Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
117 resultaten

Postbodes betogen tegen ontslagen

In Rotterdam demonstreren postbodes uit het hele land vandaag tegen het dreigende massa-ontslag bij TNT. De betoging begint om 13.00 uur op Plein 1940.De actiegroep Red de Postbode verwacht honderden deelnemers. Onder de sprekers zijn SP-leider Emile Roemer en SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen. Die noemde het dreigende ontslag voor 15.000 postbodes al “het grootste Nederlandse […]

Verder lezen

Uitspraak arbeidszaak n.a.v. faillissement KPNQwest en KPNQwest IP Services BV, over 403-verklaring

Op 31 mei 2002 is KPNQwest N.V. (verder: de NV) door de rechtbank Haarlem in staat van faillissement verklaard. KPNQwest IP Services B.V. (hierna: de BV) was een dochter van de NV. De BV is op 5 juni 2002 eveneens gefailleerd. Werknemer – voor wie het iets zegt in de functie van ‘Senior NOC Specialist’ […]

Verder lezen

Strafzaak inzake Roemeense bouwvakkers: vrijspraak voor moderne uitbuiting

Op 13 juli 2010 heeft de meervoudige kamer van de rechtbank te Leeuwarden uitspraak gedaan in drie zaken waarbij de verdachten (onder meer) werden verdacht van mensenhandel ten aanzien van Roemeense bouwvakkers. Alle drie de verdachten werden vrijgesproken van mensenhandel ten aanzien van vijf Roemeense bouwvakkers, omdat de rechtbank uitbuiting niet bewezen achtte. Eén van […]

Verder lezen

Zwangere verliest recht op extra beloningen

Werkneemsters die vanwege een zwangerschap zijn vrijgesteld van arbeid of tijdelijk een andere functie vervullen, hebben recht op hun basissalaris gebaseerd op het aantal dienstjaren en kwalificaties. Ze hebben geen recht op toeslagen wegens een leidinggevende functie of het op oproep beschikbaar zijn. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald. Het hof was […]

Verder lezen

Vakantiewetgeving aangepast naar aanleiding van besluit Europees Hof van Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. In Nederland is dat nu niet zo: […]

Verder lezen

Vrijspraak in zaak bedrijfsongeval gestapelde pallets

Uitspraak van 12 mei 2010 betreffende een dodelijk bedrijfsongeval door het omvallen van vierhoog gestapelde -zeer zware- pakken isolatiemateriaal. Productblad van de leverancier schrijft voor pallets niet meer dan tweehoog te stapelen. Niet is komen vast te staan dat verdachte zich rekenschap had moeten geven dat hij het slachtoffer in een gevaarlijke situatie heeft gebracht. […]

Verder lezen

Bewijslast omgedraaid bij natuursteenbedrijf Breda met Poolse en Portugese arbeidskrachten

In 2003 is geconstateerd dat een aantal Portugezen ([VI] en [VII]) tegelijkertijd werkzaam is geweest bij het project Vrijthof te Maastricht én een project in Eindhoven. Hetzelfde geldt voor [VIII] en [IX], die tegelijkertijd zouden hebben gewerkt in Oegstgeest en Eindhoven. Da’s opvallend, € 150.000 contant uitbetalen eveneens. Lees meer Bron: Juridischdagblad.nl Arbeidsrecht op Huis […]

Verder lezen

Verbod staking schoonmaakpersoneel op koninginnedag 2010 afgewezen

DE GEMEENTE AMSTERDAM, advocaten mrs. R.A.A. Duk en P.A. de Jong te Amsterdam, tegen 1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, advocaten mrs. A. Simsek en A. van Deuzen te Den Haag, 2. de vereniging CNV PUBLIEKE ZAAK en andere partijen. De Gemeente Amsterdam is van mening dat de aangekondigde staking […]

Verder lezen

5 mei Bevrijdingsdag, een vrije dag in dit lustrumjaar, maar krijgt werknemer die ook betaald?

Hoe zit het in de horeca, krijgt degene die m’n biertje tapt op het bevrijdingsfestival extra vrij daarna of extra geld? 5 mei is een Nationale Feestdag. Dat is een feit van algemene bekenheid, maar heeft de werknemer ook automatisch recht op een ‘betaalde vrije dag’. Dat hangt vaak van de arbeidsovereenkomst af, en vooral […]

Verder lezen

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering.

De rechtbank heeft terecht de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd. Met de rechtbank is de Raad van oordeel dat er geen reden is om aan te nemen dat er gebreken kleven aan het onderzoek of aan de conclusies die uit dat onderzoek voortkomen. De Raad is daarnaast van oordeel dat de rechtbank terecht geen aanleiding […]

Verder lezen