Bestuurdersaansprakelijkheid

Direct advies?Stel uw vraag

Ben jij bestuurder van een onderneming, dan handel je in beginsel altijd in naam van de onderneming. Dit betekent ook dat de onderneming aansprakelijk is voor de handelingen die worden verricht en niet de bestuurder. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin een bestuurder wel aansprakelijk is voor zaken die binnen de onderneming zijn gebeurd. Dit heet bestuurdersaansprakelijkheid. 

Wanneer is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder moet jij je uiterste best doen om jouw functie zo goed mogelijk te vervullen. Gaat dit toch mis en kan jou dit persoonlijk aangerekend worden, dan kun je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hierbij onderscheiden we drie soorten bestuurdersaansprakelijkheid.

  1. Interne bestuurdersaansprakelijkheid

  2. Onrechtmatige daad

  3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

1. Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Is er sprake van interne bestuurdersaansprakelijkheid, dan stelt de onderneming de bestuurder aansprakelijk voor geleden schade die is ontstaan door acties van de bestuurder. Er is in dat geval sprake van onbehoorlijk bestuur en dit zorgt ervoor dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Je ben nalatig geweest of heb grote fouten gemaakt die flink wat impact hebben op de onderneming. 

Onder interne bestuurdersaansprakelijkheid vallen ook bestuurdersaansprakelijkheid vanwege onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijke taakvervulling. Doe jij jouw werk als bestuurder niet goed en valt jou hierin het nodige te verwijten, dan kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 

2. Onrechtmatige daad

Heb jij als bestuurder een onrechtmatige daad gepleegd, dan kun je hier ook voor aansprakelijk worden gesteld. Het is wel belangrijk dat jou dit persoonlijk te verwijten valt. Ben jij bijvoorbeeld heel bewust een contract aangegaan, terwijl je wist dat je dit niet na zou kunnen komen, dan is dat verwijtbaar. Heb je gelogen tegen bijvoorbeeld de aandeelhouders, dan valt dat hier ook onder.

3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Gaat de onderneming failliet en valt jou dat persoonlijk aan te rekenen, doordat er bijvoorbeeld sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kun je hier als bestuurder voor aansprakelijk worden gesteld. Het initiatief hiervoor komt van de curator. Hierbij kan het zelfs zo ver gaan dat het tekort van de onderneming verhaald mag worden op het privé vermogen van de bestuurder. De gevolgen zijn in dit soort situaties dan ook vaak behoorlijk groot. 

Schakel altijd hulp in!

Ben jij bestuurder en word jij aansprakelijk gesteld? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk de hulp van een ondernemingsrecht advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen de schade zoveel mogelijk te beperken. Wil jij zelf een bestuurder aansprakelijk stellen? Ook dan kun je de hulp van onze advocaten goed gebruiken. Je zult jouw claim immers wel op de juiste manier moeten onderbouwen. 

Heb jij vragen over bestuurdersaansprakelijkheid of ben je op zoek naar een goede advocaat op dit gebied? Leg jouw situatie dan aan ons voor. Dit kan via 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) of door middel van het invullen van het contactformulier