Contractenrecht

25 resultaten

Werknemers met tijdelijk contract stromen minder vaak door naar vast werk

Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun werkgever. De kans dat iemand langdurig – langer dan drie jaar – in tijdelijk werk blijft hangen is verdrievoudigd van ruim tien naar ruim dertig procent in de periode 2006-2010. Dat blijkt uit onderzoek van SEO naar de positie van […]

Verder lezen

Bewijsopdracht in zaak foutje telefoongesprek pensioenuitvoerder over weduwepensioen

Deelnemer aan een pensioenregeling krijgt, na telefonisch contact, van de pensioenuitvoerder eenmalig een verkeerde schriftelijke opgave van het verzekerde weduwepensioen. Deze fout is pas jaren later hersteld. Deelnemer vordert nu van het pensioenfonds een nabestaandenpensioen overeenkomstig de eerdere (onjuiste) opgave. Lees meer Bron: Juridischdagblad.nl Huis Advocaat contractenrecht Particulier Huis Advocaat contractenrecht Zakelijk

Verder lezen

De Reparateurs verliezen zaak tegen KIA Motors ivm faillissement KIA Nederland BV

Reparateurs hebben het nakijken 'De Reparateurs' (eisers) hebben onderdeel uitgemaakt van het netwerk van erkende reparateurs en dealers van KIA Nederland BV, waar het licht uitging op 6 april 2009. De curator in dat faillissement heeft aan De Reparateurs bericht dat hun contracten met KIA Nederland B.V., als gevolg van het faillissement, zijn beëindigd. Tussen […]

Verder lezen

Obvion mocht overeengekomen ‘vaste opslag’ niet tussentijds verhogen

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft vandaag, 29 mei 2012, in het hoger beroep van drie Obvion-zaken uitspraak gedaan over de verhoging van de vaste opslag bij een hypotheek met een variabele maandrente. De eisers in deze zaken hadden geklaagd over de verhoging van de vaste opslag van 0,65% naar 1,35% die Obvion per 1 november 2008 […]

Verder lezen

Rechter: publiceren over verboden publicatie door VEB mag

De rechter in Den Haag heeft een eis tot schadevergoeding van vermogensbeheerder Matrix Asset Management tegen de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) afgewezen. De VEB had afgelopen woensdag melding gemaakt van een door Matrix afgedwongen publicatieverbod van een artikel in de Geldgids. De VEB meldde afgelopen woensdag op haar website dat een artikel over Matrix Asset […]

Verder lezen

Slijters Mitra en Vomar laten rechter beslissen

Vals spel of niet, het staat steeds 1-0 voor Vomar in het slijterijduel tegen Mitra. Maar de wedstrijd is stilgelegd. De kortgeding-rechter mag uitspraak doen. In Heerhugowaard is sinds vorige maand een slijterijstrijd aan de gang. Supermarkt Vomar heeft de etalage van buurman Mitra (die strategischer ligt dan de eigen slijterij) verduisterd met een reclamepaneel. […]

Verder lezen

Kwaliteitsverlies dreigt voor kantonzaken in hoger beroep

Rvdr Den Haag – De Raad voor de rechtspraak wijst op het risico van kwaliteitsverlies door uitbreiding van de mogelijkheid tot enkelvoudige afdoening van kantonzaken in hoger beroep. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een reactie (link) op een wetsvoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie. Het wetsvoorstel maakt in meer gevallen […]

Verder lezen

Dringend eigen gebruik? Vorderingen afgewezen ivm oppervlakte woonruimte en leeftijd huurder

Huurrecht. Verhuurder tevens benedenbuurman zegt op wegens dringend eigen gebruik. Vordering tot beëindiging afgewezen op grond van belangenafweging, gelet op onder andere leeftijd van huurder en het aan verhuurder beschikbare aantal vierkante meters in eigen woning. Ook geen ontbinding wegens wangedrag huurder. Uit de beoordeling vanaf 3.9 'Beoordeeld moet worden of [appellant] aannemelijk heeft gemaakt […]

Verder lezen

Slachtoffers inbreuken persoonlijkheidsrechten internet voor schadevergoeding naar rechter woonstaat

HvJ EU – Arrest in de gevoegde zaken C?509/09 en C?161/10 eDate Advertising GmbH / X en Olivier Martinez en Robert Martinez / MGN Limited Slachtoffers van inbreuken op de persoonlijkheidsrechten via internet kunnen zich voor de volledige schade tot de gerechten van hun woonstaat wenden De beheerder van een website die onder de richtlijn […]

Verder lezen

Gymnasion-zaak: per e-mail lidmaatschap fitness opzeggen mag gezien huidige stand van communicatie

Opzeg-ellende fitnesscentrum, herkenbaar? Standpunt Gymnasion: het lidmaatschap is niet op rechtsgeldige wijze is opgezegd. Het lidmaatschap kan volgens de algemene voorwaarden slechts worden opgezegd door het invullen en ondertekend inleveren van het daartoe bestemde formulier van Gymnasion. Standpunt gedaagde: betwist de vordering, stelt dat zij haar lidmaatschap bij Gymnasion op rechtsgeldige wijze – bij e-mail […]

Verder lezen