Huurcontract opzeggen

Direct advies?Stel uw vraag

Het opzeggen van een huurcontract is niet altijd even makkelijk. Er zijn veel regels waar je je aan moet houden. Wij leggen het je uit.

Allereerst zijn de huurder en de verhuurder gebonden aan de afspraken die zij in het huurcontract hebben opgenomen. Daarnaast gelden de wettelijke regels van dwingend recht. Welke regels er precies gelden hangt af van het soort bedrijfsruimte waar het om gaat. Hieronder zetten wij de belangrijkste punten voor je op een rij.

Winkel- en horecaruimte: opzeggen huurcontract na eerste vijf jaar

In het geval van winkel- en horecaruimte spreken huurders en verhuurders vaak een vaste huurperiode van vijf jaar af. De huurder kan na deze eerste vijf jaar besluiten om de huur te beëindigen. Hier hoeft geen speciale reden voor opgegeven te worden. Wel is het belangrijk om de huur op tijd op te zeggen. Dat geeft de verhuurder de kans om een nieuwe huurder te zoeken. Vaak staat in het huurcontract beschreven op welke manier hij de huuropzegging moet doen.

Wordt de overeenkomst door geen van de partijen opgezegd, dan wordt de huurperiode in principe voor vijf jaar verlengd.

Wil de verhuurder zelf na de eerste vijf jaar de huur beëindigen, dan kan dat alleen vanwege twee specifieke redenen:

  • Slechte bedrijfsvoering
  • Dringend nodig voor ‘eigen gebruik’.

In een brief laat de verhuurder weten de huur om één van deze redenen op te zeggen. Laat de huurder niet binnen zes weken na ontvangst van de brief weten dat hij het met de opzegging van de huurovereenkomst eens is, dan moet de verhuurder naar de rechter stappen om toestemming te vragen voor het beëindigen van het huurcontract.

Winkel- en horecaruimte: opzeggen huurcontract na tien jaar

Als de huur na de eerste termijn van vijf jaar door geen van beiden wordt opgezegd, wordt deze met vijf jaar verlengd. Is er uiteindelijk tien jaar voorbij, ook dan kunnen huurder of verhuurder besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen. De huurder hoeft hierbij opnieuw geen speciale redenen op te geven.

De verhuurder heeft na het verstrijken van de tweede termijn iets meer mogelijkheden om het huurcontract op te zeggen. Er zijn verschillende redenen om tot opzegging over te gaan, namelijk: 

  • Slechte bedrijfsvoering
  • Pand nodig voor eigen gebruik
  • Weigering redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst
  • Verwezenlijken geldend bestemmingsplan

Gaat de huurder niet akkoord met de opzegging, dan zal ook nu de rechter er aan te pas moeten komen. De rechter bekijkt of de verhuurder inderdaad goede redenen heeft om de huurovereenkomst op te zeggen of niet. 

Opzeggen huurcontract kantoor- en opslagruimte

Gaat het om een kantoor- of opslagruimte, dan gelden er weer andere regels. In dit geval kan de huur pas worden opgezegd tegen het einde van een samen overeengekomen huurtermijn. Hierbij zijn er dus geen vaste termijnen. Hoe het huurcontract moet worden opgezegd, staat in het contract. 

Ontruimingsbescherming

Als de verhuurder heeft laten weten dat hij de huur wil beëindigen, hoeft de huurder de bedrijfsruimte nog niet meteen te verlaten. De huurder heeft namelijk ontruimingsbescherming. Heeft de verhuurder bijvoorbeeld per 1 april het huurcontract beëindigd, dan heeft de huurder nog twee maanden de tijd om het pand te verlaten. Dit geeft de huurder de mogelijkheid om een ander pand te zoeken. Lukt dit niet binnen die twee maanden, dan kan de huurder de rechter vragen om de ontruimingsbescherming te verlengen tot een jaar. Uiteindelijk kan de ontruimingsbescherming hierna nog twee keer met maximaal een jaar worden verlengd. Een huurder kan hierdoor dus in principe nog drie jaar blijven zitten als de rechter hier het belang van inziet. 

Onderneemt de huurder verder geen actie, dan zal hij/zij na twee maanden moeten vertrekken. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen en niet tot het laatste moment te wachten.

Advocaat huurrecht inschakelen

Problemen bij het opzeggen van het huurcontract? Huis Advocaten heeft advocaten die zich gespecialiseerd hebben in het huurrecht en je graag helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Samen met jou bekijken ze de zaak en brengen in kaart welke mogelijkheden er zijn. Zowel mediation als procederen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien zit onze advocaat huurrecht met 18 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Juridische hulp nodig? Mail ons vrijblijvend jouw vragen of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). We bespreken je situatie en als het nodig is brengen wij je in contact met een van onze huurrecht advocaten.

Meer informatie:

Horeca-, winkel- of kantoorruimte? * Huurovereenkomst & periode * Huurprijzen * Indeplaatsstelling * huurrecht particulier