Beëindiging huurovereenkomst

Direct advies?Stel uw vraag

Beëindiging huurovereenkomst? Huur je een huis of bedrijfspand, dan kan je te maken krijgen met de beëindiging van het huurcontract. Een huurovereenkomst kan om meerdere redenen beëindigd worden. Toch ben je als huurder wel goed beschermd en kan je dus niet zomaar uit huis worden gezet. Wanneer mag er beëindiging van de huurovereenkomst plaatsvinden? Wij leggen het je uit.  

Beëindiging huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurovereenkomst alleen in bepaalde situaties beëindigen. Zo kan het natuurlijk zo zijn dat er sprake is van een tijdelijk huurcontract en dat de termijn verloopt. In dat geval kan het contract worden opgezegd. Daarnaast staat het huurder en verhuurder vrij om in goed overleg afspraken te maken over de beëindiging van het huurcontract. In dat geval spreek je van opzegging met wederzijds goedvinden. 

Slecht huurderschap

Natuurlijk kan het ook gebeuren dat de huurder er een potje van maakt. De huur wordt al enige tijd niet betaald of een huurder zorgt voor veel overlast. In dat geval spreek je van slecht huurderschap. Dit kan een goede reden zijn om de huurovereenkomst te beëindigen.

Wil een verhuurder het contract met een huurder opzeggen vanwege slecht huurderschap, dan zal dat via de rechter moeten gaan. Ben jij verhuurder, dan is het belangrijk dat je wel kan bewijzen dat de huurder zich niet aan de afspraken houdt. Het is dan ook altijd slim om een dossier op te bouwen van de problemen die door de huurder worden veroorzaakt. 

Een advocaat kan in dit geval helpen om ervoor te zorgen dat het huurcontract inderdaad ontbonden wordt. Ben jij huurder en heb jij het idee dat dit onterecht is, dan helpen wij je ook graag!

Huuropzegging verhuurder

Huurders genieten huurbescherming. Dit houdt in dat de verhuurder de huurder niet zomaar op straat kan zetten. De verhuurder heeft slechts een beperkt aantal mogelijkheden om de huurovereenkomst op te zeggen en moet dit ook echt volgens de regels doen. De regels zijn als volgt:

De verhuurder moet schriftelijk opzeggen, per aangetekende post en minimaal drie maanden van tevoren. In de brief moet reden van opzegging zijn vermeld en de vraag staan of de huurder binnen zes weken schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging.

Door een opzegtermijn van drie maanden te hanteren, heb je als huurder de kans om snel op zoek te gaan naar een andere woning. Houdt de verhuurder zich hier niet aan, dan is de opzegging niet rechtsgeldig en hoef je hier niet mee akkoord te gaan.

Ben jij het niet eens met de opzegging, dan blijft deze gewoon bestaan en zal de verhuurder naar de rechter moeten stappen om de overeenkomst te beëindigen. 

Wat zijn goede redenen voor beëindiging huurovereenkomst?

Een verhuurder mag de huur niet zomaar opzeggen. Hier moet een goede reden voor zijn. Dit kunnen de volgende redenen zijn: 

  • De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig. 
  • Er zijn bouwplannen op de plek van de woning.
  • De huurder weigert een nieuw (redelijk) huurcontract te tekenen.

In deze gevallen zal de verhuurder eerst bekijken of hij/zij er met de huurder samen uit kan komen. Is dit niet het geval, dan zal de verhuurder hiervoor naar de rechter moeten. De rechter bekijkt vervolgens of de reden voor opzegging urgent genoeg is en zal een besluit nemen. 

Overlijden

Wat nou als huurder of verhuurder komt te overlijden?

Verhuurder overlijdt?
Als je van een particuliere huisbaas huurt, en deze overlijdt, stopt het huurcontract niet. Het contract gaat namelijk over op zijn erfgenamen. Jij blijft dus gewoon de huurder van de woning. Alleen als er goede redenen voor opzegging zijn, kan het huurcontract opgezegd worden.

Huurder overlijdt?
Als de huurder van een woonruimte overlijdt, wordt de medehuurder vanzelf huurder. Dat geldt voor achterblijvende echtgenoten maar ook voor andere samenlevingsrelaties. Als er andere personen zijn die met de overleden huurder hebben samengewoond maar geen officiële medehuurder zijn, kunnen zij tot zes maanden na het overlijden van de huurder aan de rechter vragen om hen als huurder van de woning aan te wijzen.

Advocaat huurrecht nodig?

Huur of verhuur jij een woning of pand, dan zit een conflict in een klein hoekje. Los van het huurcontract zijn er veel wetten en regels waar je mee te maken krijgt. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van jouw rechten en plichten. Heb je vragen over de beëindiging van de huurovereenkomst? Of ben je het oneens met de beëindiging en wil je daar tegen optreden? Zorg er dan voor dat je op tijd een advocaat huurrecht inschakelt. Hierdoor kun je onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er al een procedure? Onze huurrecht advocaat kijkt graag naar jouw zaak om de mogelijkheden, obstakels en kansen te beoordelen. Op basis hiervan geven wij je advies waar je mee verder kan. 

Mail gerust jouw verhaal naar ons toe voor vrijblijvend advies of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij beoordelen dan jouw zaak met de juiste advocaat huurrecht en de vestiging bij jou in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Meer informatie huurrecht

Huurbescherming * Huurcontract * Huurprijs * Einde huurovereenkomst * Onderhoud * Onderhuur * huurrecht zakelijk