Heeft u last van Beplanting en overhangende takken, omdat uw buren chronische niet-snoeiers blijken te zijn? U kunt daar iets tegen doen!

Beplanting binnen de wettelijke grenzen

De wet geeft bepaalde regels voor beplanting. Zo bepaalt de wet binnen welke afstand van de erfgrens deze mag staan en bepaalt deze soms ook de maximale hoogte. Voor bomen geldt dat deze minimaal 2 meter van de erfafscheiding moeten staan en voor heggen en heesters geldt een afstand van 0.5 meter tot de erfgrens. Bevindt beplanting zich in dat gebied, is dat verboden (verboden gebied).

Bij algemene plaatselijke verordening (APV) kan bepaald zijn dat deze afstand kleiner mag zijn. Als de heg, heester of boom echter niet hoger is dan twee meter, is verzet tegen de aanwezigheid van de heg, heester of boom binnen het verboden gebied, niet mogelijk. Het is dus van belang om goed te kijken naar de plaatselijke regelgeving.

Ook is het niet mogelijk te vragen voor verwijdering van een boom als deze al 20 jaar in het verboden gebied staat en er nooit eerder is gevraagd deze te verwijderen. De vordering tot verwijdering van de boom is dan verjaard.

Overhangende takken en de wettelijke grenzen

De wetgever heeft, behalve bepalingen over de afstand van bepaalde beplanting, ook nagedacht over het probleem van overhangende takken.

Zo staat in de wet dat u de overhangende takken van de beplanting van uw buren zelf mag weghalen. Wel moet u uw buren eerst de mogelijkheid bieden de overhangende takken zelf weg te halen (aanmanen). Doen uw buren niets met uw verzoek, mag u de overhangende takken weghalen. Het is dan wel belangrijk dat u kunt bewijzen dat u dit heeft verzocht aan uw buren. Het is daarom verstandig altijd een aangetekende brief te sturen en een afschrift van die brief te bewaren.

Wat te doen bij beplanting binnen de wettelijke grenzen en overhangende takken

Zoals al aangegeven, kunt u overhangende takken van heggen en heesters en bomen zelf weghalen als uw buren daartoe, na aanmaning, niet zijn overgegaan. Meestal levert dat echter niet het gewenste resultaat op. Het is meestal namelijk niet de bedoeling om het werk van de buren over te nemen.

Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de buren en hen het probleem voor te leggen. Wellicht zijn zij zich niet bewust van de overlast die de beplanting veroorzaakt. Indien dat geen verandering teweegbrengt, is het dus mogelijk om zelf te snoeien voor zover het overhangende takken betreft. Helpt dat onvoldoende om de overlast te minimaliseren, resteert enkel nog de gang naar de rechter.

Als u schade oploopt door de overhangende takken van een haag, heester of boom die zich in de verboden zone bevindt, kan ook schadevergoeding een mogelijkheid zijn. Daarvoor is van belang dat er daadwerkelijk schade wordt geleden. Verder moet u uw buren hebben verzocht de haag, heester of boom te verwijderen. Weigeren uw buren de beplanting te verwijderen én loopt u daardoor schade op, kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding van de schade die is ontstaan na de aanmaning. Zo’n vordering kan enkel in een procedure worden afgedwongen.

Conclusie

Het is ontzettend vervelend als uw buren heggen of bomen hebben die kort op de erfgrens staan en deze ook niet netjes onderhouden. Indien u daarvan last ondervindt, zijn er een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Allereerst helpt een gesprek met de buren vaak om de ellende uit de wereld te helpen. Heeft dat echter geen zin, staan de gerechtelijke wegen open om ervoor te zorgen dat de chronische niet-snoeier zijn beplanting gaat snoeien.