Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. Het onderhoud is op grond van de wet verdeeld tussen de huurder en de verhuurder. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, voor rekening van de verhuurder.

De wet bevat dwingende bepalingen over klein en dagelijks onderhoud dat de huurder moet uitvoeren. Van deze regels mag niet worden afgeweken in het nadeel van de huurder. Al het overige onderhoud komt in principe voor rekening van de verhuurder.

Bij ernstige gebreken dient de huurder de verhuurder aan te spreken op zijn onderhouds- of herstelverplichtingen. Het is raadzaam om dit schriftelijk en aangetekend te doen. Geef de verhuurder een redelijke termijn (bijvoorbeeld twee weken) waarbinnen de verhuurder dient te reageren. Levert dat niet het gewenste resultaat op? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Procedure bij rechter over onderhoud

U kunt als huurder een procedure bij de rechter opstarten. De huurder vordert daarin dat de verhuurder wordt verplicht de gewenste (onderhouds)werkzaamheden uit te voeren. De rechter zal bepalen welke werkzaamheden de verhuurder moet verrichten;

Huurovereenkomst gedeeltelijk ontbinden

U kunt als huurder een vordering bij de rechter instellen om de huurovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het is mogelijk dat de huurder dan minder of in het geheel geen huur meer hoeft te betalen tot de onderhoudswerkzaamheden door de verhuurder zijn uitgevoerd;

Kosten verrekenen van het onderhoud

De huurder kan ook de kosten van het onderhoud met de huurprijs verrekenen. Voordat dat mogelijk is, moet de verhuurder bekend zijn met de gebreken en hij heeft deze niet tijdig verholpen. Let wel: de verhuurder kan op zijn beurt de huurder wanprestatie verwijten omdat deze niet aan de huurprijs voldoet;

Via huurcommissie onderhoud afdwingen

Ook via de huurcommissie kan de verhuurder tot onderhoud en werkzaamheden gedwongen worden. De huurder dient dan een verzoek bij de huurcommissie in te dienen om tijdelijke huurverlaging aan te vragen wegens de aanwezige (onderhouds)gebreken. De huurcommissie kan tijdelijk de huurprijs verlagen totdat de onderhoudsgebreken zijn verholpen.

Advocaat Huurrecht

Heeft u vragen over de nakoming of opzegging van een huurcontract? Of bent u het oneens met de beëindiging en wilt u daar tegen optreden? Zorg dat u tijdig een huurrecht advocaat inschakelt. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten mee voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat huurrecht van Huis Advocaten kijkt graag naar uw zaak om uw mogelijkheden, de obstakels en uw kansen te beoordelen. Op basis hiervan kunnen wij u van een advies op maat voorzien.

Direct actie ondernemen met onze advocaat huurrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat huurrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat huurrecht

Huurbescherming * Huurcontract * Huurprijs * Einde huurovereenkomst * Onderhoud * Onderhuur * huurrecht zakelijk