Arbeidsrecht

51 resultaten

Schoonmaker die collega slaat kan fluiten naar WW-uitkering

Uitspraak over verwijtbare werkloosheid. WW-uitkering blijvend geheel geweigerd. Appellant (een schoonmaker, red. NJD) heeft een collega heeft geslagen. Dat incident was voor de werkgever aanleiding om appellant te schorsen en uit eindelijk na verkrijgen van een ontslagvergunning te ontslaan … Lees meer Bron: Juridischdagblad.nl Huis Advocaat Particulier Huis Advocaat Zakelijk Huis Advocaat Non Profit

Verder lezen

Intercedente Flexjob neemt ontslag maar meldt zich daarna via Whatsapp-bericht ziek, wat telt nu?

Onderzoeksplicht werkgever bij impulsief ontslag Via Whatsapp je ziekmelding doorgeven? Dat is niet de koninklijke weg, maar deze kantonrechter maakt er geen probleem van. Tenminste, als er maar twee vinkjes staan, want dan is het bericht afgeleverd. Of de ontvanger het heeft gelezen hoef je – voor zover dat überhaupt mogelijk is – niet aan […]

Verder lezen

Beroep werkgever op boeteclausule in relatiebeding faalt zonder verwijzing in afspraken

Partijen zijn in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding met boeteclausule overeengekomen. In de vaststellingsovereenkomst ter gelegenheid van het einde van de arbeisovereenkomst hebben partijen nadere afspraken over het concurrentie- en relatiebeding gemaakt. … Lees meer Bron: Juridischdagblad.nl Arbeidsrecht op Huis advocaten Arbeidsrecht op Huis advocaten

Verder lezen

Ongelijke beloning gelijke gevallen portiers op grond van HR-criteria toegestaan, geen discriminatie

Twee uitspraken. Achtergrond: Paradiso heeft op 24 februari 2012 een productie overgelegd, zijnde een verklaring van de toenmalige adjunct-directeur. In deze verklaring staat dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de leiding van Paradiso en de OR over de verschillende beloningen van portiers. Ongelijke beloning van gelijke gevallen op grond van HR-criteria is toegestaan, tenzij […]

Verder lezen

Werknemer schoonmaakbedrijf valt van trap, alternatieve grondslag aansprakelijkheid ex art 7:611 BW?

Werknemer (appellant) is op 6 maart 2006 als schoonmaker in dienst getreden van CSH. schoonmaakbedrijf Cleaning Service Hensen BV (CSH) stelt dat hem tijdens diensttijd op de werkplek een arbeidsongeval is overkomen (val van een trap) als gevolg van oververmoeidheid, wegens teveel uren werken (overtreding Arbeidstijdenwet) en belabberde arbeidsomstandigheden. De omkeringsregel is niet van toepassing. […]

Verder lezen

Ontslag voor crècheleidster die kind uit raam hing

Een 21-jarige leidster van de Brusselse crèche 'Le Petit Village' is ontslagen nadat ze een kind ondersteboven uit een raam had gehouden. Een buurman filmde het incident en nam contact op met de politie. De directie van de crèche besloot de kinderverzorgster de laan uit te sturen, meldden Belgische media vandaag. Daarnaast schortte de toezichthouder […]

Verder lezen

Strafblad bedreigt 80 militairen met ontslag

Het door Defensie voorgenomen ontslag van militairen die de afgelopen 8 jaar met politie of justitie in aanraking zijn gekomen, zorgt voor grote onrust op de werkvloer. „Het gaat om maar liefst ongeveer 80 militairen”, zei advocaat Michael Ruperti vrijdag tegen het ANP. Hij maakte een inventarisatie van de situatie. Ruperti vertegenwoordigt 15 militairen die […]

Verder lezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst begeleider pleegzorg ivm veroordeling ernstige zedendelicten

Een geroutineerde, hogeropgeleide begeleider in de pleegzorg mag na 20 jaar werken met kinderen een andere baan gaan zoeken. Verzoekster/werkgever in deze arbeidszaak is een organisatie in de jeugdzorg in Rotterdam en omstreken en verricht zowel ambulante hulpverlening aan jongeren en hun ouders als residentiële opvang, alsmede pleegzorg en schoolmaatschappelijk werk. Verweerder/werknemer is sedert 1 […]

Verder lezen

Hof EU over beperken rechten niet-opgenomen vakantie met behoud loon bij arbeidsongeschiktheid

Een nationale wettelijke regeling mag een beperking in de tijd aanbrengen voor de cumulatie van rechten op niet-opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon die gedurende een periode van arbeidsongeschiktheid zijn verworven In duur moet die beperkte periode evenwel de duur van de referentieperiode waaraan zij verbonden is, wezenlijk overschrijden HvJ EU – Arrest van […]

Verder lezen

Uitspraak mbt kennelijk onredelijk ontslag in geval slechtere arbeidsvoorwaarden nieuwe werkgever

Kennelijk onredelijk ontslag-uitspraak. De vraag die partijen verdeeld houdt is of het ontslag, gelet op het gevolgencriterium van artikel 7:681 BW, kennelijk onredelijk is in die zin dat de gevolgen van de opzegging door APPARATENBOUW WEST-FRIESLAND B.V. (AWF), mede in aanmerking genomen de voor werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om passend […]

Verder lezen