Meer over contracten in het algemeen

Direct advies?Stel uw vraag

Hoe zit het met contracten in het algemeen? Er is online veel informatie te vinden over contracten. Graag geven wij je nog wat algemene informatie over contracten.

Contracten algemeen: totstandkoming contract & opstellen overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand als een aanbod van een partij wordt aanvaard door een andere partij. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Het is gebruikelijk en zeker ook verstandig om de afspraken die jullie willen maken schriftelijk vast te leggen. Op die manier kun je heel wat onduidelijkheid en eventuele discussies voorkomen. Toch is een schriftelijk contract niet altijd een vereiste. Ook mondelinge overeenkomsten zijn rechtsgeldig. Hierbij is het alleen bij problemen ontzettend lastig om te bewijzen wat er nou precies is afgesproken. Probeer een mondelinge afspraak dan ook altijd schriftelijk te bevestigen. Al is het via de mail of Whatsapp.

Nakoming & wanprestatie

Is er eenmaal een overeenkomst tot stand gekomen, dan is het natuurlijk belangrijk dat beide partijen de afspraken ook nakomen. Belangrijkste verplichting van de koper is, dat hij op tijd de koopprijs moet betalen. De verkoper heeft op zijn beurt de verplichting om het gekochte product op tijd te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper.

Als een van de partijen de afspraken niet nakomt, dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Natuurlijk moet in zo’n situatie eerst worden bekeken wat de oorzaak is van het niet nakomen van de afspraak. Is dit de schuld van de betreffende partij of speelt er iets anders. Komt er geen oplossing, dan kun je de andere partij een ingebrekestelling sturen. Hierin geef je hem/haar een laatste kans om met een oplossing te komen. Hierna kun je eventueel verdere stappen ondernemen. Hier helpen wij je graag bij!

Beëindiging overeenkomst

Het beëindigen van een overeenkomst wordt door de wet geregeld. Er kunnen ook bepalingen over de beëindiging in de overeenkomst opgenomen worden. Een overeenkomst eindigt o.a. door opzegging, ontbinding of vernietiging.

Wilsgebreken

Het gebeurt wel eens dat iemand op valse voorwendselen akkoord gaat met een contract of dat er een contract met iemand wordt afgesloten die niet wilsbekwaam is. Is er sprake van bedrag, bedreiging, dwaling of misbruik van omstandigheden? Dan heb je het over wilsgebrek en kan de overeenkomst vernietigd worden. 

Schadevergoeding

Komt de tegenpartij de afspraken niet na, dan kan dat flink wat gevolgen hebben. Misschien ben jij wel bezig met het verbouwen van de keuken en ligt alles stil, omdat de tegels niet geleverd worden. Alles loopt vertraging op. In dat geval is het wellicht mogelijk om een schadevergoeding te eisen. Dit is een vergoeding om de geleden schade te compenseren.

Bij schade kun je denken aan geleden verlies of gederfde winst (vermogensschade) maar ook aan immateriële schade (bijvoorbeeld smartengeld). Wil je een schadevergoeding eisen, dan zal je moeten kunnen aantonen dat de schade het gevolg is van de wanprestatie van de tegenpartij. Dit heet een causaal verband. 

Als er sprake is van “eigen schuld” dan zal dit leiden tot vermindering van de verplichting tot schadevergoeding. Ook de rechter kan in bepaalde omstandigheden de schade matigen.

Advocaat Contractenrecht voor hulp bij contracten in het algemeen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht vaak pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is verstandig om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kun je onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen. Wij kijken jouw contracten voor je na en kunnen je helpen om actie te ondernemen als de tegenpartij zich niet aan de afspraken houdt. 

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er al een procedure? Onze advocaat contractenrecht staat jou graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct hulp nodig

Bel ons direct op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) of mail ons jouw vragen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00. Wij bespreken dan vrijblijvend jouw zaak. Onze advocaten contractenrecht helpen je graag als dat nodig is. 

Meer informatie contracten:

Algemene voorwaarden * Consumentenkoop * Advocaat Contracten