Erfrecht

Direct advies?Stel uw vraag
12 resultaten

Vergiftigde wittebroodsweken

Gerechtshof Den Haag heeft de rechtbank teruggefloten in een macabere zaak die veel verontwaardiging oproept. Het gaat om het volgende. Nadat een jongeman en een jonge vrouw al een (met huwelijk gelijk te stellen) geregistreerd partnerschap waren aangegaan, zijn zij getrouwd. Hun geld besteedden ze liever aan de huwelijksreis dan aan een bezoek aan de […]

Verder lezen

Erfrecht

Erfrecht is het enige rechtsgebied waar bijna iedereen in zijn of haar leven ooit mee te maken krijgt. Of het nu gaat om het regelen van de eigen nalatenschap (testament) of het aanvaarden van een erfenis. Daarnaast is het een complex rechtsgebied. De complexiteit zit niet alleen in de regelgeving. U krijgt te maken met […]

Verder lezen

Mijn kinderen en mijn partner kunnen niet door één deur, wat nu? Benoem een executeur!

Als vader of moeder is gescheiden en een van hen vindt een nieuwe partner of als vader of moeder is overleden en langstlevende vindt een nieuwe partner, is – zeker als die nieuwe partner (veel) jonger is en niet betrokken is (geweest) bij de opvoeding van de kinderen – de verhouding tussen stiefkinderen en stiefouder […]

Verder lezen

Insolvent en overleden

Wat gebeurt er als de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is en de betreffende persoon overlijdt? Uitgangspunt is dan dat door het overlijden van de saniet zijn wsnp eindigt (artikel 350 Fw). Zijn nalatenschap verkeert dan in staat van faillissement. Het faillissement wordt vervolgens afgewikkeld door de curator naar de regels van de […]

Verder lezen

Nalatenschap: eerst beschrijven!

Iedereen die met een nalatenschap wordt geconfronteerd weet het: erfrecht is ingewikkeld! Na het overlijden van een naaste krijg je als nabestaande te maken met allerlei praktische zaken en juridische vraagstukken. Het erfrecht biedt via de wet en testament vele verschillende marsroutes. In de vaak drukke en emotionele tijden is het dan lastig om “zakelijk” […]

Verder lezen

 Erfrecht: onverwachte schuld en aanvaarding

Op 1 september 2016 is het erfrecht gewijzigd. De wetswijziging biedt een erfgenaam meer bescherming tegen een negatieve erfenis. Hierdoor is hij iets beter beschermd tegen de schuldeisers van zijn erflater. Toch blijft het verstandig om bij twijfel te kiezen voor beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap. Wat betekent dit voor u als erfgenaam? U hebt […]

Verder lezen

Nalatenschap bij overlijden nihil? Doe onderzoek naar gedane schenkingen!

Het gebeurt vaak: bij het overlijden van de langstlevende ouder blijkt er bijna niets meer over te zijn van het vermogen van de ouders. Dit terwijl de kinderen dachten, dat hun ouders gedurende hun leven spaargeld hadden. Waar is bijvoorbeeld de verkoopopbrengst van het ouderlijk huis gebleven? Het is een vraag die mij als advocaat […]

Verder lezen

Mogelijkheden van wilsrechten

U weet: wanneer u niet wilt dat uw nalatenschap naar de wettelijke erfgenamen gaat dan moet u een testament maken. Doet u dat niet dan krijgen de in de wet genoemde erfgenamen dus de nalatenschap. En als u getrouwd bent gaat alles naar uw echtgenote / echtgenoot en krijgen de kinderen “alleen” een geldvordering op […]

Verder lezen

Weigeren erfenis? Ouders, opgelet!

Het weigeren van een erfenis gebeurt vaak bij een erfenis met een negatief saldo. Het “weigeren van een erfenis” wordt formeel ook wel het “verwerpen van een nalatenschap” genoemd. Veel mensen weten niet, dat bij het verwerpen van een erfenis hun kinderen in hun plaats komen. Dit werd ouders pijnlijk duidelijk in een uitspraak van […]

Verder lezen

Opeens geen erfgenaam meer?

Tot die conclusie kwam een dochter toen zij na het overlijden van haar vader zijn laatste testament onder ogen kreeg (LJN: RN 2012, 61). Was zij voorheen nog enig erfgenaam, na zijn overlijden bleek zijn nieuwe echtgenote opeens tot enig erfgename benoemd. Daardoor erfde de dochter niets meer. Zij kon nog slechts aanspraak maken op […]

Verder lezen