Erfrecht

Direct advies?Stel uw vraag
23 resultaten

Verdeling van de erfenis zonder testament

Veel mensen maken voor hun overlijden een testament op. Zij kunnen dan zelf bepalen wat er gebeurt met hun vermogen als zij komen te overlijden. Wat nu als er geen testament is opgemaakt? Verdeling van de erfenis zonder testament en de wet Erfenisverdeling kan plaatsvinden op twee manieren. Ofwel via de wet (erfopvolging bij versterf)

Verder lezen

Verzwegen vermogen na overlijden

Wat nu als een van uw ouders is overleden en uw andere ouder of broer/zus een gevonden “sok met geld” voor u verzwijgt? Kunt u nog iets doen aan dit verzwegen vermogen? Verzwegen vermogen en erfenis Als een van de ouders overlijdt, zijn de kinderen in principe samen met de overblijvende ouder (de langstlevende) erfgenamen.

Verder lezen

Het ontstaan van erfdienstbaarheden naar nieuw en oud BW

De wet definieert een erfdienstbaarheid als een last, waarmee een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard (art. 5:70 BW). Een erfdienstbaarheid is een beperkt recht en houdt in dat de eigenaar van het dienende erf iets moet dulden of niet

Verder lezen

De schuldeiser en het verzorgingsvruchtgebruik

In een eerder artikel beschreef ik de mogelijkheden voor een weduwe om het voortgezet gebruik van met name de woning van haar overleden man te claimen en dat de erfgenamen hieraan niet veel kunnen doen. In veel gevallen zal de woning echter belast zijn met een grote of kleine hypotheekschuld en de overleden man kan

Verder lezen

De onterfde weduwe

Het is de klassieke gedachte: echtgenoten moeten elkaar van het nodige voorzien. Dat is een verplichting tijdens het leven maar ook na de dood is het erfrecht zo vormgegeven dat hieraan invulling wordt gegeven. Het huwelijk eindigt dan wel maar door de wettelijke verdeling krijgt de weduwe in beginsel de hele nalatenschap feitelijk ter beschikking

Verder lezen

Echtgenoot dood, woningnood !?

Niet zelden maken mensen een testament op, verdwijnt dit in een la en wordt er nooit meer naar gekeken. “De zaken zijn geregeld.”, zo is de gedachte maar over de gevolgen van de getroffen regelingen wordt niet meer nagedacht. Dat is onterecht en onverstandig. Uitsluiting erfenis Zo kan het voorkomen dat gezinssituaties wijzigen waardoor testamenten

Verder lezen

Valt een buitenlandse erfenis of schenking in de huwelijksgemeenschap?

Dit is een vraag die familierechtadvocaten heel interessant vinden. Op 1 januari 2018 is de wet gewijzigd en is de beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. Dit betekent voor erfenissen en schenkingen dat deze automatisch buiten de gemeenschap vallen. Deze wet is van toepassing op huwelijken gesloten op of na 1 januari 2018. Wetgeving tot januari

Verder lezen

Quasi-legaat

Een quasi-legaat is een term die in het erfrecht met enige regelmaat voorkomt, maar wat betekent dat nu precies? Wat is een quasi-legaat? Zoals de naam al doet vermoeden is een quasi-legaat geen legaat, maar vertoont het daarmee wel gelijkenissen. Een legaat is een schenking bij testament van bijvoorbeeld een goed of geldsom. Een quasi-legaat

Verder lezen

Boedelbeschrijving van de nalatenschap: verstandig en handig!

Bij overlijden van een naaste krijgen nabestaanden veel te regelen. Hoewel het soms tegen het gevoel kan indruisen, is het altijd verstandig om snel de nalatenschap zakelijk in kaart te brengen. Dit gaat door middel van een boedelbeschrijving. Een boedelbeschrijving is letterlijk een lijst van alle bezittingen en van alle schulden van de erflater. Bezittingen

Verder lezen

Verdeling nalatenschap bij een dwarsliggende erfgenaam

Wanneer de schulden van de nalatenschap zijn voldaan en de vereffening is voltooid, kan worden begonnen aan de verdeling van de nalatenschap.Het is gebruikelijk dat de erfgenamen de verdeling dan vastleggen in een verdelingsovereenkomst, waarin de gewenste wijze wordt beschreven waarop de goederen tussen de erfgenamen moeten worden verdeeld. Daarna moet aan die verdelingsovereenkomst uitvoering

Verder lezen