Contractenrecht

Direct advies?Stel uw vraag
39 resultaten

Opeisbaarheid van vorderingen binnen (nu nog) vriendschappelijke relaties

In overeenkomsten worden vaak bepalingen opgenomen over wanneer een bepaalde vordering opeisbaar is. Dat is logisch, want dan is het maar duidelijk wanneer het betreffende bedrag kan worden gevorderd. Als het niet opeisbaar is, kan er nog geen betaling worden gevraagd; zodra het opeisbaar is kan dat wel. Contracten binnen familiaire relaties Dergelijke bepalingen worden

Verder lezen

Weigering en eenzijdige beëindiging van klantrelaties door banken

Hoe verhouden de verplichtingen op grond van de Wwft en de Algemene Bankvoorwaarden zich dat tot de maatschappelijke functie van banken? Mogelijk heeft u ook weleens een brief van de bank ontvangen, waarin de bank u aanvullende vragen stelde over bijvoorbeeld transacties of over uw bedrijfsactiviteiten. De bank is verplicht op grond van de Wwft

Verder lezen

Opzegging duurovereenkomst, kan dat zomaar?

In deze blog zal ik ingaan op de vraag of een duurovereenkomst zomaar opzegbaar is, wat daarvoor nodig is en wat het verschil is tussen een overeenkomst van bepaalde tijd en van onbepaalde tijd. Opzegging duurovereenkomst voor bepaalde tijd Een duurovereenkomst is een overeenkomst die een tijd duurt of een overeenkomst waarin bepaalde prestaties telkens

Verder lezen

Contractuele verplichtingen tijdens de Coronacrisis

De gevolgen van de Corona-maatregelen worden in alle bedrijfstakken voelbaar. Doordat men “op afstand” moet werken, is de kans groot dat zaken anders uitvallen. Dat geldt ook voor de uitvoering van contracten. Bij het vervullen van contractuele verplichtingen is de hoofdregel dat een partij aansprakelijk is voor de schade vanwege een toerekenbare tekortkoming door die

Verder lezen

Bij ‘battle of forms’ is het ‘first shot’ belangrijk !

Veel ondernemers hebben algemene voorwaarden. Over de juridische implicaties van algemene voorwaarden valt heel veel te zeggen, zowel over de inhoud (de berichte “kleine lettertjes”) als over de kenbaarheid en de toepasselijkheid van de set voorwaarden. In dit artikel wil ik echter alleen inzoomen op de situatie dat twee ondernemers met elkaar zaken doen en

Verder lezen

Algemene voorwaarden; hoe zit het ook al weer?

Algemene voorwaarden; de kleine lettertjes die in de praktijk slecht worden gelezen, maar die wel zeer belangrijk zijn voor de ondernemers (de gebruikers). Ondanks dat deze van (groot) belang zijn voor de gebruikers, bijvoorbeeld voor het beperken van de aansprakelijkheid, gaat het niet altijd goed bij de toepassing ervan. Reden om in deze bijdrage nog

Verder lezen

Ingebrekestelling

“Een man een man, een woord een woord”. Als deze simpele regel altijd keurig zou worden nageleefd, was ik brodeloos. Daarom prijs ik mij gelukkig dat contractuele afspraken in voldoende mate niet, verkeerd of te laat worden nagekomen. Als advocaat houd ik daar van. Geef mij een mooie (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming en ik

Verder lezen

Do’s / don’ts arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel II

In mijn voorgaande blog zijn de reeds geldende wijzigingen op het vlak van het fenomeen “flexibele arbeid” besproken. Dit heeft betrekking op: de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentie- en relatiebeding.

Verder lezen

Do’s / don’ts arbeidsrecht (in verband met WWZ), deel I

Vrijwel iedereen weet inmiddels dat de Wet Werk en Zekerheid tot stand is gekomen en dat dit inmiddels geldend recht is geworden. In mijn blog, bestaande uit twee gedeelten, zal ik aandacht schenken aan de wijzigingen aangaande het fenomeen “flexibele arbeid”.

Verder lezen

Ontslag en social media

De toename van het gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter vindt ook zijn weerslag in het href=”https://www.huisadvocaten.nl/nieuws/algemeen/particuliere-koop-en-verkoop-van-woonhuis-moet-schriftelijk/”>arbeidsrecht.  Werkgevers zijn op Facebook ‘bevriend’ met werknemers en bedrijfsnamen worden geregeld genoemd als hashtag.

Verder lezen