Partneralimentatie

Direct advies?Stel uw vraag

Partneralimentatie is eigenlijk een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de ene ex-partner aan de andere ex-partner. Wanneer een echtpaar gaat scheiden, dan kan het zo zijn dat één van de twee partners bijvoorbeeld is gestopt met werken om de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Deze partner kan in dat geval niet direct in zijn/haar eigen kosten voor levensonderhoud voorzien en zal eerst een baan moeten gaan zoeken of meer uren moeten gaan werken. De ex-partner met het hoogste inkomen heeft dan een plicht om bij te dragen in het levensonderhoud. Zowel na een scheiding als na het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan er recht zijn op partneralimentatie. Bij samenwonen heb je hier doorgaans geen recht op of dit moet zo zijn afgesproken in het samenlevingscontract.

Hoe krijg ik partneralimentatie?

Er zijn meerdere manieren om de partneralimentatie te regelen:

Onderlinge afspraken maken
Gaan jullie uit elkaar en kunnen jullie nog redelijk met elkaar overleggen, dan staat het jullie vrij om onderling afspraken te maken over de partneralimentatie. Samen zetten jullie alles goed op papier. Helaas kan het ook in goed overleg nog best lastig zijn om hier goede afspraken over te maken. Jullie hebben immers tegengestelde belangen. Het kan dan ook slim zijn om de alimentatie officieel te laten berekenen door een mediator of advocaat. Zo weten jullie zeker dat er een eerlijk bedrag wordt afgesproken. 

Besluiten jullie een mediator of advocaat in te schakelen, dan wordt de alimentatie via de officiële weg berekend en vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Op die manier staat alles netjes en duidelijk op papier en kan hier geen discussie meer over ontstaan. Het onderling vaststellen van alimentatie kan voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.

Tip:
Zorg er hoe dan ook voor dat de afspraken die jullie maken duidelijk op papier staan en dat hier geen discussie meer over mogelijk is. Het noemen van een concreet bedrag is hierbij heel belangrijk. 

Alimentatie laten bepalen door de rechter
Is goed overleg niet mogelijk of komen jullie er onderling niet uit, dan kan de rechter de hoogte en duur van de alimentatie bepalen. Dit kan tijdens de echtscheidingsprocedure of op een later moment, als de echtscheiding al een feit is. Om dit te regelen kun je een advocaat inschakelen die de rechtbank verzoekt een alimentatieverplichting op te leggen aan de ex-partner.

Ben je samen met jouw ex-partner overeengekomen dat er geen alimentatie betaald hoeft te worden, maar kom je er later achter dat je toch niet rond kunt komen? Ook dan kun je via een advocaat alsnog een alimentatieregeling verzoeken aan de rechtbank. Jouw recht op partneralimentatie komt niet zomaar te vervallen en het recht op kinderalimentatie blijft ook bestaan tot de kinderen 21 zijn. Wij helpen je hier graag bij. Vul ons contactformulier in en we bellen je zo gauw mogelijk terug.

Hoogte van het alimentatiebedrag

Hoe hoog de alimentatie moet worden, hangt af van verschillende factoren. Het uiteindelijke doel is dat de ex-partner een bedrag ontvangt waarmee hij/zij in het levensonderhoud kan voorzien. Bij de berekening speelt de welstand tijdens het huwelijk een rol. Was de welstand hoog? Dan zal de alimentatie ook hoger zijn dan wanneer de welstand lager was. Een ander belangrijk punt is de draagkracht. De betalende partner zal natuurlijk ook gewoon zijn/haar eigen kosten moeten kunnen dragen. Daar wordt dus in de alimentatieberekening rekening mee gehouden. Daarnaast kunnen alle financiële en maatschappelijke omstandigheden van beide ex-partners een rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Berekening partneralimentatie

Rechters hanteren bij de berekening van het alimentatiebedrag de door henzelf geïnitieerde Tremanormen. Bij de berekening wordt onder meer rekening gehouden met:

 • Netto inkomen
 • Woonkosten
 • Premie ziektekostenverzekering
 • Huwelijksschulden
 • Oudedagsvoorzieningen

Bij de berekening staat ook de draagkracht van de onderhoudsplichtige (degene die moet betalen) centraal. Op basis van de financiële gesteldheid van de onderhoudsplichtige wordt de berekening gemaakt, waarbij bovenstaande omstandigheden worden betrokken. Vooraf is vaak geen duidelijk antwoord te geven op de vraag hoe hoog de alimentatie zal zijn. Vraag altijd een advocaat om advies wanneer het gaat om de vaststelling van de partneralimentatie.

Alimentatie indexering

Elk jaar veranderen de prijzen en de lonen in Nederland. Dit heet de indexeing. Ook de bedragen voor de partneralimentatie dienen daarom jaarlijks aangepast (geïndexeerd) te worden. Met hoeveel procent de alimentatie moet worden verhoogd, wordt doorgaans in november bekendgemaakt door de minister van Veiligheid en Justitie.

Er zijn echter ook uitzonderingen van toepassing op de alimentatie indexering:

 • De wettelijke indexering kan uitgesloten worden in onderling overleg. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd;
 • De indexering kan tijdelijk worden uitgesloten;
 • Er kunnen andere afspraken worden gemaakt. I.p.v. de wettelijke indexering kan ook een aanpassing aan de hand van de loonontwikkeling worden aangehouden.

Wanneer één van deze uitzonderingen van toepassing is, geldt de wettelijke indexering niet voor jou.

Tip:
Weigert de ex de indexering van de alimentatie toe te passen, dan kan je dit vorderen. De indexering is verplicht. Het vorderen van de indexering kan tot vijf jaar terug. Wij helpen je hier graag bij!

Termijn alimentatieplicht

Hoe lang er alimentatie betaald moet worden is vastgelegd in de wet. Het staat jullie wel vrij om hier in goed overleg van af te wijken.

De regels zijn als volgt:
Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, dan geldt een maximale alimentatieduur van 12 jaar. Duurde jullie huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er binnen het huwelijk geen kinderen geboren? Dan geldt qua alimentatieduur de duur van het huwelijk. Waren jullie bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan is er vier jaar lang recht op partneralimentatie indien nodig.

Ben je na 1 januari 2020 gescheiden, dan bepaalt de duur van het huwelijk ook de duur van de alimentatie, maar wel met een maximum van 5 jaar. Hebben jullie nog jonge kinderen, dan stopt het recht op partneralimentatie als het jongste kind 12 wordt. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en bereik je binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd, dan stopt het recht op partneralimentatie op het moment dat de AOW ingaat. Ben je langer dan 15 jaar getrouwd en ben je op of voor 1-1-1970 geboren, dan geldt een alimentatieduur van maximaal 10 jaar.

Gaat een partner samenwonen of heeft de ex ondertussen een eigen inkomen dat hoog genoeg is, dan vervalt het recht op partneralimentatie.

Wijziging partneralimentatie

Betaal jij partneralimentatie, maar heb je het idee dat dit niet meer nodig is? Of is jouw inkomen gedaald en is jouw draagkracht daardoor lager geworden? In dat geval kun je een advocaat in de arm nemen om de alimentatie op de nieuwe situatie aan te passen. Beide ex-partners kunnen een verzoek laten doen door een advocaat aan de rechtbank om de alimentatie te laten stoppen, te verlagen of te verhogen. Er kunnen tenslotte gewijzigde omstandigheden zijn, waardoor het belangrijk is de alimentatie aan te passen of te beëindigen.

Bij gewijzigde omstandigheden kun je denken aan:

 • Ontslag en werkloosheid;
 • Een stijging van de hypotheeklasten (bijv. door verhuizing);
 • De ex-partner is gaan samenwonen en kan dus worden onderhouden door een nieuwe partner;
 • Je hebt ondertussen kinderen gekregen;
 • Jouw inkomen is gewijzigd;
 • Je gaat met pensioen.

Deze voorbeelden zijn slechts illustratief. Er kunnen talloze redenen zijn om de alimentatie te laten wijzigen. Vraag jij je af of jij een goede reden hebt voor wijziging van de alimentatie? Leg jouw situatie dan gerust voor aan onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag en geven je gratis advies.

Einde alimentatie

De partneralimentatie eindigt van rechtswege in de volgende gevallen:

 • Na het overlijden van één van de ex-partners;
 • De alimentatie-ontvanger, trouwt, woont samen of gaat een geregistreerd partnerschap aan;
 • De vastgestelde of onderling afgesproken termijn eindigt.

Alimentatie en samenwonen

Als de ex die de partneralimentatie ontvangt gaat samenwonen, dan vervalt hiermee het recht op partneralimentatie. Dit is echter alleen het geval als de ex officieel gaat samenwonen en zich ook inschrijft op het adres van de nieuwe partner. Gebeurt dit niet, maar weet je zeker dat er sprake is van samenwonen, dan is het aan jou om in de rechtbank te bewijzen dat hier inderdaad sprake van is. Dit is niet makkelijk. Laat je hierin altijd bijstaan door een advocaat!

Alimentatie verlenging

Wanneer de wettelijke termijn verstreken is, kan de ontvanger van alimentatie de rechter vragen de alimentatieduur te verlengen. Een verlenging is alleen mogelijk als hier echt een goede reden voor is. Raadpleeg altijd een advocaat wanneer je een verlenging van de alimentatie wenst.

Direct hulp bij het regelen van de partneralimentatie

Heb je vragen of hulp nodig? Onze familierechtadvocaten staan je graag bij. Mail ons vrijblijvend jouw vragen of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) (lokaal tarief). Je staat er niet alleen voor. Wij zorgen dat jouw zaak goed geregeld wordt.

Meer informatie