Personen- en familierecht

Direct advies?Stel uw vraag
98 resultaten

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het initiatiefwetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is in juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat slechts hetgeen door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt. Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen

Verder lezen

Afwijzing verzoek tot uitbreiding omgangsregeling in strijd met artikel 8 EVR

De kwestie speelde in Polen. Een dove man (eveneens in zijn spraak beperkt) diende bij de rechtbank een verzoek tot uitbreiding van de omgang tussen hem en zijn zoon in. De man wilde onder meer dat de omgang buiten aanwezigheid van moeder zou plaatsvinden. Zoon en moeder hebben echter ook een gehoorprobleem. De rechtbank wees

Verder lezen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2018? Dan zal de nieuwe wet “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” van toepassing zijn op uw huwelijksvermogen. Hoe is het nu geregeld? Nederland kent als een van de weinige landen ter wereld nog het principe van een algehele gemeenschap van goederen. Wanneer men vandaag de dag in het huwelijksbootje stapt (of

Verder lezen

Alimentatie jongmeerderjarige

Dat ouders onderhoudsplichtig zijn voor hun minderjarige kinderen, weet iedereen wel. Iets minder bekend is dat ouders op grond van de wet ook verplicht zijn “te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie” van hun meerderjarige kinderen, tot hun 21ste (ook wel ‘jongmeerderjarigen’ genoemd). Hoe dat in de praktijk werkt, blijkt uit het volgende

Verder lezen

Help, ik wil mijn kinderen zien!

Gerard en Anja zijn smoorverliefd op elkaar en ze besluiten om een huis te kopen en te gaan samenwonen. Na een jaar wordt dochter Myrthe geboren en twee jaar later zoon Daan. Het geluk van Gerard en Anja is compleet. Vijf jaar later verliest Gerard echter zijn baan en raakt hij in een depressie. Gerard

Verder lezen

Stiefouderadoptie

Stiefouderadoptie wordt toegewezen, ook al is niet voldaan aan de wettelijke vereisten: het belang van het kind staat voorop! Stiefouderadoptie is adoptie door de partner van de vader of moeder van het kind. Aan een dergelijke adoptie worden strenge voorwaarden gesteld: zo moet de stiefouder drie jaar met de ouder hebben samengeleefd en moeten zij

Verder lezen

Verdeling van schulden bij een scheiding, is dat mogelijk?

Kan de rechter in geval van een scheiding de schulden van partijen verdelen? Over die vraag ging het onder andere in een rechtszaak, waarover het Gerechtshof Den Haag zich op 21 december 2016 heeft uitgesproken.* Partijen hadden een persoonlijke lening bij een bank, die uiteindelijk maandelijks door de man aan de bank moest worden afbetaald.

Verder lezen

Limitering en nihilstelling partneralimentatie. Het kan al!

Op dit moment is het initiatiefwetsvoorstel-Van Oosten, Recourt en Swinkels Wet herziening partneralimentatie in behandeling bij de Tweede Kamer. Waar alle betrokken partijen het over eens zijn, is dat het huidige stelsel op de schop moet. De partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter. De vraag is: op welke wijze? Momenteel geldt dat indien de rechter

Verder lezen

Verdeling van een gemeenschappelijk goed

Na een echtscheiding of verbreking van een samenleving is er vaak nog sprake van een ‘gemeenschap’. Een gemeenschap is, ingevolge artikel 3:166 Burgerlijk Wetboek, aanwezig wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Een voorbeeld hiervan is de woning waarvan de ex-echtgenoten of ex-samenlevers nog samen eigenaar zijn. Het komt regelmatig

Verder lezen

Bijstandsuitkering en kinderalimentatie, wie betaalt?

Het komt regelmatig voor dat bij gescheiden ouders, de onderhoudsplichtige ouder een goed inkomen heeft, en de andere ouder een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt. Als de bijstandsgerechtigde ook de kinderen onder zijn of haar hoede heeft, dan kan de gemeente de andere ouder aanspreken op betaling van een deel van de betaalde bijstand, als

Verder lezen