Bij distributieovereenkomsten zijn partijen vrij om afspraken te maken en deze in een overeenkomst vast te leggen. Er dient echter wel op een aantal punten gelet te worden alvorens deze afspraken vast staan.

Exclusieve distributie

Exclusieve distributieovereenkomsten kunnen tot gevolg hebben dat de concurrentie met betrekking tot de betreffende producten beperkt wordt. Een leverancier kan bij een alleenverkoopovereenkomst niet aan anderen binnen het contractgebied leveren.

Tussentijdse opzegging

Als partijen een bepaalde looptijd van het distributiecontract zijn overeengekomen, zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, dan is die looptijd in beginsel beslissend. Tussentijdse beëindiging is slechts in bepaalde omstandigheden mogelijk.

Contract voor onbepaalde tijd

Ook voor de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is gesloten, ligt dat anders. Daar wordt in het algemeen aangenomen dat een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is, tenzij de aard van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval anders meebrengen. Zo kan een leverancier niet zo maar opzeggen als de distributeur op zijn verzoek grote investeringen heeft gedaan en deze nog niet heeft terugverdiend. Verder moet er wel een redelijke grond voor de beëindiging zijn.

Voor wat betreft de lengte van de opzegtermijn geldt in beginsel eveneens hetgeen is overeengekomen. De rechter is echter betrekkelijk snel tot correctie geneigd op basis van de redelijkheid en de billijkheid. Als de overeenkomst zelf geen regeling van de lengte van de opzegtermijn bevat, zal de redelijkheid en billijkheid aanvullend werken en mede helpen de juiste termijn te bepalen.

Advocaat Distributieovereenkomst

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat distributieovereenkomst pas in een laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat distributieovereenkomst staat u graag bij met een eerlijk advies op maat over uw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Direct actie ondernemen met onze advocaat contractenrecht.

Mail uw vrijblijvende zaakevaluatie of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Wij beoordelen dan uw zaak met de juiste advocaat contractenrecht en de vestiging bij u in de buurt.

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.

Nuttige tips – Advocaat Contractenrecht

Algemene voorwaarden * Meer over contracten in het algemeen * Distributiecontracten * Licentieovereenkomst * Franchiseovereenkomst * Advocaat Contracten