Op 1 januari 2024 is de Wet Introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG) in werking getreden. Op basis van de WIGG wordt onder andere de keuzemogelijkheid toegevoegd om aan een kind de geslachtsnaam te geven die een combinatie is van de geslachtsnaam van de ouders. Wat betekent dit voor de praktijk?

Ouders hebben keuze

Ouders kunnen sinds 1998 kiezen of hun kind de geslachtsnaam van de moeder of die van de vader krijgt. Willen de ouders een andere geslachtsnaam dan de wet voorschrijft, dan moeten de ouders daarvoor samen in persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een zogenaamde verklaring van naamskeuze afleggen. Vanaf 1 januari 2024 kan worden gekozen voor een combinatie van de geslachtsnaam van de ouders. Ouders mogen zelf de volgorde van de geslachtsnaam bepalen. Een voorbeeld: mevrouw Bakker en de heer Mulder krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen dan als geslachtsnaam kiezen: Bakker, Mulder, Bakker Mulder of Mulder Bakker. De keuze van de geslachtsnaam is enkel mogelijk bij een eerste kind. Voor de daarna geboren kinderen geldt de voor het eerste kind gekozen geslachtsnaam.

Overgangsregeling

Wat als een kind voor 1 januari 2024 is geboren en ouders het kind alsnog een gecombineerde geslachtsnaam willen geven? Dit kan. Als het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016 kunnen ouders hun kinderen alsnog een gecombineerde geslachtsnaam geven. Als ouders gebruikmaken van deze zogenaamde overgangsregeling en kiezen voor de gecombineerde geslachtsnaam, dan geldt die keuze voor alle kinderen van die ouders. Ouders kunnen tot 1 januari 2025 gebruiken maken van deze overgangsregeling.

Er is ook een overgangsregeling opgenomen voor ongehuwde ouders waarvan het kind voor de geboorte in 2023 is erkend en in 2024 wordt geboren. In die gevallen is tijdens de erkenning ook vaak de verklaring van naamkeuze afgelegd. Op basis van het overgangsrecht stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de ouders desgevraagd opnieuw in staat naamskeuze te doen ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte van het kind.

De WIGG heeft ook extra keuzemogelijkheden gecreëerd voor internationale gevallen en bij adoptie, waarbij geldt dat ook voor situaties waarin een kind is geboren op of na 1 januari 2016 en voor 1 januari 2024 is geadopteerd overgangsrecht is opgenomen.

Hulp of meer informatie

Wilt u meer informatie over de voor u toepasselijke keuzemogelijkheden, heeft u een specifieke vragen of wenst u algemeen advies? Wij helpen u graag!

mw. mr. N.P.M. Planthof
Advocatenkantoor Zeeland
0113 – 277000