Kinderalimentatie

Direct advies?Stel uw vraag

Naast partneralimentatie bestaat er ook kinderalimentatie (of: onderhoudsgeld). Ouders zijn wettelijk gezien verplicht om hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Dit houdt ook in dat jullie als ouders samen financieel verantwoordelijk zijn en blijven voor de kinderen. Ook na het uit elkaar gaan of de scheiding. 

Gaan jullie scheiden of uit elkaar, dan is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de kosten van de kinderen. Hoe duidelijker de afspraken, hoe minder reden er is voor discussie. Wonen de kinderen meer bij de ene ouder dan bij de ander, dan is het wel zo eerlijk dat de andere ouder financieel nog iets extra’s bijdraagt. Het gaat dan om een maandelijkse bijdrage in de kosten. Dit bedrag noem je de kinderalimentatie.

De afspraken die jullie maken over de kinderalimentatie leg je vast in het ouderschapsplan. Het staat jullie vrij om hier samen afspraken over te maken, maar vaak is het prettig als er een officiële alimentatieberekening wordt gemaakt. Onze advocaten en mediators kunnen je daarbij helpen. Wil jouw ex helemaal niet meewerken met het maken van afspraken over de kinderalimentatie? Dan kun je dit ook afdwingen via de rechter. Ook daar helpen wij je graag bij. 

Gezag of erkenning en alimentatie

Of je gezag hebt of niet en of je omgang met de kinderen hebt of niet heeft verder niets te maken met de alimentatie. Ben jij de biologische ouder, dan heb je een onderhoudsplicht. Het maakt dan ook niet uit of jullie getrouwd of samenwonend zijn geweest of alleen een korte relatie hebben gehad. Ook als er na een one-night-stand een kindje geboren wordt zal er kinderalimentatie betaald moeten worden. 

Erkenning is wel een belangrijk punt. Je kan pas kinderalimentatie aanvragen bij de rechter als het kind door de vader is erkend. Wil de vader het kind niet erkennen, dan kun je dit ook afdwingen via de rechter. Dit heet een vaderschapsactie.

Hoe krijg ik kinderalimentatie?

Gaan jullie uit elkaar, dan mogen jullie samen afspraken maken over de kinderalimentatie. Toch is dit niet altijd even makkelijk. Jullie hebben tegenstrijdige belangen, waardoor het lastig is om tot een goed bedrag te komen. Het laten maken van een officiële alimentatieberekening kan hierbij helpen. Zo weten jullie zeker dat er een eerlijke afspraak wordt gemaakt. De afspraken neem je op in het ouderschapsplan. 

Lukt het jullie niet om samen tot afspraken te komen, dan kan een mediator daar wellicht bij helpen. Is er geen goed overleg meer mogelijk, dan kan de alimentatie worden afgedwongen via de rechter. Een advocaat helpt je hierbij. De advocaat vraagt de gegevens op bij de ex en maakt op basis hiervan een berekening van de hoogte van de alimentatie. Het is aan de ex om hierin mee te gaan of met een tegenberekening te komen. Komen de advocaten er onderling niet uit, dan hakt de rechter de knoop door. 

Tip:
Is jouw ex niet van plan om kinderalimentatie te betalen? In dat geval kan je dit afdwingen via de rechter. Onze advocaten helpen je om dit te regelen.

Hoe lang duurt de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie loopt door tot de kinderen 21 zijn. Zijn zij 18 jaar of ouder en kunnen zij in hun eigen levensonderhoud voorzien, dan kan dat een reden zijn om de alimentatie te stoppen. Dit moet altijd in overleg met het kind of via de rechter. Een advocaat kan hierbij helpen. 

Wijziging kinderalimentatie

Situaties veranderen. Zijn er belangrijk veranderingen in jouw persoonlijke situatie die effect hebben op de draagkracht, dan kan dit een goede reden zijn om de alimentatie te verhogen of te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van het inkomen. Daarnaast is ook een wijziging van de omgangsregeling of de komst van een nieuwe partner of een nieuw kind een goede reden voor het aanpassen van de alimentatie. Ook dit mag in goed overleg. Lukt dit niet, dan helpen onze advocaten je hier graag bij. 

Stiefouders, bijzondere regeling

In sommige gevallen is een ‘nieuwe’ ouder ook onderhoudsplichtig. Dit is het geval als je getrouwd bent met een nieuwe partner die een kind heeft uit een vorig huwelijk. Vormen jullie samen een gezin en staat het kind bij jullie ingeschreven? Dan ben jij ook onderhoudsplichtig naar het kind. Dit betekent dat bij een nieuwe berekening van de alimentatie het inkomen van de nieuwe partner ook wordt meegenomen. Dit kan veel gevolgen hebben voor de hoogte van de alimentatie. Gaan jullie scheiden, dan stopt deze verplichting.

Indexering alimentatie

Elk jaar veranderen de prijzen en de lonen in Nederland. Ook de kinderalimentatie wordt hierop aangepast. Dit heet de indexering. De minister van Veiligheid en Justitie stelt ieder jaar in november het percentage vast dat de alimentatie laat stijgen of dalen. De ex moet dan vanaf 1 januari de alimentatie hierop aanpassen. Stel de ex hiervan op de hoogte en hou goed in de gaten of de indexering inderdaad is toegepast. Zo niet, dan kun je gaan vorderen.  

Er zijn echter ook uitzonderingen van toepassing op de indexering:

  • De wettelijke indexering kan uitgesloten worden in onderling overleg. Dit moet schriftelijk zijn vastgelegd;
  • De indexering kan tijdelijk worden uitgesloten;
  • Er kunnen andere afspraken worden gemaakt. I.p.v. de wettelijke indexering kan ook een aanpassing aan de hand van de loonontwikkeling worden aangehouden.
Tip:
Heeft jouw ex de indexering niet toegepast? Bel ons gerust voor hulp!

Advocaat kinderalimentatie

Juridisch advies nodig? Mail ons vrijblijvend jouw vragen of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 met onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) (lokaal tarief). Onze medewerkers hebben ruime ervaring en kennis over de kinderalimentatie. We bespreken jouw situatie en adviseren welke vervolgstappen verstandig zijn.

 

Meer informatie