In mijn voorgaande blog zijn de reeds geldende wijzigingen op het vlak van het fenomeen “flexibele arbeid” besproken. Dit heeft betrekking op: de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentie- en relatiebeding. Per 1 juli 2015 zal de gewijzigde ketenregeling gaan gelden. Het is goed om daar nu alvast bij stil te staan, omdat het tijdig inspelen op deze wijziging een voordeel kan bieden.

Naast tips op het vlak van de ketenregeling, zullen nog enkele algemene tips in verband met de aanstaande wijzigingen in het kader van de WWZ worden geformuleerd.

Ketenregeling (opvolgende arbeidsovereenkomsten)
Thans geldt de ketenregeling 3x3x3, oftewel drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar met tussenpozen van drie maanden. Wanneer iemand drie maanden en een dag uit dienst is, dan start de keten weer van voor af aan. Per 1 juli 2015 geldt de ketenregeling 3x2x6, derhalve drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar met tussenpozen van zes maanden. Om de keten opnieuw te laten starten dient een werknemer dus zes maanden en een dag uit dienst te zijn geweest.

Duidelijk moge zijn dat er een verkorting plaats zal vinden in deze ketenregeling van drie naar twee jaar.

Tips:
– verleng het dienstverband voor 1 juli 2015 nog voor een eerste of tweede keer, zodat de huidige wetgeving (drie jaar) nog geldt;
– houdt rekening met de nieuwe regelgeving en denk bij een verlenging goed na over de duur en het aantal verlengingen (in de nieuwe situatie bijvoorbeeld in maanden 7x8x8).

Overige (algemene) tips in het kader van de WWZ:
– controleer altijd of er een (algemeen verbindende) CAO van toepassing is, omdat hierin afwijkingen ten opzichte van de Wet opgenomen kunnen zijn;
– zijn er bedrijfseconomische redenen om tot ontslag van een werknemer over te gaan? Wacht niet tot na 1 juli 2015, omdat werknemer vanaf laatstgenoemde datum
– in beginsel – recht heeft op een Transitievergoeding;
– hou een goed personeelsdossier bij, zodat een Transitievergoeding wellicht voorkomen kan worden. Immers geldt dat een Transitievergoeding niet verschuldigd is bij aantoonbaar ernstig disfunctioneren van een werknemer;
– let op: bij arbeidsovereenkomsten van exact zes maanden mag een werkgever geen proeftijd overeenkomen, maar rust op een werkgever wel een aanzegplicht(!)

Hebt u een vraag over de ingevoerde en aanstaande wetgeving aangaande WWZ of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat N. Brands” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-almelo/”>mr. N. Brands
title=”advocaat Almelo” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/daniels-huisman-advocaten-almelo/”>Daniels Huisman advocaten
Almelo
Tel: 0546 – 702 078