Toewijzen schadevergoeding. Indien in de loop van de hele procedure een of meer keren sprake is (geweest) van een langere behandelingsduur bij een rechterlijke instantie dan gerechtvaardigd, de periode waarmee die rechterlijke instantie de behandelingsduur heeft overschreden, voor rekening van de Staat komt. Die overschrijding dient per rechterlijke fase te worden bezien. Met de gemachtigde van betrokkene is de Raad van oordeel dat de behandelingsduur in de tweede rechterlijke fase apart dient te worden bezien. Deze fase duurde vier jaar en twee maanden, hetgeen acht maanden meer is dan drie en een half jaar. Dit leidt tot een schadevergoeding van € 1.000,–. De Raad zal de Staat tot deze schadevergoeding veroordelen.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM2065