Arbeidsrecht

89 resultaten

Meer balans

Of het nou op tussen beweging en rust, werk en privé of op je bord is; balans is eigenlijk altijd nastrevingswaardig. Heel goed dus zou je zeggen dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich daar deze herfst voor inspant. Wat is er aan de hand? Zoals u weet is in 2015, onder Koolmees’ […]

Verder lezen

Geen misbruik van proeftijdbepaling door omzetting contract onbepaalde in bepaalde tijd

In deze bijdrage sta ik stil bij een praktijkvoorbeeld, waarin een werkneemster in eerste instantie met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten. In deze arbeidsovereenkomst was een proeftijd van een maand opgenomen. Overigens had op grond van de wettelijke regeling een termijn van twee maanden ook mogelijk geweest. Binnen de proeftijd hebben […]

Verder lezen

De aanzegplicht en de aanzegvergoeding in 2018

Wat is de aanzegvergoeding? De aanzegvergoeding is een vergoeding die de werkgever dient te betalen, als de aanzegverplichting niet of niet juist is gehanteerd. Sinds 2015 dient een werkgever namelijk een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst minstens één maand voordat die arbeidsovereenkomst afloopt schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. […]

Verder lezen

Vernietiging ontslag op staande voet na bekentenis verduistering en malversaties

Werkneemster werkt al ruim zes jaar als waarnemend bedrijfsleidster in een klein filiaal van een grote winkelketen. Voor de vakantieperiode wordt haar gevraagd om als leidinggevende in te vallen in een ander klein filiaal van dezelfde winkelketen. Weken later wordt zij op het hoofdkantoor uitgenodigd, om over haar toekomst te praten. Zij wordt naar een […]

Verder lezen

Gaan zieke en geschorste werknemers ook over bij een overgang van een onderneming?

De wet overgang van ondernemingen bepaalt dat als een onderneming of een onderdeel van een onderneming door een andere onderneming wordt overgenomen, alle werknemers die bij (dat onderdeel van) die onderneming horen, overgaan naar de nieuwe werkgever, met behoud van hun werknemersrechten. Of iets een onderdeel van een onderneming is, wordt bepaald aan de hand […]

Verder lezen

Hoe dient de rechter om te gaan met medische rapporten?

Centrale Raad van Beroep ontwikkelt uitgangspunten hoe de rechter om dient te gaan met medische rapporten en medische adviezen van verzekeringsartsen van het UWV (uitwerking arrest Korošec). Achtergrond Betrokkene is laatstelijk werkzaam geweest als allround medewerker in de bouw voor 40 uur per week. Nadat het Uwv aanvankelijk had geweigerd betrokkene voor een Ziektewetuitkering toe […]

Verder lezen

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

De ontslagvergoeding anno 2017 bestaat uit een wettelijke transitievergoeding, en indien van toepassing een billijke vergoeding. Voor de billijke vergoeding heeft de wetgever niet bepaald hoe hoog deze dient te zijn, en hoe deze berekend dient te worden. Transitievergoeding Voor 1 juli 2015 ontving een ontslagen werknemer niet standaard een ontslagvergoeding. Een werkgever had de […]

Verder lezen

Definitie uitzendkracht

De uitzendkracht is een werknemer in dienst van de uitlener (het uitzendbureau) waarbij arbeid wordt verricht onder toezicht en leiding van het inlenende bedrijf. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen een (reguliere) arbeidsovereenkomst en een uitzendovereenkomst nu op de uitzendovereenkomst bijzondere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn. De uitzendkracht geniet minder […]

Verder lezen

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 201

In mijn blog van 1 december 2016 ben ik ingegaan op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de onderliggende problematiek en de onrust die als gevolg van de invoering van deze wet is ontstaan. In verband met de ontstane onrust na de invoering van de Wet DBA had de staatssecretaris van Financiën in september 2016 al […]

Verder lezen

Niet twee keer straffen voor het zelfde feit, geldt dit ook voor het arbeidsrecht?

In mijn vorige blog heb ik geschreven over een casinomedewerker met een min/max-contract, die een beroep deed op het rechtsvermoeden van een arbeidsomvang. Ook in deze blog blijf ik in de casinowereld. In een uitspraak van 10 mei 2017 van de Rechtbank Gelderland ging het om het volgende. Een werknemer is op basis van een […]

Verder lezen