In 2020 heeft Jeroen de master civiel recht aan de Universiteit Leiden afgerond. Naast zijn studie heeft Jeroen ervaring opgedaan bij Leidse Rechtswinkel en verschillende stages gelopen bij advocatenkantoren waar zijn passie voor het vak is bevestigd. Hiernaast heeft Jeroen ook enige tijd een ‘kijkje in de keuken’ kunnen nemen bij de rechtbank tijdens zijn stageperiode, waarna hij in 2021 aan de slag is gegaan bij AD Advocaten.

De zaken die Jeroen behandelt zijn op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht, meer specifiek ook huurrecht, burenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Jeroen denkt in oplossingen en is de ideale schakel tussen de rechtzoekende en het recht. Zijn manier van omgang met cliënten wordt als prettig ervaren, terwijl in het contact met andere partijen de juiste toon wordt gevonden om de belangen van zijn cliënten te behartigen.