Ondanks dat de beelden van witte pistes door groene valleien steeds gewoner lijken te worden, zijn de wintersportvakanties bij Nederlanders nog altijd populair. De steeds smaller wordende piste betekent ook voor de wintersporters dat ze hun kunstjes op een kleiner gebied dienen uit te voeren. Een ski- of snowboardongeval is dan ook dichterbij dan ooit. Maar welk recht is van toepassing en in welk land dient de zaak aangebracht te worden? Dit is niet altijd even duidelijk. Reden voor een blog over de juridische kant van een ski-ongeval.

Tien pisteregels

De FIS (Fédération Internationale de Ski) heeft tien pisteregels opgesteld voor elke skiër of snowboarder die van een piste gebruikmaakt:

  1. Respect for others (houd rekening met anderen),
  2. Control of speed and skiing or snowboarding (beheers je snelheid),
  3. Choice of route (kies een veilig spoor),
  4. Overtaking (haal voorzichtig in),
  5. Entering, starting and moving upwards (kijk uit bij oversteken en invoegen),
  6. Stopping on the slope (sta niet zomaar stil op de piste),
  7. Climbing and descending on foot (loop langs de kant van de piste),
  8. Respect for signs and markings (houd je aan de borden),
  9. Assistance (verleen hulp bij ongelukken) en
  10. Dentification (legitimatieplicht).

Iedere skiër en snowboarder dient bekend te zijn met deze regels (net zoals de veronderstelde bekendheid met de wet). Het kan zijn dat een skigebied specifieke regels kent die voor deze regels in de plaats komen. Voor langlaufen gelden vergelijkbare, maar toch net andere regels. In Nederland gelden deze FIS pisteregels ook in de skihallen en borstelbanen.

Een botsing op de piste

Stel, je hebt een botsing op de piste in het buitenland met een andere skiër of snowboarder waar sprake is van (letsel)schade en er ontstaat discussie over wiens schuld de aanvaring is. Het internationaal privaatrecht bepaalt welk recht van toepassing is en in welk land je de zaak kan aanbrengen.

Op grond van artikel 4 lid 1 van het Rome II verdrag is het recht van toepassing waar de onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan. Het tweede lid bepaalt dat wanneer beide partijen uit hetzelfde land komen (daar hun verblijfplaats hebben), dat het recht van dat land van toepassing is.

Voor de vraag bij welke rechter de zaak aanhangig dient te worden gemaakt gelden andere regels. Artikel 4 Brussel I Bis verordening bepaalt dat de zaak dient te worden aangebracht bij het gerecht van de staat van de woonplaats van de gedaagde. Hiernaast is ook de rechter bevoegd van het land waar de onrechtmatige daad zich heeft voorgedaan. Let wel: bovenstaande geldt voor ski-ongevallen die zich voordoen en partijen die hun verblijfplaats hebben binnen de Europese Unie (inclusief enkele andere Europese landen waaronder Noorwegen en Zwitserland).

Artikel 17 van het Rome II Verdrag bepaalt dat bij de beoordeling van het gedrag van de schadeveroorzaker, rekening moet worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die van kracht zijn op het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis welke de aansprakelijkheid veroorzaakt. Wanneer een ski-ongeval naar Nederlands recht wordt beoordeeld, is de uitleg van aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties aan de orde. Hier is onder andere van belang dat rekening wordt gehouden met de zorgvuldigheidsnorm die van toepassing is op de situatie. Rekening dient te worden gehouden met bijvoorbeeld de aanwezigheid van andere pistegebruikers, het (slechte) zicht en de kwaliteit van de piste.

Piste-exploitant aansprakelijk

Ook is het mogelijk om bij een ski-ongeval de piste-exploitant aansprakelijk te stellen. In een zaak bij de Rechtbank Amsterdam van 27 september 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:6957) was ten tijde van een ski-ongeval de piste op onjuiste wijze gemarkeerd, wat in overwegende mate had bijgedragen aan het ongeval. De rechtbank oordeelde dat de piste-exploitant Wengernalpbahn aansprakelijk was voor de schade die eiser had geleden. Hier was het van belang dat direct na het ongeval foto’s waren gemaakt van die plek. De piste-exploitant had namelijk direct de volgende dag de juiste markering geplaatst.

Hebt u zelf te maken met een ski- of snowboardongeval en wenst u advies te verkrijgen over uw rechtspositie, neemt u dan contact met mij op via scheer@adadvocaten.nl of 020 6181 781.