Het is raadzaam om naast een overeenkomst, waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd, algemene voorwaarden te gebruiken. Hierin zijn bedingen opgenomen die de gebruiker standaard onderdeel wil laten uitmaken van de door hem gesloten overeenkomsten.

Algemene voorwaarden worden ook wel aangeduid met “de kleine lettertjes”. Dat komt omdat de gebruiker de wederpartij vaak niet of nauwelijks op belangrijke bepalingen van de algemene voorwaarden wijst. Tevens worden ze eenzijdig opgesteld, waardoor ze alleen de belangen van de gebruiker dienen.

De volgende onderwerpen kunnen opgenomen worden in de algemene voorwaarden:

  • offerte (vrijblijvend of niet, aanvaardingstermijn);
  • transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten);
  • levertijd (overmacht);
  • betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
  • eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
  • garantie (en zo ja, de voorwaarden);
  • afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
  • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Juist omdat algemene voorwaarden eenzijdig zijn opgesteld, kunnen (bepaalde) bedingen ongeldig zijn. Hiervan kan in twee gevallen sprake zijn.

  • Indien de voorwaarden onredelijk bezwarend zijn,
  • Indien de wederpartij niet de mogelijkheid had om van algemene voorwaarden kennis te nemen vóór het aangaan van de overeenkomst.

Het is dus van belang dat algemene voorwaarden nauwkeurig en met zorg worden opgesteld en gelezen.

Advocaat Algemene voorwaarden

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat algemene voorwaarden vaak pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat algemene voorwaarden staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat Contractenrecht

Algemene voorwaarden * Meer over contracten in het algemeen * Distributiecontracten * Licentieovereenkomst * Franchiseovereenkomst * Advocaat Contracten