De positie van de huurder wordt door de wet beschermd. Hij kan namelijk niet zo maar uit zijn huis gezet worden. De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte alleen in een aantal gevallen beëindigen. Onze advocaat huurrecht van Huis Advocaten zet de punten voor u op een rij.

Opzeggen door verhuurder

De verhuurder kan dus niet zomaar de huur opzeggen. Er zijn een aantal redenen op grond waarvan dat wel kan, waaronder:

  • Wanprestatie huurder – bijvoorbeeld bij grote betalingsachterstand of ernstige overlast of verboden onderhuur;
  • Tijdelijke huur met ontruimingsbeding – als in het huurcontract is vastgelegd dat de huurder na een bepaalde periode de woning dient te ontruimen, omdat de verhuurder of vorige bewoner de woonruimte (weer) gaat bewonen;
  • Dringend eigen gebruik – als er een nieuwe eigenaar van de woning is, dan kan deze pas na drie jaar, nadat de nieuwe eigenaar zich als nieuwe verhuurder aan de huurder bekend heeft gemaakt, een beroep doen op dringend eigen gebruik;
  • Vernieuwd huurcontract – als de huurder niet akkoord gaat met een redelijk voorstel van de verhuurder voor een vernieuwd huurcontract. Het moet dan niet gaan om een verandering in huurprijs om servicekosten, maar bijvoorbeeld om het schriftelijk vastleggen van mondelinge afspraken;

Advocaat Huurrecht

Hierboven treft u informatie over het opzeggen van een huurcontract door de verhuurder in een notendop. Onze advocaat huurrecht van Huis Advocaten kijkt graag naar uw zaak om uw mogelijkheden, de obstakels en uw kansen te beoordelen. Op basis hiervan kunnen wij u van advies op maat voorzien;

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op  0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat huurrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat huurrecht

Huurbescherming * Huurcontract * Huurprijs * Einde huurovereenkomst * Onderhoud * Onderhuur * huurrecht zakelijk