Het hof is niet gebleken van onjuiste of onvolledig gegevens op basis waarvan de rechtbank de thans bestreden beschikking en die van 22 juli 2009 heeft genomen.
Dat de betreffende aanschrijving van het LBIO de man niet in juli 2008 maar in oktober 2008 heeft bereikt mist relevantie nu de man vanaf het begin op de hoogte was van het feit dat de vrouw nakoming wenste van de tussen partijen overeengekomen bijdragen in de kosten van de kinderen. Indien de man al in 2007 geen draagkracht meer had om de overeengekomen kinderalimentatie aan de vrouw te voldoen, dan had het op zijn weg gelegen reeds destijds over te gaan tot het indienen van een verzoek tot nihilstelling.
Temeer nu de man, reeds in 2007 kennis droeg van het standpunt van de vrouw omtrent de vastgelegde afspraken terzake de kinderalimentatie.
Nu geen sprake is van een wijziging van omstandigheden zal het hof het verzoek van de man tot nihilstelling van de kinderalimentatie op een tijdstip gelegen vóór 1 juli 2008, afwijzen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BP7389