Advocaat Contractenrecht – Meer over contracten in het algemeen

Direct advies?Stel uw vraag

Ook als non profit organisatie krijg je te maken met contracten. Het contractenrecht is een complex rechtsgebied. Bij het opstellen van contracten komt veel kijken. Laat je daarom altijd goed informeren. Op deze pagina informeren we je over wat algemene zaken rondom contracten. Neem vooral contact op met ons bij vragen. Wij helpen je graag verder.

Totstandkoming contracten non profit 

Een overeenkomst komt tot stand als een aanbod van een partij wordt aanvaard door een andere partij. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Het is gebruikelijk en verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. Toch is een contract niet altijd een vereiste. Maak duidelijke afspraken en zet dit op papier. Op die manier kan je heel wat problemen voorkomen. Onze advocaten helpen je graag bij het opstellen van een goed contract om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. 

Beëindiging contracten

Het beëindigen van een overeenkomst wordt door de wet geregeld. Er kunnen ook bepalingen over de beëindiging in de overeenkomst opgenomen worden. Een overeenkomst eindigt o.a. door opzegging, ontbinding en vernietiging.

Nakoming & wanprestatie

Belangrijkste verplichting van de koper is, dat hij op tijd de koopprijs moet betalen. Daar staat tegenover de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan de verwachtingen.

Als één van de partijen niet voldoet aan zijn deel van het contract, dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Er moet worden vastgesteld of de tekortkoming de wederpartij aangerekend kan worden. Zo ja, dan dient eerst een ingebrekestelling plaats te vinden (een laatste termijn te worden gegeven) waarna verzuim ingaat. Hierna kan je aanspraak maken op een schadevergoeding voor de geleden schade.

Wilsgebrek

Heeft iemand een overeenkomst getekend, maar is er bij het tot stand komen hiervan sprake geweest van bedrog, bedreiging, dwaling of misbruik van omstandigheden? In dat geval is er sprake van wilsgebrek en kan de overeenkomst vernietigd worden.

Schadevergoeding

Komt één van de partijen de afspraken in het contract niet na, dan kan dit ervoor zorgen dat er uiteindelijk een schadevergoeding betaald moet worden. Bij schade kun je denken aan geleden verlies of gederfde winst (vermogensschade) maar ook aan immateriële schade (bijvoorbeeld smartengeld).

In alle gevallen zal moeten komen vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van de wanprestatie (causaal verband) en niet door een andere oorzaak is ontstaan.

Als er sprake is van “eigen schuld” dan zal dit leiden tot vermindering van de verplichting tot schadevergoeding. Ook de rechter kan onder omstandigheden de schade matigen.

Hulp van een contractenrecht advocaat

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat juridische expertise van een advocaat contractenrecht vaak in een te laat stadium wordt ingeschakeld. Het is raadzaam om van begin af aan juridisch advies in te winnen. Hierdoor kun je onaangename verrassingen, extra kosten of andere negatieve aspecten, voorkomen.

Is het uitgelopen op een conflict of loopt er reeds een procedure? Onze advocaat contractenrecht staat je graag bij met een eerlijk advies op maat over jouw kansen, mogelijkheden en obstakels.

Ik heb hulp nodig

Heb je vragen, heb je hulp nodig bij het opstellen van een contract of wil je dat een advocaat meekijkt? Mail ons dan vrijblijvend uw juridische vragen of bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 met onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij luisteren naar jouw verhaal en adviseren welke vervolgstappen verstandig zijn.

Meer informatie over contracten

Algemene voorwaarden * Meer over contracten in het algemeen * Distributiecontracten * Licentieovereenkomst * Franchiseovereenkomst * Advocaat Contracten