot wel 90% van de loonsom. Is het verstandig om een beroep te doen op de NOW? Dat

Verder lezen