Gerard en Anja zijn smoorverliefd op elkaar en ze besluiten om een huis te kopen en te gaan samenwonen. Na een jaar wordt dochter Myrthe geboren en twee jaar later zoon Daan. Het geluk van Gerard en Anja is compleet. Vijf jaar later verliest Gerard echter zijn baan en raakt hij in een depressie. Gerard is niet meer de oude en ook de financiële problemen stapelen zich op. De relatie komt hierdoor steeds meer onder druk te staan en uiteindelijk besluit Anja om Gerard te verlaten. Anja gaat met de kinderen tijdelijk bij haar ouders wonen en Gerard blijft achter in de gezamenlijke woning.

Uiteraard wil Gerard zijn kinderen graag blijven zien, maar in verband met de depressie van Gerard vindt Anja dat niet zo’n goed idee. Anja weigert de omgang van de kinderen met hun vader dan ook, maar zij vraagt Gerard wel om een bijdrage in de kosten van de kinderen. Gerard is laaiend en zegt niets te zullen betalen zolang hij de kinderen niet mag zien. Hij beroept zich op zijn ouderlijk gezag. In reactie daarop geeft Anja aan dat Gerard niet het recht heeft om Myrthe en Daan te zien, maar dat hij wel verplicht is om voor ze te betalen.

Wie heeft hier nu gelijk?

Het antwoord luidt: Beiden! Gerard en Anja waren niet gehuwd en hadden ook geen geregistreerd partnerschap. Als gevolg daarvan is Gerard wel de biologisch vader van Myrthe en Daan, maar niet de juridisch vader. Als biologisch vader heeft Gerard recht op omgang met zijn kinderen, maar is hij ook verplicht om voor zijn kinderen te betalen. Gerard heeft echter géén ouderlijk gezag, omdat hij geen juridisch vader van de kinderen is.

Gerard had ouderlijk gezag kunnen hebben, als hij Myrthe en Daan met toestemming van Anja had erkend (door middel van een akte bij de burgerlijke stand). Daar zal Anja nu niet meer aan willen meewerken. Gerard kan dan nog wel vervangende toestemming aan de rechtbank verzoeken om zo alsnog (ook) de juridisch vader van de kinderen te worden en ouderlijk gezag te krijgen. Het belang van het kind speelt hierbij een doorslaggevende rol.

Tip

Bent u niet gehuwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap, vergeet dan niet om uw kinderen bij hun geboorte te erkennen. Ontstaan er toch moeilijkheden met betrekking tot het gezag, de omgang of de kosten (alimentatie) van de kinderen, neem dan gerust contact met ons op. Wij hebben veel ervaring met dit soort familierechtelijke problemen. Wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en u behulpzaam zijn bij het oplossen van dit soort geschillen. Heeft u vragen of een probleem, neem dan gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

mr. Marc Molenaar