Geen categorie

Direct advies?Stel uw vraag
8 resultaten

Beide partijen doen een beroep op hun eigen algemene voorwaarden, wat nu?

Mijn collega schreef een tijdje geleden reeds over het belangrijke onderwerp ‘algemene voorwaarden’. In haar blog heeft zij uiteengezet welke stappen van belang zijn om uw algemene voorwaarden onderdeel uit te laten maken van een overeenkomst. In één van mijn voorgaande blogs heb ik u onder meer uitgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een

Verder lezen

Nieuwe snelle procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw: het Fast Track Bindend Advies

Indien tijdens de bouw geschillen ontstaan en de daarbij betrokken partijen op heel korte termijn een bindende uitspraak wensen, kunnen die partijen sinds 18 november 2016 gebruikmaken van de nieuwe Fast Track Bindend Advies procedure. Deze procedure maakt geen deel uit van het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage, zodat partijen, als zij gebruik willen

Verder lezen

DGA let op: Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer dwingt u tot meer dan alleen het nadenken over afkoop of omzetten van uw pensioenvoorziening

Hoewel er tegenwoordig nauwelijks pensioen op eindloonbasis wordt opgebouwd, werken veel dga’s nog wel met een dergelijke constructie. De door hen gecreëerde voorziening betreft een pensioentoezegging waarbij is uitgegaan van een vast percentage van het laatstverdiende salaris. Aan de hand van de rekenrente kan berekend worden welk bedrag aan pensioen gereserveerd dient te worden om

Verder lezen

Wie stelt bewijst

De hoofdregel van het bewijsrecht is eenvoudig: wie zich beroept op rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten moet die feiten of rechten bewijzen (bewijslast). Lukt dat niet, dan worden de effecten van het bewijsrisico ondervonden: de rechter wijst de vordering af. Dat kan gebeuren omdat de eiser niet beslagen ten ijs komt (komt bijvoorbeeld met

Verder lezen

De gang op gestuurd

Vroeger kwam het nog wel eens voor dat ik door de leraar (m/v) de gang op werd gestuurd. Als dat terecht was, kon ik er wel mee leven. Met statusverhogende acties neem je nu eenmaal een bepaald risico en als het dan niet goed uitpakt, moet je niet zeuren. Dat zijn nu eenmaal de spelregels

Verder lezen

DIRECTEUR FAILLIET TRANSPORTBEDRIJF PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK

Een brandstofleverancier heeft onlangs met succes de directeur van een failliet transportbedrijf aansprakelijk gesteld voor het gebruik van tankpassen in de weken vóór het faillissement.

Verder lezen

Duidelijke incasso voor crediteuren en debiteuren

Incasseren betekent voor een advocaat juist dat hij klappen uitdeelt. Het gaat er om de factuur ook daadwerkelijk betaald te krijgen. Ook de kosten van de incasso. Dit zijn de buitengerechtelijke incassokosten.

Verder lezen

Doorwerken na pensioen: doen!

U bent immers zo oud als u zich voelt. Blijven werken nadat u de pensioenleeftijd heeft bereikt, kan ook een pensioentekort aanvullen of voorzien in de behoefte om uw steentje aan de samenleving te blijven bijdragen. Werkgevers kunnen blijven profiteren van grotere kennis en ervaring, zeker in de ambachtelijke beroepen. En de overheid juicht (door-)

Verder lezen