Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
116 resultaten

Help, ontslag op staande voet! En nu?

Als advocaat in het arbeidsrecht loop ik geregeld tegen de situatie aan: een werknemer is op staande voet ontslagen. Ik doe maar een greep uit mijn praktijk: bedreiging van de werkgever, seksuele uitspattingen, vernielingen na een bedrijfsfeest, alcoholgebruik tijdens het werk. Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is in de praktijk wel […]

Verder lezen

Actualiteiten arbeidsrecht – herijking arbeidsovereenkomst

Op 6 november 2020 heeft de Hoge Raad arrest gewezen waarbij de geldende maatstaf voor de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt losgelaten. Tot dusver gold als heersende lijn in de rechtspraak dat bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst doorslaggevend was wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond […]

Verder lezen

De opzegverboden van ontslag

Deel 1 – zwangerschap Er zijn een aantal situaties waarin een werknemer niet ontslagen kan worden. Denk daarbij aan de zieke, zwangere en dienstplichtige werknemer of de werknemer die lid is van de ondernemingsraad. Echter, geen regel zo definitief of er geldt wel een uitzondering op. In deze reeks worden de verschillende opzegverboden (ontslagverboden) en […]

Verder lezen

De Noodregeling NOW – tips and tricks

Het was volop in het nieuws: het kabinet heeft de zogenoemde noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Vanaf 14 april 2020, en mogelijk zelfs eerder, kunnen werkgevers volgens deze regeling een aanvraag doen voor loonkostensubsidie, tot wel 90% van de loonsom. Is het verstandig om een beroep te doen op de NOW? Dat […]

Verder lezen

Transitievergoeding en compensatieregeling na langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 4 februari 2019 heb ik op deze website van Huis Advocaten een artikel geplaatst over de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit artikel is de Wet Compensatieregeling en de uitspraak d.d. 27 december 2018 van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (AR 2019-0065) besproken. De werknemer was langdurig arbeidsongeschikt en ontving een IVA-uitkering op grond van de […]

Verder lezen

Schade bij werk in eigen uitvoering?: gedeelde zorg!

Uitzendkrachten en ZZP-ers doen vaker gevaarlijk werk dan werknemers in vaste dienst. Uitgangspunt is dat een zelfstandig ondernemer, dus ook een ZZP-er, zelf verantwoordelijk is voor de veilige uitoefening van zijn werkzaamheden. Toch kunnen zij hun opdrachtgever aanspreken op dezelfde zorgplicht als werknemers in vaste dienst. In december 2019 werd uit onderzoek door de Sociaal […]

Verder lezen

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – 10 belangrijke wijzigingen

Amper drie jaar geleden na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat de wetgever nu een nieuwe wet invoeren, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Met de WWZ wilde de wetgever het voor werkgevers makkelijk maken om flexibele werknemers in dienst te nemen in plaats van vaste arbeidskrachten. Wat destijds al door arbeidsrechtspecialisten […]

Verder lezen

Versoepeling Ontslagregeling voor kleine werkgevers

Werkgevers met minder dan 25 werknemers komen vanaf 1 januari 2019 sneller in aanmerking voor het betalen van een latere transitievergoeding in geval van bedrijfseconomisch ontslag dan voorheen. Als aan de criteria wordt voldaan, telt het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee bij de berekening van de transitievergoeding voor de […]

Verder lezen

Vakantieloon

Werknemers hebben natuurlijk recht op loon wanneer zij in die periode gewerkt hebben, maar ook als de werknemers in die periode vakantiedagen hebben opgenomen. Dit is gelukkig in Nederland normaal te noemen, maar dit recht op vakantieloon heeft de afgelopen jaren nog steun gekregen vanuit de Europese wetgeving. Als u een alleen een basisloon heeft […]

Verder lezen

Relatiebeding, geheimhoudingsbeding en finale kwijting; Let op!

In de meeste arbeidsovereenkomsten komt een geheimhoudingsbeding voor. Dit beding is vooral bedoeld om te voorkomen dat een werknemer de geheimen van de onderneming aan anderen doorvertelt. Soms wordt ook een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Meestal is dit beding bedoeld om ook na het eindigen van de arbeidsovereenkomst te voorkomen dat een werknemer contacten […]

Verder lezen