Problemen koopovereenkomst woning

Direct advies?Stel uw vraag

Wat als er problemen ontstaan over de koopovereenkomst van de woning. Bijvoorbeeld één van de partijen komt niet opdagen bij de notaris op de afgesproken datum voor levering. Voordat je verdere stappen kunt ondernemen, is het belangrijk om eerst de andere partij schriftelijk in gebreke te stellen. Hiermee geef je hem nog één kans om binnen acht dagen zijn verplichtingen na te komen.

Alsnog nakoming
Heeft de in gebreke stelling effect gehad en werkt de andere partij alsnog mee? Dan is hij vanaf dag negen tot aan de dag van levering een boete aan u verschuldigd van drie promille (3/1000) van de koopsom. Wil hij/zij hier niet een meewerken, dan kunnen wij dit eventueel voor je vorderen. 

Geen nakoming
Als de andere partij ook na uw brief met de ingebrekestelling niet meewerkt aan levering, dan is het belangrijk om deze persoon een opnieuw een brief te sturen. In deze brief geef je aan dat je hem/haar toch aan de koopovereenkomst houdt.

Heb je hier geen vertrouwen meer in, dan kun je er ook voor kiezen om de koopovereenkomst te ontbinden. Je kunt dan een boete vorderen. De hoogte hiervan is vaak 10% van de koopsom. Een rechter kan deze boete matigen.

Verborgen gebreken

Heb je net een woning gekocht, maar is de bodem verontreinigd? Of vertoont de woning andere problemen die je bij het bezichtigen van de woning niet hebt kunnen constateren? Dan spreek je officieel van verborgen gebreken. De kosten hiervan kun je in veel gevallen verhalen op de verkoper. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het saneren van verontreinigde grond of het herstellen van een lekkage. Aangezien de verkopende partij zijn afspraken niet is nagekomen (wanprestatie), dient de koper een vordering voor schadevergoeding in te stellen.

Wat is de onderzoeksplicht van de koper?

Je kan de verkoper niet zomaar overal voor aansprakelijk stellen. Als koper zijnde heb je namelijk een onderzoeksplicht. Jij moet de staat van de woning zo goed mogelijk onderzoeken. Zijn er zichtbare gebreken of problemen die met een beetje moeite zichtbaar hadden kunnen zijn, dan kan je de verkoper hier niet voor aansprakelijk stellen. De koper heeft geen onderzoeksplicht als de verkoper reeds informatie over een bepaald punt heeft verstrekt. De koper mag dan op de mededelingen van de verkoper afgaan.

Wat is de mededelingsplicht verkoper?

Rust er een erfdienstbaarheid op de woning? Is er boktor aanwezig? Is er in het verleden een grote lekkage geweest? De verkoper is verplicht dit soort zaken aan de koper te melden. Dit heet de mededelingsplicht. Houdt de verkoper bewust informatie achter, dan kun je daar als koper juridisch gezien zeker iets mee!

Wanneer is de verkoper aansprakelijk?

De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken als:

  • De koper kennis heeft gehad van de gebreken, en
  • de aanwezigheid van de gebreken bewust verzwegen is, en
  • de gebreken voor de koper redelijkerwijs niet zichtbaar waren, en
  • de gebreken het normale gebruik van de woning ernstig belemmeren.

Advocaat bij problemen koopovereenkomst woning

Een goede voorbereiding is het halve werk. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kun je onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat koopovereenkomst staat je graag bij met een eerlijk advies op maat over jouw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat koopovereenkomst

Heb je problemen met de koopovereenkomst van de woning of zijn er verborgen gebreken? Mail ons jouw verhaal voor vrijblijvend advies of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan jouw zaak en bekijken wat de mogelijkheden zijn. Is het nodig, dan brengen wij je in contact met de juiste advocaat koopovereenkomst bij jou in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat Koopovereenkomst

Koopovereenkomst beëindigen * Koopovereenkomst / niet nakomen van afspraken (wanprestatie) * Koopovereenkomst algemeen