Medezeggenschapsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
2 resultaten

Coronatoegangsbewijs en instemmingsrecht OR

Ondernemingsraden (OR) hebben op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op bepaalde besluiten van de werkgever. Onder dit instemmingsrecht vallen onder meer regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbeidsomstandigheden omvatten de aangelegenheden die te maken hebben met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.

Verder lezen

Betekent de instemming van de ondernemingsraad ook automatisch de instemming van de individuele werknemer?

Bij bedrijven met ten minste vijftig werknemers dient een ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan voor de werknemers te worden ingesteld. Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. In een ondernemingsraad zitten vertegenwoordigers van de werknemers. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat in sommige gevallen de werkgever instemming

Verder lezen