Het ondernemingsrecht en het insolventierecht leveren complexe vraagstukken die blijven boeien. Dynamiek, variatie, druk en conflicten: het is aan de orde van de dag. Om zaken tot een goed einde te brengen is een scherpe blik, een pragmatische insteek en een efficiënte werkwijze nodig. Die eigenschappen zet Freerk elke dag opnieuw in als hij procedeert, een geslaagde doorstart realiseert of een overname begeleidt.