Veel mensen herkennen het wel: zit je ’s zomers net lekker in je tuin te genieten van het prachtige weer, gaan de buren wéér barbecueën. Door alle rook en stank kun je niet meer buiten zitten, je moet de was binnenhalen en moet je alle ramen en deuren gesloten houden.

Opgesloten in je eigen huis. Belachelijk toch?

Of je denkt een avondje rustig op de bank een boek te lezen of van de tv te kunnen genieten, gaat de buurvrouw de hele avond pianospelen. En ze kan niet eens pianospelen!

Overlast van geluid, rook of geur is een vaak voorkomend probleem bij buren, dat tot veel ergernis kan leiden.

Wat te doen?

Overlast is een subjectief begrip: wat door de één als overlast wordt ervaren, wordt door de ander aanvaardbaar geacht. Overlast veroorzaken is op zichzelf dan ook niet verboden. Op grond van de wet is alleen het veroorzaken van onrechtmatige overlast verboden. Of overlast onrechtmatig is, hangt af van de aard, de ernst, de duur en de omvang van de overlast. Een keer de radio of tv hard aan, elke week een uur pianospelen, of vier of vijf keer per maand barbecueën, is meestal niet onrechtmatig.

Overlast moet dus tot op zekere hoogte geaccepteerd worden. In het drukke stadscentrum zal men ook meer moeten tolereren dan in een rustige woonwijk en in een buitenwijk zal men weer meer moet accepteren dan op het platteland. Zo kan een kraaiende haan in het centrum van een stad onrechtmatige overlast veroorzaken, terwijl dat op het platte land niet snel het geval zal zijn.

Of overlast wel of niet is toegestaan, hang dus af van veel factoren en dient van geval tot geval te worden beoordeeld.

Tip

Probeer afspraken te maken met uw buren of schakel buurtbemiddeling in en pas als dat niet lukt kunt u juridische stappen overwegen.

Wij hebben veel ervaring met dit soort burenrechtelijke problemen. Wij kunnen u hierover dan ook uitvoerig adviseren en u behulpzaam zijn bij het oplossen van dit soort geschillen. Heeft u vragen of een probleem, neem dan gerust contact met Helderecht Advocaten op: 055 – 521 24 91.

mr. Marc Molenaar