De toename van het gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter vindt ook zijn weerslag in het href=”https://www.huisadvocaten.nl/nieuws/algemeen/particuliere-koop-en-verkoop-van-woonhuis-moet-schriftelijk/”>arbeidsrecht.  Werkgevers zijn op Facebook ‘bevriend’ met werknemers en bedrijfsnamen worden geregeld genoemd als hashtag. Hierdoor lopen werk en privé steeds meer in elkaar over, hetgeen niet altijd een positieve werking heeft en zelfs kan leiden tot een verstoorde arbeidsverhouding met ontslag op staande voet tot gevolg.

Wellicht is bij een ieder wel bekend het voorbeeld van de caissière die haar Facebookvrienden had laten weten zich een dag ziek te hebben gemeld om te gaan winkelen in Amsterdam. Haar href=”https://www.huisadvocaten.nl/zakelijk/arbeidsrecht/”>werkgever reageerde op haar profiel onder haar ‘post’ dat zij niet meer hoefde terug te komen.

Doordat veel mensen tegenwoordig hun hele leven delen met digitale vrienden, komt het geregeld voor dat ook (werk)frustraties worden geuit op profielpagina’s. De vrijheid van meningsuiting wordt echter begrensd door de beginselen van zorgvuldigheid die werknemers in acht dienen te nemen. Als goed href=”https://www.huisadvocaten.nl/particulier/arbeidsovereenkomst-werknemer/”>werknemer mag men bepaalde berichten niet plaatsen. Wees voorzichtig met het digitaliseren van uw standpunt, nu hiermee het imago van uw werkgever dusdanig kan worden geschaad dat ontslag, al dan niet op staande voet, gerechtvaardigd kan zijn. Ook ‘vrienden’ kunnen immers uw digitale uitingen lezen, onderling verspreiden en hierover in contact treden met uw werkgever.

Uit de jurisprudentie blijkt inmiddels dat ongepaste uitlatingen op Facebook en Twitter niet direct tot een ontslag op staande voet leiden. In het geval een werknemer zich bijvoorbeeld discriminerend en zeer negatief uitte jegens een collega op zijn eigen Facebookprofiel, oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een dringende reden. De werkgever had de werknemer er namelijk eerst op moeten wijzen dat het gedrag onacceptabel is en wat de consequenties in het vervolg zullen zijn, voordat hij in dergelijke gevallen tot ontslag op staande voet mag overgaan.

De rechtbank te Dordrecht heeft op 20 februari 2015 nog bepaald dat het ontslag op staande voet van een werknemer die een bedreiging op Facebook had gezet, moest worden teruggedraaid. De werknemer zat door een conflict met zijn werkgever thuis. Hij had op het profiel van een vriend van hem een bericht geplaatst, waarin hij liet weten dat hij degene die ervoor gezorgd heeft dat hij thuis zit, nog iedere dag zou willen slaan. Dit werd door zijn werkgever opgevat als bedreiging, waarna zelfs aangifte bij de politie werd gedaan. De werknemer liet echter ter zitting blijken dat de dreigende taal niet bedoeld was voor zijn werkgever; zijn naam werd immers niet expliciet genoemd. Ook het Openbaar Ministerie vervolgde de werknemer niet. De rechtbank was dan ook van oordeel dat het ontslag ongedaan moest worden gemaakt.

Kortom, voornoemd gedrag van een werknemer is in ieder geval reden voor een waarschuwing maar mag niet direct – indien de werknemer hiervoor niet eerder op zijn vingers is getikt – tot een ontslag op staande voet leiden. Een werkgever doet er in dat kader dan ook verstandig aan een social media protocol op te stellen en deze in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zodat voor de werknemer op voorhand al duidelijk is aan welke voorschriften hij is gebonden in de social media.

Daarom, werknemer, wees voorzichtig met de uitlatingen die u doet op social media en werkgever, zorg voor een protocol althans duidelijkheid richting uw werknemer ten aanzien van het gebruik van social media.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat B.K.M. Thuijs” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>Mw. mr. B.K.M. Thuijs
title=”advocaat Amsterdam” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/aalst-en-daniels-huis-advocaten-amsterdam/”>AD Advocaten
Amsterdam
Tel: 020 – 7601 225